Bekijk de gave epiloogvideo van het succesvol verlopen NVTG congres 2018

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) organiseerde op donderdag 5 april 2018 het succesvol verlopen congres over Technologie in de Gezondheidszorg. Het congresthema was Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording. Er waren meer dan 200 deelnemers geregistreerd en daarmee was de opkomst hoger dan vorig jaar! NVTG heeft een hele gave epiloog gemaakt van vijf minuten. Kon je er dit jaar zelf niet bij zijn of wil je nog even sfeerimpressies opdoen, bekijk dan de video op www.NVTG.nl.

Het congres vond plaats in de indrukwekkende Theaterzaal van Hart van Holland in Nijkerk met daarbij een stoelenopstelling rondom een catwalk zodat sprekers nauw contact met het publiek konden opzoeken. Naast deze zaal bevond zich de beursvloer met 30 stands van bedrijven. Holland Water was de congreshoofdsponsor. 

NVTG congres 2018

Het sprekersprogramma opende verrassend met illusionist Jan Reinder. Hij combineerde principes zoals illusionisme, psychologie, mentalisme en vingervlugheid in een waanzinnige magische show waarin het publiek duidelijk werd gemaakt dat kwaliteit en veiligheid niet zomaar tot stand komen en dat je daar meer voor moet doen dan je nu denkt. Daarna betoogde Ton Ruikes als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente dat veilige zorg niet kan zonder de inzet van gekwalificeerde technici in de gezondheidszorg. Hij stuurt aan op een focusverschuiving van toetsing van Medische Technologie naar toetsing van Veilige Zorg. Mark Gerritsen van KLM Flight Academy leerde ons de dwarsverbanden over kwaliteit en veiligheid vanuit de luchtvaartsector. Hij stelde dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat je safety kunt managen. Tom Borst van Arcadis gaf aan dat Linked Data dé sleutel is tot controle op assets: dáár zit met 7D BIM in ontwerp, bouw en gebruik het verdienmodel en daarmee kunnen ook kwaliteit en veiligheid geborgd worden. Joris IJzermans van Energy Solutions Center voorzag dat door de energietransitie in Nederland de energievoorziening in gebouwen gaat veranderen en dat daarbij flexibilisering van energie (o.a. opslag in batterijen) noodzakelijk wordt. Perry van de Graaf van UMC Utrecht heeft met de drie adviseurs Deerns, RHDHV en Valstar Simonis de kennis gebundeld om een plan uit te werken hoe UMCU in 2030 CO2-neturaal kan worden, maar dat zal nog niet eenvoudig worden binnen de gestelde kaders. Het congresprogramma werd afgesloten met een lezing van Huub Dubbelman, adviseur van Mercedes en daarna op het podium op de bedrijvenmarkt door Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk.   

NVTG congres 2018


Migratie regelapparatuur bij ziekenhuizen
Bij ziekenhuizen is 100% continuïteit van de technische installaties van levensbelang. Welke problemen komt men bij migratie van regelapparatuur tegen? Hoe lost een regeltechnisch bedrijf dit op? Martin van der Spek, Manager Projecten bij Kieback&Peter Nederland BV vertelt er meer over.

Van der Spek: “Bij ziekenhuizen is het vanzelfsprekend dat de technische installaties bij migratie continu in bedrijf blijven. Want hoogwaardige zorg bieden kan alleen als de techniek 100% bedrijfszeker functioneert. Daarnaast spelen aspecten zoals duurzaamheid, energiebesparing en een flinke mate van flexibiliteit een grote rol. Want om de continuïteit te waarborgen, is een gefaseerde uitvoering gewenst. Meestal buiten kantoortijden en desnoods in het weekend. Bovendien wil je de TD niet onnodig met de lopende migratie belasten. Een ander aspect waar wij tegenaan lopen, is de regelapparatuur van andere merken. Onze projectteams moeten dus ook goed bekend zijn met de componenten van derden en op welke wijze deze zijn geïntegreerd in het bestaande netwerk. Een laatste cruciaal onderdeel zijn de planning en onderlinge afstemming tussen alle betrokken partijen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het hoofd van de OK, de afdelingen ICT en TD van het ziekenhuis en de E- en W-installateur.”

Wat migratie betreft, heeft Kieback&Peter Nederland BV ervaring met de volgende ziekenhuizen: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het LangeLand ziekenhuis, het Flevoziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis Leiden.