EGM Architecten

EGM architecten is een van de grootste architectenbureaus van Nederland en daar zijn we trots op. Niet omdat groot-zijn een doel op zich is, maar omdat we daardoor samen over een grote hoeveelheid talent en kennis beschikken. Over veel kunde en ervaring. Daardoor weten we de meest complexe en uitdagende opgaven te vertalen in hoogwaardige gebouwen met een optimaal gebruikscomfort.

EGM architecten zoekt continu de verbreding en verdieping in het vak. We zetten onze architectuur in voor het beste eindresultaat. Denken houdt daarom bij ons niet op bij architectuur. We leggen de context van een gebouw bloot. We kijken naar gebiedskenmerken, naar de maatschappelijke, politieke, economische, sociaal-culturele en technologische aspecten. Voor die verbreding en verdieping van ons vak halen we alle kennis in huis die nodig is. Met onze architectuur verbeteren we zo de gebruikswaarde van een gebouw. Zowel voor de opdrachtgever als voor de eindgebruiker. Architectuur is voor ons niet een doel, maar een instrument om de echte vraagstukken aan te pakken. Oplossingen vinden in de complexiteit, dat is voor ons de uitdaging.

PROFIEL
EGM is een architectenbureau dat hoogwaardige vernieuwende concepten ontwerpt voor de gebouwde omgeving. Op basis van inhoudelijke vakkennis en de verscheidenheid aan disciplines wordt door het intelligent inzetten van architectuur de gebruikswaarde voor de verschillende belanghebbenden geoptimaliseerd.

VISIE
De veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op. De toenemende invloed van diverse belanghebbenden en de toenemende behoefte bij opdrachtgevers voor het ordenen van hun processen en de grensvervaging van de sectoren zorgen voor een vraag naar het creëren van nieuwe concepten op basis van verschillende invalshoeken. Door het inzetten van vakkennis zoeken wij in de breedte naar oplossingen voor complexe vraagstukken.

MISSIE
Wij willen het ontstaans- en gebruikersproces dynamiseren door middel van architectuur, met als doel het optimaliseren van de gebruikswaarde.

AMBITIE
We willen groeien tot een volwaardige ontwikkelingspartner. We willen een organisatie zijn die richting geeft aan haar opdrachtgevers door het aanbieden van vernieuwende concepten. Onze organisatie is op deze visie ingericht. De medewerkers krijgen ruimte voor verdieping in hun specialisme of specialiteit en ontwikkelen zich continu. Dat stelt de partners in staat tot verbreding: nieuwe segmenten worden benaderd en nieuwe markten worden betreden.

Nieuws gerelateerd aan EGM Architecten

Willemineke Hammer

Ziekenhuisspecial | Ontwerpen met respect voor de menselijke maat

“Als architect wil ik een mooie en functionele omgeving ontwerpen met respect voor de mens. Om dit te mogen doen, juist voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, ervaar ik als een groot goed”, aldus Willemineke Hammer, partner bij EGM. Hammer heeft een rijke ervaring in het ontwerpen van gebouwen waar zo gewoon mogelijk wonen en welzijn centraal staan tot en met academische complexen in Rotterdam, Nijmegen en Groningen.

Lees meer »
wooncentrum Midden-Inn

Ontmoeting staat centraal in Midden-Inn

Wooncentrum Midden-Inn is meer dan een verzameling appartementen voor mensen met een zorgvraag. Ontmoeting speelt hier een belangrijke rol. De luxe afwerking en het hoge ambitieniveau qua duurzaamheid zijn andere opvallende elementen.

Lees meer »

‘Delftse tegelvloer is Hollands custom design’

Het ontwerp van het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) lijkt op de vorm van een esculaap, waarbij de staf de centrale ontsluitingsas van het gebouw vormt. De vloer van deze verbindingsroute is op geheel eigen wijze onderscheidend: de keramische tegels zijn in een speciaal door EGM architecten ontworpen patroon gelegd, geïnspireerd door aardewerk van Delfts blauw. De tegels zijn geselecteerd uit bestaande collecties van Mosa.

Lees meer »