Masterclass zorgvastgoed: Circulair bouwen in de zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert samen met brancheorganisaties ActiZ, GGZ-Nederland (mede namens RIBW Alliantie en Federatie Opvang) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) drie ledenbijeenkomsten in het najaar van 2017. Deze staan in het teken van ‘bouwen en wonen met het oog op de toekomst’.

Zorgvastgoed is in ontwikkeling
De variëteit aan vormen neemt toe en de financiering wordt steeds creatiever. De risico’s nemen toe door onzekerheid over de toekomstige behoefte, de capaciteit die wordt ingekocht, de wijzigingen in bekostiging en de veranderingen in wet- en regelgeving.

Ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten
De landelijke uitgangspunten op het gebied van demografie, vraag, concurrentie en samenwerking moeten voor individuele organisaties en hun locaties vertaald worden naar de lokale situatie. Zorgorganisaties bepalen hun eigen vastgoedstrategie in deze veranderende context. En dat vraagt om ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten.