De Faluintjes
01:37
19-12-2018

Aalst, OCMW Aalst | Nieuwbouw De Faluintjes in de dorpskern van Baardegem

Tegelijk bouwden het OCMW en aannemer Jan De Nul aan het nieuwe woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem. Na het slopen van een bestaande woning werd eerst het archeologisch onderzoek afgerond, waarna de aannemer begin 2017 met de bouw van de woonzorgfaciliteit kon starten.

“Een belangrijk aspect was de integratie in het dorpsweefsel van Baardegem en de omliggende groene zone. Dit dorp vormt immers een soort lintstructuur langs de kerk, dat aan de noord- en zuidzijde grenst aan achterliggende akkers. We kozen ervoor om het woonzorgcentrum als het ware op te spannen tussen de Dorpsstraat en de akkers. Aan de westzijde

Bouwen aan de Zorg partners

OCMW AalstSafeLift