Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Amarant innoveert en deelt kennis en kunde

Amarant innoveert en deelt kennis en kunde

‘Voor alle groeperingen een woonklimaat dat bij de bewoners past.’ Maar ook ‘Voorsorteren op ontwikkelingen in de zorg’ en ‘In de zorg meer technische kennis met elkaar delen’ zijn uitspraken van Jan Graven, directeur Huisvesting en Bedrijfsdiensten Amarant Groep. Graven ziet vastgoedontwikkeling in de zorg- en welzijnssector als een uitdaging. In dit artikel ontvouwt hij de ontwikkelingsplannen van de groep en verklaart de uitspraak ‘De combinatie van kennis en kunde als toegevoegde waarde’.

“Vaak wordt door kleinere instellingen op de overhead bezuinigd. Daardoor hebben zij binnen hun bedrijfsvoering vaak niet meer de expertise op het gebied van vastgoed, ICT en/of bedrijfsdiensten. Wij hebben die zaken wel in huis en kunnen externe partijen die toegevoegde waarde bieden.” Het woord ‘delen’ valt. “Waarom zouden wij op het gebied van onder meer beheer en ICT geen ondersteunende of aanvullende rol kunnen spelen?”
Graven voorziet het samen oppakken van projecten als een stap naar nog meer kwaliteit als het gaat over het leveren van zorg op maat. Hij verwijst naar het ‘Shared Servicecentrum’ van Amarant Groep. “Onze aanpak is vooral geënt op het maken van verbindingen, netwerken. Zie het als een partnership.” De breedte van de inzetbaarheid van Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten weerspiegelt al in het werken voor gespecialiseerde instellingen, zoals (het eigen) Amarant, Idris, Pauwer en het dr. Leo Kannerhuis Brabant. “Het uit zich in meer duurzaamheid, minder kosten en hogere opbrengsten.”

Samenspel
De inzet over de grenzen van de organisatie heeft geen weerslag op de eigen ontwikkelingen en innovaties. Bij de Amarant Groep neemt nu en in de toekomst het zelf ontwikkelen en de kwaliteit van de huisvesting een prominente plaats in. Centraal staat een woonsituatie afgestemd op de gedragsproblematiek. “Als die in orde is, plukken zowel de bewoners als de zorgverleners daar de vruchten van. Om dat te bereiken is een samenspel van ontwikkelaars, opdrachtgevers en – waar mogelijk – gebruikers vereist.”
Zaken als robotica en informatica spelen in de zorg een steeds voornamere rol. Hoe organiseer ik zorg letterlijk? Een vraag waaraan Graven en zijn team oplossingen koppelen. Als voorbeeld geeft hij het ontwikkelen van applicaties, waardoor cliënten nog beter op afstand geholpen kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld zwembaden waaraan een exploitatiemodel wordt gekoppeld, waardoor ze kostendekkend zijn. “Onze cliënten maken er gebruik van, maar ook ‘de maatschappij’ kan er van meegenieten.” Een ander voorbeeld op dat vlak is de horeca in de nieuwbouw van de voormalige boswachterij Dorst. In de horecagelegenheid BEUM doorlopen jongeren van Idris, die een licht verstandelijke beperking hebben, een leer- en werktraject. Graven: “Arbeidsparticipatie, waar steeds meer de focus op ligt, is daarbij leidend in het exploitatiemodel.” Ook het convenant met ontwerper Piet Hein Eek is een uiting van samenwerking met een verreikend doel.

Haalbaarheid
Huisvesting realiseren is voor Amarant Huisvesting en Bedrijfsdiensten meer dan sec bouwen. “Zorgverlening vraagt om borging van veiligheid, toegankelijkheid en doorzichtlijnen. In het voortraject moeten business case berekeningen worden afgestemd op de haalbaarheid qua dienstverlening en huisvesting.”
Met als doel betaalbare, leefbare en duurzame woonoplossingen voor iedereen, realiseert ‘huisvesting’ een keur aan aantrekkelijke plannen. Het oog van Graven is onder meer gevallen op het voormalige Ketelhuis in de Spoorzone in Tilburg. De aankoop biedt, evenals bij BEUM, volop kansen voor arbeidsparticipatie tegen de achtergrond van een industrieel verleden en moderne architectuur. “We willen over de volle breedte deel uitmaken van de maatschappij.” Graven benadrukt dat bij die projecten de uitgaven los staan van het zorggeld. “Andere geldstromen creëren en kosten drukken door ons apparaat in te zetten voor anderen.” Werk garanderen en eigen kennis behouden, noemt hij als belangrijke facetten in de vernieuwde aanpak.

Kleinschalig
Graven brengt tot slot de omvang van de nieuwbouwplannen nog even onder de aandacht. “We richten ons op nieuwbouw, omdat herinvesteren kostentechnisch vergelijkbaar is.” De hedendaagse tendens is volgens Graven kleinschaliger bouwen. “We hebben daarbij nauw overleg met de betreffende gemeenten. Amarant Groep ontwikkelt in Breda (vijf projecten), Rijsbergen (Leijakker), Eindhoven (eerste project kliniek jeugdzorg), Tilburg (‘t Hooge Veer, Stadsplein Forum), Oss (slowcare in het Elzeneindhuis) en Goirle (project Wings). Het is een schets van de breedte van het werkgebied van Huisvesting en Bedrijfsdiensten van Amarant Groep. “Iedereen heeft recht op wonen. Wij bieden dat met eigen vastgoed. Het is goedkoper en we zijn daardoor niet afhankelijk van anderen. Ook dat is in het voordeel van onze cliënten.”

Tekst: Willem de Volder
Foto’s: Amarant

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details