Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Amsterdam UMC, locatie AMC krijgt nieuwe hoofdingang

Amsterdam UMC, locatie AMC krijgt nieuwe hoofdingang

Europese aanbesteding herontwikkeling entree en voorterrein formeel van start

De Europese aanbesteding herontwikkeling entree en voorterrein AMC  is formeel gestart. De aanbestedingsprocedure is uitgeschreven door Amsterdam UMC, locatie AMC. Gegadigden kunnen zich tot 21 juni via TenderNed aanmelden voor de nieuwbouw van de hoofdentree voor het ziekenhuis en de polikliniek, inclusief de herinrichting van het voorterrein.  

Het nieuwe entreegebouw (circa 2.000 m2 BVO) is vormgegeven als een paviljoen dat de hoofdentree en de entree polikliniek van het ziekenhuis verbindt. Op het voorterrein zullen 300 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er komt een K+R zone om de entree per auto makkelijk te bereiken. Tevens zullen de toegangen tot de ambulancedienst, de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (SEH/HAP) aangelegd worden. Aansluitend aan het parkeerterrein wordt het voorterrein verder als park ingericht. Het park vormt naast een verblijfsfunctie ook een transitiefunctie met verbinding tussen het station Holendrecht en de Meibergdreef.

Door het AMC zijn hoge eisen gesteld aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het entreegebouw en voorterrein. De kernbegrippen van de ambitie voor dit project liggen op het vlak van een warm welkom en een veilige ontvangst zonder obstakels in een groene omgeving. Daarmee zal het AMC beschikken over een toonaangevende nieuwe hoofdentree, die recht doet aan de functie van voordeur van het Amsterdam UMC.

Complexe opgave
Aan de zijde van het AMC-gebouw waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd, ligt de ingang van de ambulancegarage en die van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (SEH/HAP). De bereikbaarheid van deze ingangen moet te allen tijde gegarandeerd blijven. Met name gedurende de sloop en aansluiting van de nieuwbouw op bestaande bouw zullen passende maatregelen getroffen moeten worden om blijvend in de veiligheid te voorzien, zodat ook tijdens de bouw het AMC een goed bereikbaar en gastvrij ziekenhuis blijft.

De overeenkomst
Het project is op basis van bestek uitgewerkt. Voor het gebouwdeel op basis van STABU bestek en voor het terreindeel op basis van een RAW bestek. Op de te gunnen opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing, met inachtneming van bijzondere voorwaarden AMC. De sloop-, bouwkundige-, installatietechnische- en terreinwerkzaamheden worden als één opdracht gecontracteerd. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd, de verwachting is dat deze in Q2 wordt verleend.

De aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de niet openbare procedure en kent twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. Er wordt gegund op beste prijs/kwaliteitverhouding. In de selectiefase worden partijen uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken. De inschrijving sluit op 21 juni a.s.. Op basis van de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en selectiecriteria wordt bepaald welke vijf gegadigden het meest geschikt zijn om een inschrijving te doen in de gunningsfase. In de gunningsfase wordt de vijf  geselecteerde partijen gevraagd een inschrijving te doen, bestaande uit de inschrijfprijs en het kwalitatieve deel. Met de winnende inschrijver gaat het AMC de verificatiefase in, waarin inschrijver verder afstemt met het AMC.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/166123

Planning
De beoogde opdracht wordt na het definitief gunnen medio november 2019 verwacht. Met een aansluitend bouwvoorbereidingstraject is de verwachting dat de sloop eind 4e kwartaal 2019 kan starten. De beoogde oplevering van het hele project (incl. terrein) is einde 4e kwartaal 2020.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details