Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Amsterdam UMC officieel één organisatie

Amsterdam UMC officieel één organisatie

Het AMC en Stichting VUmc per 1 januari 2024 juridisch gefuseerd en opgegaan in Stichting Amsterdam UMC

In de Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam heeft de raad van bestuur daarvoor zijn handtekening gezet. De juridische fusie is een logisch vervolg op de stappen die de afgelopen jaren door de twee academische ziekenhuizen AMC en VUmc zijn gezet. Amsterdam UMC is nu een unieke combinatie van één universitair medisch centrum (umc) met twee geneeskundefaculteiten; die van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Vrije Universiteit (VU).   

Wetswijziging nodig 

Voor de juridische fusie was het noodzakelijk dat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) werd aangepast. In de WHW stond Amsterdam UMC namelijk nog niet genoemd als één van de umc’s in Nederland. Ook moest in de wet komen te staan dat een academisch ziekenhuis verbonden kan zijn aan twee universiteiten. De nieuwe WHW is voor de zomer zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedgekeurd. De namen AMC en VUmc als academische ziekenhuizen zijn uit de wet ‘verdwenen’ en vervangen door Stichting Amsterdam UMC, die verbonden is aan zowel de UvA als de VU.  

Sluitstuk 

De juridische fusie is het sluitstuk van het alliantieproces tussen AMC en VUmc. In dat proces zijn alle dubbele organisatieonderdelen samengebracht, onder een voorzitter, directeur dan wel afdelingshoofd. Vele afdelingen zijn ten behoeve van die samenvoeging verhuisd naar één van beide locaties.   

Vanaf het moment van de juridische fusie hebben alle medewerkers van Amsterdam UMC één werkgever – overigens met behoud van hun rechtspositie. Een ander groot voordeel is de toekomstige, volledige integratie van patiëntdossiers, belangrijk voor de patiëntveiligheid. Dubbele administraties kunnen worden opgeheven en dure medische apparatuur en infrastructuur doelmatiger worden benut. Ook kwaliteitssystemen kunnen beter worden geïntegreerd.   

Over Amsterdam UMC 

De twee academische ziekenhuizen AMC en VUmc waren sinds 2018 al bestuurlijk gefuseerd. De harmonisatie en integratie van beide organisaties en het bundelen van zorg dragen bij aan de kwaliteit van de academische zorg in Amsterdam. Ook leidt de fusie tot een verbetering van de coördinatie en regie van de acute zorg in deze stad. Daarnaast kunnen we – samen met de UvA en de VU – zo een nog hoger kwaliteitsniveau van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs realiseren.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details