az delta rumbeke roeselare
02:58
13-07-2016

AZ Delta bouwt nieuw modulair ziekenhuis waar patiënt centraal staat

Het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in Rumbeke bij Roeselare is een project waar zorg en architectuur hand in hand gaan. De voorkant, waar de polyklinische activiteit plaatsvindt, is meer urbanistisch door het gebruik van onder andere rode baksteen en kijkt uit op de drukke rijksweg. De achterkant, waar het hospitalisatiedeel zich situeert, geeft dan weer uitzicht op weidse landschappen. Het is maar één van de vele aspecten in het uitgekiende concept waarbij de patiënt centraal staat. “Onze nieuwe zorgvisie vraagt een andere bouw en organisatie.”

Al in 2000 opteerde de directie van het toenmalige H-Hartziekenhuis voor een nieuw ziekenhuis, maar er moest nog gezocht worden naar bouwgrond. Vandaar dat pas in 2008 het voorontwerp af was. In oktober 2012 volgde de goedkeuring, die gekoppeld werd aan de fusie met het toenmalige Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare. “Het zorgstrategisch plan was nodig omdat de twee campussen oud waren en uit hun voegen barstten”, opent Sabien Cailliau, manager bouw en infrastructuur. “Door de aanwezigheid van een beek (die eind mei nog overstroomde) op de huidige site was een uitbreiding niet mogelijk.”

az delta rumbeke roeselare

Accent op acute zorg
De invulling van het gebouw gebeurt in functie van de nieuwe visie. “De missie van ons ziekenhuis is duidelijk: de patiënt moet centraal staan”, stelt bouwcoördinator Rosine Herpoel. “Onze werkprocessen dienen op de patiënten afgestemd te worden. Maar er is ook gebouwd in functie van de medewerker. Belangrijke aspecten als opleidingen en technologische vernieuwingen vertalen we in aangepaste infrastructuur. We gaan voor een geïntegreerd model, dat campusoverschrijdend werkt. De overblijvende stadscampus in Roeselare (voormalige Stedelijk Ziekenhuis) herbergt alle planbare zorg. Het is een goed bereikbaar en sterk locomotorisch centrum waar consultaties en revalidatie plaatsvinden, terwijl het nieuwe ziekenhuis in Rumbeke de acute zorg met meer hoogtechnologische onderzoeken behelst. De campus in Menen is dan weer een volledige entiteit, maar indien er specifieke technologie nodig is, richt men zich daar op het nieuwe ziekenhuis of de stadscampus.” Er blijven dus drie campussen in de toekomst. Bedoeling is wel om het concept zo modulair mogelijk te houden. Het gebouw moet met andere woorden gemakkelijk omgevormd kunnen worden.

az delta rumbeke roeselare

Efficiëntere processen
Dat er architecturaal een duidelijke breuklijn is met vroeger, hoeft geen betoog. “Het eilanddenken past niet meer in deze tijd. De processen en stromen worden uitgeschreven en daaromheen zet je dan het gebouw. Het is geen gemakkelijke oefening om de noden te vertalen. De processen moeten efficiënter en patiëntvriendelijker worden. Zo heb je geen grote wachtzaal nodig, het ziekenhuis moet ervoor zorgen dat er korte wachttijden zijn”, geven Sabien Cailliau en Rosine Herpoel als voorbeeld. “Ook moeten we rekening houden met de trends in de gezondheidszorg. Zo zijn er tegenwoordig meer dagopnames en minder hospitalisaties dan voorheen. De hospitalisatietermijnen worden ook korter. Zo’n evolutie vereist een andere structuur. In het bouwen van een ziekenhuis spelen ergonomie en hygiëne tegenwoordig een cruciale rol. Het ziekenhuis wil eveneens het JCI-kwaliteitslabel (dat staat voor een proces dat ervoor zorgt dat het ziekenhuis continu werkt aan een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers) halen. Ook dit gegeven stelt specifieke eisen.”

Het digitale verhaal wordt eveneens belangrijker. Zo zijn er voor de patiënten al heel wat applicaties mogelijk van thuis uit. “Mensen moeten minder naar het ziekenhuis komen. Maar op dat vlak is het wel zoeken naar een goed evenwicht. De persoonlijke toets blijft belangrijk. Het moet allemaal op maat van de patiënt blijven. En reken maar dat er op dit vlak een groot verschil is tussen een tachtig- en dertigjarige. Je moet steevast streven naar een optimaal spanningsveld tussen medewerker, technologie en patiënt”, benadrukt Rosine Herpoel.

az delta rumbeke roeselare

Pathologische clusters
Het nieuwe gebouw moet iedereen in het ziekenhuis dichter bij elkaar brengen. De afstanden tussen de medewerkers zijn kleiner, de muren tussen departementen verdwijnen.Het accent komt meer te liggen op het multidisciplinaire gebeuren. De diverse circulaties, namelijk de hospitalisatie, het ambulante zorggebeuren en het goederentransport worden dan weer wel strict gescheiden. Het ziekenhuis telt ook drie ingangen. Naast de hoofdingang en spoedingang is er een subacute ingang, waarlangs de patiënt die op regelmatige basis in het ziekenhuis moet zijn voor zijn therapie met de eigen wagen of ziekenhuiswagen binnenkomt. Zo hoeft hij niet het hele ziekenhuis of de spoedafdeling te doorkruisen.

az delta rumbeke roeselare

Voorts zal het ziekenhuis negen pathologische clusters tellen. Eén ervan is de moeder-kind-cluster. Naast de afdelingen pediatrie en materniteit bevinden zich op dezelfde verdieping vooraan de polikliniek en het IVF-centrum. “Het is belangrijk dat die diensten dicht bij elkaar zitten. Op die manier gaat de patiënt zich meer thuis voelen op ‘zijn’ verdieping. Er zijn voorts medische straten, waaraan medisch-technische diensten geclusterd zijn, zoals bijvoorbeeld dialyse of radiotherapie, nucleaire, radiologie en operatiekwartier, cathlab. Om maar te zeggen dat de bouw volledig in functie van de patiënt staat. In het nieuwe gebouw gaat de arts naar de patiënt en niet omgekeerd”, besluiten Sabien Cailliau en Rosine Herpoel.   

Tekst:  Michel Vanden Heede  Beeld:  Tine Vanblaere 


Feiten en cijfers

Bouwheer AZ Delta vzw
Architect VK Studio
Aannemer THV Van Laere De Nul (perceel ruwbouw),Aswebo (perceel infrastructuur)
Stabiliteit VK Studio
Technieken VK Studio
Buiten schrijnwerk Reynaers Aluminium, Duffel
Selectie architect 2002
Start nieuwbouw januari 2013
Start oplevering januari 2019 (percelen voltooiing/technieken)
Totale oppervlakte terrein ongeveer 25 ha
Totale oppervlakte gebouw 34.000 m² (footprint 116.000m² nuttige oppervlakte)
Totale bouwkosten 200 miljoen euro (exclusief medische en niet-medische uitrusting)

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

OK-complex OLVG West, AmsterdamNoordwest Ziekenhuisgroep, Den Helder OK-complex