Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Bouwer levert daad- en denkkracht
Het nieuwe bouwblok bevindt zich tussen twee bestaande vleugels, met op het dak duidelijk zichtbaar het techniekgebouw.

Bouwer levert daad- en denkkracht

Bij de bouw van ‘de nieuwe Radiologie’ in het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moesten alle partijen nog een extra tandje bijzetten. Terugkijkend is er tevredenheid. Zo veel zelfs, dat de intentieverklaring voor verdere verbouw met aannemer Goossen te Pas Bouw alweer is getekend.

Het nieuwbouw- en renovatieproject verbindt twee bestaande vleugels van het ziekenhuis met elkaar. Op de begane grond bevindt zich de afdeling Radiologie met onder andere twee MRI’s, een CT Scan en een PET scan. Op de eerste verdieping is gebouwd voor de polikliniek Cardiologie. Aan de ene kant wordt gebouwd tegen de in bedrijf zijnde KNO-afdeling. Aan de andere zijde bevindt zich het OK-complex. In januari 2020 werden de bouwketen geplaatst en de oplevering van het nieuwbouwgedeelte vindt plaats in december.

De balie van de afdeling Cardiologie op de eerste verdieping.

Klik

Niels Slotman, projectleider bij Goossen Te Pas Bouw en Anita van der Haar, manager Bouw & Huisvesting bij het St Jansdal, kijken beiden terug op een intensieve periode. “In eerste instantie was alleen sprake van bouw van het eenlaags Radiologiegebouw, maar tijdens de uitvraag kwamen we tot de conclusie dat we daarbovenop een eerste verdieping wilden realiseren. Toen in september 2019 de plannen voor de verdieping op de Radiologie concreet werden, was duidelijk dat dit niet kon worden uitgesteld. De bouw moest het totale plaatje omvatten, maar dat betekende een bijstelling van de plannen binnen vier maanden. Als je zo’n bouwproces opsplitst in twee projecten, dan is dat duurder, maar misschien nog wel erger: het zorgt voor veel extra overlast.”

Bouwteam

Na de aannemersselectie kwam Goossen Te Pas Bouw als bouwpartner in beeld. “Zij heeft actief meegedacht bij de wijziging van de bouwplannen”, legt Van der Haar uit. “Bij de selectie van de juiste aannemer hebben we naast prijs ook gekeken naar ervaring en flexibiliteit. Goossen Te Pas Bouw heeft veel ervaring met bouwen in een ziekenhuisomgeving. Als onderdeel van VolkerWessels is voldoende expertise in huis. Maar belangrijk is ook het goede gevoel: hoe gaat zo’n bouwer om met onverwachte situaties? En is zij bereid om mee te denken in het bouwproces? Bij dit alles hadden we vanaf de selectiedag een klik.” Halverwege 2019 werd het bouwteam geformeerd met daarin, naast Goossen Te Pas Bouw, ook Halmos installatieadviseurs, Wiegerinck architecten, ABT constructeurs en Unica Building Projects.   

Niels Slotman, projectleider bij Goossen Te Pas Bouw en Anita van der Haar, manager Bouw & Huisvesting bij het Ziekenhuis St Jansdal, kijken beiden terug op een intensieve periode. (NB: deze foto is genomen voor het uitbreken van de COVID-19-pandemie, toen nog geen sprake was van de 1,5 meter-maatregel. Foto: Elles Boot)

Overlast

Flexibiliteit en beperken van overlast in een ziekenhuisomgeving is een vereiste. De overlast vond met name plaats aan de randen waar de aansluitingen met bestaande afdelingen moesten worden gemaakt. Slotman: “We zijn gewend om in een ziekenhuisomgeving te werken, maar het moet geen gewenning worden. Het is duidelijk dat de zorg voorrang heeft. Daarom voer je bepaalde werkzaamheden uit in de vroege ochtend, in het weekend of ’s avonds. Gelukkig was er van de kant van het ziekenhuis ook begrip dat er bouwwerkzaamheden plaatsvonden. We hebben wekelijks overleg met het bouwteam van het ziekenhuis. De platte organisaties en de korte lijnen zorgen voor efficiëntie en snelheid.”

Bouwteam

De kracht van een bouwteam is transparantie, maar ook van de kant van het ziekenhuis werd hard gewerkt aan transparantie. Van der Haar: “We brachten een wekelijks bouwbulletin uit voor medewerkers en onze buren om iedereen op de hoogte te houden. Verder was er tijdens de bouw ruimte voor kleine aanpassingen, maar die probeer je zoveel mogelijk te beperken. We hebben aan de voorkant veel tijd genomen om het hele proces goed door te nemen, om zo het aantal tussentijdse aanpassingen te beperken.” Slotman: “Bij dit soort grote projecten werken we met een besluitenschema, waarbij we het proces opdelen in termijnen. Steeds aan het begin van een termijn is er ruimte voor aanpassingen.”

De dag van oplevering is niet vastgesteld op een exacte datum, maar vindt gefaseerd plaats. Dat betekent dat het ziekenhuis nu (november 2020, red.) al bezig is om apparatuur te installeren, terwijl bouwende partijen ook nog aan het werk zijn. “Dat doen we om tijd te winnen. Het vraagt wederzijds vertrouwen om gelijktijdig op een bouwlocatie aan het werk te zijn, maar het tekent ook het onderling vertrouwen en de samenwerking.”

De afdeling Radiologie bevindt zich op de begane grond.

Vervolg

Nu de nieuwbouw is afgerond, bereidt Goossen Te Pas Bouw de volgende klus voor, namelijk het renovatiegedeelte waarbij in de oude
Radiologie plek moet worden gemaakt voor onder andere de Angio kamer en 2 CT’s. Volgens planning wordt dit deel in mei 2021 opgeleverd. “We zijn tevreden, zozeer zelfs dat er inmiddels een intentieverklaring is getekend om Goossen te Pas ook de bouw van de nieuwe ziekenhuisvleugel ‘Zuid’ te laten uitvoeren. We hebben elkaar leren kennen, we weten wat we aan elkaar hebben”, zegt Van der Haar, die weet wat ze bij de komende bouwprojecten anders gaat doen. “Bij de bouwende partijen zit veel daadkracht en denkkracht. Daar hadden we bij de bouw van de Radiologie in een nog eerder stadium van moeten profiteren. Dat gaan we de volgende keer absoluut anders doen.”    


Installatieontwerp en energiestudie

In het kader van de uitbreiding en renovatie van de bestaande afdeling Radiologie in het Ziekenhuis St Jansdal is Halmos Adviseurs verantwoordelijk voor het installatieontwerp en het opstellen van de contractstukken. Ook heeft het adviesbureau een energiestudie opgesteld om alle nieuw(ver)bouwplannen te kunnen realiseren.

In deze studie is een brug geslagen tussen de (huidige) exploitatie/het onderhoud en de beschikbare centrale installatiecapaciteiten die nodig zijn voor de nieuwe uitbreidingen. Vanuit de bestaande situatie zijn alle bestaande energiestromen en capaciteiten in beeld gebracht en heeft Halmos de uiteindelijke oplossing geadviseerd.

Alle ontwerpen zijn dusdanig opgezet, dat op termijn een gasloze situatie voor het hele ziekenhuis mogelijk moet zijn. De energiestudie heeft geresulteerd in een uitbreiding van de bronnen voor de WKO-installatie, de integratie van nieuwe warmtepompen en een verdubbeling van de noodstroomcapaciteit. Alle voorstellen zijn op basis van de TCO-methodiek berekend en voorgesteld. De studies zijn uiteindelijk verwerkt in bestekstukken met bijhorend tekenwerk.

De realisatie is op dit moment, na aanbesteding binnen budget, in volle gang. De verwachting is dat het project in maart 2021 volledig operationeel zal zijn.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details