Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Conceptnota SVR-ARCHITECTS over de functionele, bouwfysische en bouwtechnische principes Hof ter Schelde – Linkeroever

Conceptnota SVR-ARCHITECTS over de functionele, bouwfysische en bouwtechnische principes Hof ter Schelde – Linkeroever

Na de ingebruikname van het nieuwe revalidatieziekenhuis Revarté in Edegem, is door Hof ter Schelde beslist om voor de campus Linkeroever een nieuwe toekomstvisie en massaplan te ontwikkelen. Deze nieuwe visie concentreert zich op 3 functies, die de basis vormen van het nieuwe massaplan.

De eerste functie is het woonzorgcentrum dat een centrale, dominante plaats inneemt binnen de nieuwe ontwikkeling. Deze functie huisvest 155 bedden en neemt een oppervlakte van 12.168 m² in. Dit resulteert in 4 afdelingen met bijhorende dienstenfuncties. Tevens zal ook ruimte voorzien worden voor dagopvang.
Een tweede functie is een nursingtehuis met 20 bedden, opgesplitst in 2 leefgroepen van 10 plaatsen. Deze functie is ruimtelijk opgenomen in de stedenbouwkundige volumewerking van het totale project en situeert zich aan de straatzijde.
De derde functie is zorgflats in combinatie met eventueel een buurtwinkel.
Het massaplan is dusdanig opgevat dat zij stedenbouwkundig een logische verlenging betekent van het woongrid van de naburige wijk, en zal bovendien, door de creatie van een stedelijk plein, als attractiepool een essentiële bijdrage leveren binnen het sociale grid van de wijk. De verschillende functies vertalen zich in diverse bouwvolumes die in grootte en positie binnen het plan gestuurd worden op basis van bereikbaarheid, grootte, en functionele diversiteit.
Dit alles wordt een coherent geheel door een subtiele volumewerking tussen de verschillende bouwdelen, en een materiaalgebruik en bouwdetaillering die voor de verschillende gebouwen dezelfde is. De parkeerfaciliteit wordt ingevuld door een ondergrondse parkeerplaats voor circa 80 wagens en een beperkte maaiveldparkeerplaats met een dertigtal plaatsen.
Ruimtelijk wordt al het mechanische verkeer beperkt tot één smalle zijde van het perceel, zodat de rest van de ruimte gereserveerd blijft voor voetgangers en fietsers.
Het woonzorgcentrum vertaalt zich in een H-vormig gebouw en geeft onderdak aan diverse deelfuncties. Op de diverse bouwlagen zijn steeds gelijke kamerblokken gelokaliseerd. Alle kamers hebben een oost-west oriëntatie. Deze vorm is gekozen wegens zijn specifieke opdelingmogelijkheden en het feit dat elk ‘been’ architecturaal uitgewerkt kan worden als een eigenheid. Hiermee wordt vooral beoogd dat het enorme volume architecturaal wordt gediversifieerd, zodat het gebouw teruggebracht wordt naar een menselijke schaal. Het verhoogt eveneens de herkenbaarheid op planschaal, zodat de bewoners zich snel kunnen lokaliseren.
Op de begane grond is ruimte voorzien voor een grote cafetaria die visueel aansluit op het stedelijke plein, zodat zij ook voor een ruimer publiek toegankelijk kan zijn en op die manier zorgt voor een sociale integratie. De dagopvang krijgt zijn locatie op de eerste verdieping met een onmiddellijke toegang naar de onderliggende cafetaria. Door de specifieke H-vorm ontstaan groene binnentuinen, die door een grote transparantie van de aanliggende gevels opgenomen worden in de belevingssfeer van de diverse binnenruimtes.
De functie nursing wordt gehuisvest in een bouwdeel van twee bouwlagen, waar elke bouwlaag overeenstemt met de huisvesting van één leefgroep. De kamers, met een oost-west oriëntatie zijn gerangschikt langs een gemeenschappelijke gang. Per niveau is er een duidelijke planscheiding tussen enerzijds de zone met de kamers, anderzijds de zone met de diensten en bijkomend de leefruimte. Dit heeft als voordeel dat de deelfuncties akoestisch van elkaar gescheiden zijn.
Niet alleen het diversifiëren van het volume staat in dienst van de menselijke schaal en de waarden geborgenheid en huiselijkheid, ook de aangewende gevelmaterialen ondersteunen deze visie.
De gevelmaterialen bestaan uit paramentmetselwerk en architectonisch beton voor de gevelvlakken, sokkels en terrassen. Aparte geveldetails zoals invulvlakken of vaste zonneschermen krijgen een eigen invulling in hout of metaaluitzicht. Alle ramen worden uitgevoerd in een aluminium driekamersysteem, voorzien van glas met een verhoogde thermische isolatiegraad.
De dakvlakken zijn plat. De keuze voor een Sedumbedekking zal afhangen van de buffercapaciteit die noodzakelijk zal zijn binnen het kader van de recuperatie van het regenwater.
Het ontwerp van het buitengebied houdt rekening met een ontwerp met diverse deelzones. Voor het mechanische verkeer worden wegen en parkeerfaciliteit aangelegd in asfalt, van elkaar gescheiden door groene buffers.
In het plangedeelte voor de voetgangers zal de materialisatie voornamelijk bestaan uit een combinatie van beton- en kleiklinkers. Architectonisch beton wordt aangewend voor de specifieke details als lijnelementen of zitbanken. Een doordacht groenplan zal ondersteunend werken om van elke zone een apart belevingsmoment te maken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details