01:49
08-12-2016

Conferentie Woonwijs: een gezamenlijke aanpak voor wonen met zorg

Gemeenten hebben als belangrijke opgave om zelfstandig wonen mogelijk te maken voor kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben. Om dit te realiseren zijn samenwerking en nieuwe vormen van wonen met zorg nodig. Gemeente Nieuwegein heeft met het programma Woonwijs het initiatief genomen om hier samen met partners invulling aan te geven.

Samenwerking zorg, wonen en welzijn
Door samen te werken met instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen kennis en financiën gebundeld worden. Eerder dit jaar organiseerde gemeente Nieuwegein een inspiratiebijeenkomst en zogenaamde ‘werkplaatsen”. Tijdens deze bijeenkomsten is veel informatie opgehaald om inzicht te krijgen in de vragen waar we voor staan. Het blijkt ook dat er heel veel bruikbare concepten bestaan waar al in wordt samengewerkt door verschillende partijen. Tijdens de conferentie eind november waren ruim 90 professionals aanwezig. Zij kwamen vanuit woningcorporaties, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, initiatiefnemers van wonen & zorgprojecten, adviesraad sociaal domein en regiogemeenten.

Inclusieve samenleving
De conferentie werd geopend door wethouder Hans Adriani, portefeuillehouder wonen, woningbouw, zorg, welzijn in Nieuwegein en Michiel van Liere, portefeuillehouder jeugd en financiën in Houten.

Hans Adriani vertelde: “Met het ouder worden en zorg zijn we al behoorlijk op dreef, maar kwetsbaar zijn en wonen en zorg combineren, dat is voor gemeenten nog een nieuw thema. We hebben de afgelopen twee jaar wel onderstreept dat we zelfstandig wonen belangrijk vinden, in de wijk en in een inclusieve samenleving, maar we zijn het nog niet echt aan het doen. Dat geldt ook het afbouwen van de zorg met verblijf in instellingen, veraf van Nieuwegein”.

Michiel van Liere (Houten) voegde daar aan toe. “Ik denk dat het een uitdaging is het wonen en de zorg vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving terug naar de wijken te brengen. Ik zie het als een saté-pen van wonen, zorg en welzijn waarmee we jeugd en volwassenen de mogelijkheid bieden in de wijk te blijven wonen”.

Bestaande initiatieven
Andere sprekers benadrukten de wens om in de samenwerking de klant centraal te stellen, elkaars taal te spreken en de kaarten open op tafel te leggen. Maar ook om nu al om je heen te kijken naar initiatieven die er al zijn zoals JIM (jouw ingebrachte mentor). Dit is iemand die wanneer dat nodig is, naast een gezin of een kind  komt te staan. Geen hulpverlener -want die komt en gaat- maar iemand die altijd bij hun blijft en weet wat er speelt, een echt maatje’.

Samen aan de slag
Programmamanager, Irma van de Heuvel, vertelt: “In Woonwijs zoeken we naar nieuwe vormen van wonen en zorg in de wijk. Nieuwe vormen die voorkomen dat (zware) zorg nodig is en die zelfstandig wonen mogelijk maken. Een voorwaarde hiervoor is dat we aanbod gaan variëren en flexibiliseren. En waar het kan maken we een mix. Een mix van mensen, van dragende en vragende inwoners en van wonen, ontmoeten en participatie.”

De bijeenkomsten die er tot nu toe zijn geweest hebben heel veel ideeën opgeleverd. Ideeën waarbij veel meer wordt samengewerkt en buiten de grenzen van de eigen organisaties wordt gekeken. Een volgende stap is dat we heel concreet met elkaar aan de slag gaan om concepten uit te werken . We houden u graag op de hoogte via deze gemeentepagina en binnenkort via deze website.

Bron: nieuwegein.nl

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: nieuwegein , Nieuws , Welzijn , Wonen , Woonwijs , zorg

Bouwen aan de Zorg partners

BIM Delabie