De Nieuwe generatie Zorgvastgoed
01:08
13-09-2018

De Nieuwe generatie Zorgvastgoed – Korting voor de BAZ-lezer!

Ontwikkelingen in de zorg, duurzaamheid en de bouw vragen om een andere insteek

De maatschappij, de bevolkingssamenstelling en de zorg veranderen. Dat heeft impact op woonwensen, maar brengt ook andere eisen met zich mee die vragen om andere concepten, nieuwe manieren van financiering en duurzaam beheer. Uitdagingen op het gebied van zorgvastgoed liggen op uiteenlopende thema’s. Van financiering tot het aanpassen van bestaande concepten en van het mogelijk maken van innovatie tot oog hebben voor duurzaamheid.


Speciaal voor u, als lezer van Bouwen aan de Zorg, ontvangt u €200,- korting met de code: XE593 18B6 2897 F8FD. Kijk voor meer informatie op nieuwegeneratiezorgvastgoed.nl.

‘Een ‘must-have’ voor zorginstellingen die hun vastgoedportefeuille toekomstbestendig willen maken en ‘in control’ willen zijn qua risico’s en rendement!’


‘Het uitgangspunt is steeds: wat is het beste voor het project?’
Samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan. Geen risico-opslagen, maar slimme incentives. Programmadirecteur Bouw Willem-Jan Hanegraaf van het Rijnstate realiseert zijn projecten sneller, binnen budget en met meer mogelijkheden voor tussentijdse aanpassingen. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, vertelt hij op het congres De Nieuwe generatie Zorgvastgoed. “Je komt sneller tot constructieve oplossingen wanneer je met in plaats van tegen elkaar werkt. Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw van ons OK-complex. De eerste verkenning hebben we afgerond in december 2016, in maart 2018 startte de bouw van fase 1 en in januari 2019 ligt de eerste patiënt op tafel. Dat is extreem snel. Normaal duurt de realisatie van zo’n complexe verbouwing drie tot vijf jaar. Wat ook meehelpt is dat we vanaf dag één de interne organisatie, zoals het facilitair bedrijf, ICT en infectiepreventie, meenemen in een stakeholders-participatiemodel. Dat creëert draagvlak en versnelt de besluitvorming.”

Trends, kansen en oplossingen
Tijdens het congres De nieuwe generatie Zorgvastgoed op 11 oktober ontdekt u kansen voor bestaand en nieuw vastgoed in de cure en care. Laat u inspireren door o.a. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Willem-Jan Hanegraaf van Rijnstate en Roeland Brouns van ’s Heeren Loo Zorgggroep. U krijgt oplossingen, best practices en concrete handreikingen op het gebied van financiering, innovatie, concepten en duurzaamheid.

Bouwen aan de Zorg partners