Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Duidelijke relatie tussen groen en gezondheid

Duidelijke relatie tussen groen en gezondheid

Groen raakt het binnenste van de mens. Mensen voelen zich gelukkiger, ervaren minder stress en hebben minder last van angststoornissen. Uit het verband dat is aangetoond tussen gezondheid en een groene omgeving, valt te concluderen dat van groen een gezondheidsbevorderende werking uitgaat en dus dat groen van grote maatschappelijk waarde is. Want wie beter in zijn vel zit, is niet alleen gezonder, maar ook productiever.

PREVENTIE

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op het voorkomen van ziekten. Een groene omgeving draagt bij aan de preventie. “Dus overheden: zorg ervoor dat steden voldoende groen hebben”, roept prof. dr. Agnes van den Berg op in een column in BPD magazine. “Dat maakt burgers gezonder.” Van den Berg is hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vindt dat ook ontwikkelaars en stadsarchitecten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voldoende groen moeten inplannen. Ze krijgt daarin bijval van omgevingspsycholoog dr. Sjerp de Vries, senior onderzoeker van Wageningen Environmental Research. Temeer daar de hoeveelheid groen per inwoner bij verdichting anders afneemt, adviseert hij groen expliciet mee te nemen in de woningbouwopgave. Binnen- en buitenlands onderzoek bewijzen immers dat er een duidelijke relatie is tussen groen en gezondheid.

CONTACT MET DE NATUUR

De Vries wijst naar verschillende studies waaruit blijkt dat contact met de natuur bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. “Alleen al van het kijken naar groen gaat een positieve werking uit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat patiënten sneller herstellen van een operatie als ze uitzicht hebben op groen”, zegt de onderzoeker.

Bouwen aan de Zorg Groen Gezondheid

(Beeld: Maayke de Ridder)

 

Uit eigen onderzoek weet hij dat de psychische gesteldheid van mensen beïnvloed wordt door de natuur. Zo volgde De Vries met behulp van een app op de smartphone bij een onderzoeksgroep van ruim 4.000 mensen de mate van geluksgevoel in hun omgeving. Daaruit kwam dat mensen zich doorgaans gelukkiger voelen als ze in een natuurlijke omgeving zijn. De uitgebreide verslaglegging van dit onderzoek staat in het WUR-rapport ‘HappyHier’. Overheden, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten kunnen de data inzetten om de leefomgeving zo in te richten dat mensen zich er prettig voelen.

Ook voelen mensen minder stress als ze in een groene omgeving verblijven. “Misschien dat de natuur de emotionele weerbaarheid vergroot of dat ze letterlijk meer geaard zijn en daardoor minder kwetsbaar”, zoekt De Vries naar een verklaring.

EFFECT VAN SOORTEN

De WUR-onderzoeker is, in Europees verband, bezig met een uitgebreide literatuurstudie die antwoord moet gaan geven op wat de specifieke bijdragen zijn van de verschillende soorten groen. “Het is aannemelijk dat het ene type groen er meer toe doet dan het andere. Er valt bijvoorbeeld iets voor te zeggen dat bloeiende planten en bloemen meer positiefs teweegbrengen in de mentale gezondheid dan gras, maar het harde bewijs hiervoor moet nog worden geleverd. Wel zijn er al aanwijzingen dat van bomen een groter effect uitgaat dan van gras. Wat in elk geval daarbij meespeelt, is wellicht hoe groen het visuele beeld op ooghoogte is”, aldus De Vries. “Maar ook zal het afhangen van de mate waarin iemand iets heeft met natuur.”   

Kijk voor meer informatie over vergroening van openbare ruimten op thegreencity.eu.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details