EVW
02:15
17-10-2018

Energie uit ervaren handen

Klimaatopwarming en energieomslag zijn topics van deze tijd. Terwijl sommige spraakmakers beweren dat onze toekomst gevrijwaard is als we blijven vasthouden aan oude paden en vastgeroeste methodes, wordt op verschillende fronten hard gewerkt aan nieuwe technologieën om de wereld van zero emissions dichterbij te brengen. In Vlaanderen zijn er gelukkig bedrijven die innovatieve producten en technieken ontwikkelen, die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen en meer duurzaamheid op onze planeet. E. VAN WINGEN (EVW) is er één van. 

EVW
Een NSA of een WKK van EVW: het begin van een partnership op lange termijn.

Familiebedrijf EVW uit Evergem, dat precies 60 jaar bestaat, ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt moderne noodstroomvoorzieningen en centrales voor decentrale energieopwekking. Innovatie staat daarbij centraal. Al in de jaren ’90 lanceerde EVW energie-efficiënte oplossingen met warmtekrachtkoppelingen en toepassingen op alternatieve brandstoffen. De trend wordt doorgezet met WKK’s op biogas in 1996 tot waterstof nu. EVW biedt ook totaaloplossingen voor noodstroom alsook energiesturingen en heeft een dienstenaanbod dat aan de noden van moderne organisaties beantwoordt. De Vlaamse specialist wordt niet alleen gewaardeerd in België en Nederland, maar ook in Duitsland. Daar werd de basis voor continuïteit gelegd via een innovatieproject met de universiteit Gent: de afstemming van de WKK-ontwerpen op de strenge BDEW-richtlijn van de Duitse netbeheerders. Na een succesvol doorlopen van de strenge duurproeven bij Fraunhofer Institut ontving EVW in mei het felbegeerde Einheitenzertifikat.

Van fossiel naar 0 gr CO2, WKK wijst de weg
Warmtekrachtkoppelingen zijn er voor diverse brandstoffen. Vandaag is dat meestal aardgas. Fossiel, maar het faciliteert wel de overgang naar 100% hernieuwbaar zonder risico op black-outs. WKK biedt ook reeds het voordeel van maximale energie-efficiëntie. Morgen zullen de EVW-installaties op alternatieve, biogebaseerde brandstoffen werken en wordt gemikt op een WKK zonder emissie. “Onze engineeringafdeling draait op volle toeren en we zullen ook in de komende jaren op dit elan verdergaan”, voorspelt CEO Jean-Pierre Van Wingen. “Vandaag staan we immers voor de nieuwe, grote uitdaging om de ontwikkeling van onze warmtekrachtkoppelingen werkend op waterstof te integreren in lokale autonome netten. We hebben hier opnieuw een beroep gedaan op de expertise van UGent. Sinds eind 2017 hebben we een werkingsklare ATEX-gekeurde unit voor duurtesten, opgesteld in een productie-omgeving waar H2 continu beschikbaar is om de werking van het aggregaat permanent te kunnen monitoren en eventuele aanpassingen in realistische omstandigheden uit te voeren.”

EVW
Belgische en Nederlandse zorginstellingen hebben een EVW-aggregaat onder hun dak dat redding brengt bij stroomuitval of bijdraagt tot energiebesparing.

In de praktijk
EVW durft in zijn oplossingen al eens verder te gaan dan de bekende systemen en neemt toekomstige gebruikers mee in het verhaal van de vernieuwing op het vlak van energie-efficiëntie en sturingen, maar zeker ook wat betreft de motoren. EVW krijgt als privileged partner van motorenfabrikanten altijd de primeur om de motorentechnologie van de toekomst – dus de meest zuinige en milieuvriendelijke – als eerste in te zetten. Bovendien kunnen klanten rekenen op een ervaren en goed geëquipeerd team van productspecialisten voor dringende en complexe serviceopdrachten en voor het opvolgen van hun servicecontracten op lange termijn. 

Het is dan ook geen verrassing dat nagenoeg de helft van de Vlaamse zorginstellingen, maar ook reeds het ADRZ in Goes, gebruikmaakt van één of meerdere EVW-oplossingen. Dat gaat van een klein of groot noodstroomaggregaat, vaak uitgebreid met het oog op redundantie, tot een energie-efficiënte warmtekrachtkoppeling in standaard Mini-WKK-versie of op maat gebouwd volgens de specificaties van het bestek. Zo werken kleinere instellingen, zoals Sint Vincentius Deinze en het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper met de Mini-WKK en installeerde het Jessaziekenhuis in Hasselt als vaste klant sinds 1993 recent nog twee warmtekrachtkoppelingen. “Voor het gloednieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen leverden we net als voor tal van andere instellingen de volledige decentrale energievoorziening en -sturing”, sluit Van Wingen af. “Ondertussen werken we ook druk aan de noodstroom back-up voor het prestigieuze AZ Delta in Roeselare. Ook hier konden we de bouwheer overtuigen door onze referenties en een standvastige visie op kwaliteit en duurzaamheid.”   


E. VAN WINGEN
Industrieterrein Durmakker 27
9940 EVERGEM

T: +32 92 53 08 00
F: +32 15 28 63 64
E: info@vanwingen.be
W: www.vanwingen.be

Tekst: Johan Debaere   Beeld: E. VAN WINGEN

Bouwen aan de Zorg partners

Digitale WoonassistentUitbreiding verkoopteam