Erwin Devriendt
02:53
11-08-2017

Erwin Devriendt, algemeen directeur Solidariteit voor het Gezin: ‘Huidige staatsstructuur is ongeschikt voor adequate zorg’

Erwin Devriendt, de topman van zorgorganisatie Solidariteit voor het Gezin, pleit ervoor om de zorgbevoegdheden die nu verdeeld zitten tussen de federale Belgische en gewestelijke Vlaamse overheid homogener te maken. In de praktijk ziet hij dit best gebeuren via een verdere verschuiving van bevoegdheden naar Vlaanderen.

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor onder meer residentiële ouderenzorg, prijzenbeleid in de ouderenvoorzieningen, zorgfinanciering, de normering van de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de gespecialiseerde ziekenhuizen. Maar wat deelgebieden van de zorg ressorteren nog onder het Belgische, federale niveau. Daarbij onder meer thuisverpleging, huisartsengeneeskunde,

Bouwen aan de Zorg partners

Henk van Dalfzen bouwteamwoonzorgcentrum Hollebeek Matthias Van Rossen5