Jan Graven
02:56
03-10-2018

Jan Graven: ‘Kleinschaligheid gaat steeds meer regeren in de reguliere zorg en verpleging’

Jan Graven gaat dieper in op de ontwikkelingen en transformatieprocessen in de zorg. Hij wijst tijdens het gesprek met regelmaat op sociale innovatie, burgerinitiatieven, het ontstaan van zorgcoöperaties en de opmars van de kleine, vaak lokale/regionale private investeerders.

“Grote zorgorganisaties moeten zich vooral richten op de specialistische en intensieve zorg en verpleging. Anderzijds moeten zij verbindingen maken met onder meer de ziekenhuizen. De kleinschalige vorm van zorgorganisaties ontstaan vanuit de burgers en private personen en kenmerken zich door transparantie, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en professionele zorgverlening met een herkenbare en zichtbare menselijke maat.” Graven baseert zijn visie op decennialange ervaring in de

WZC AnnuntiatenSt. Antonius Ziekenhuis