Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Meer zorg rondom de patiënt in ZGT-locatie Hengelo

Meer zorg rondom de patiënt in ZGT-locatie Hengelo

ZGT kiest voor zorg van de toekomst met een aantal belangrijke veranderingen binnen locatie Hengelo. Zo komt er een oncologisch centrum waar kankerpatiënten zorg en begeleiding krijgen vanuit verschillende specialismen. Ook wordt er een modern operatieproces ingericht, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig. Daarnaast wordt er meer planbare zorg van Almelo naar Hengelo verplaatst.

Vandaag maakte de Raad van Bestuur bekend welke concrete veranderingen ZGT voornemens is voor 2021 te laten plaatsvinden. Bestuurslid Luc van den Akker, die dit traject begeleidt, geeft tekst en uitleg:

“We willen het zorgproces nog meer rondom de patiënt gaan organiseren. Zo richten we in Hengelo een aantal gespecialiseerde centra in rondom ziektebeelden of klachten. In deze centra vindt de zorg plaats in een toegankelijke, rustige en servicegerichte omgeving, waarbij de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis is dan nodig. Door procesoptimalisatie en een moderne werkwijze rondom operaties, verblijven patiënten in Hengelo straks nog maximaal één nacht.”

Wat verandert er voor 2021? 

Oncologisch centrum
Patiënten met kanker kunnen straks terecht bij het oncologisch centrum. Hier vinden niet alleen poliklinische behandelingen plaats (zoals chemo- en immunotherapie), maar wordt de patiënt ook ondersteund in zo goed mogelijk het behandeltraject doorstaan en omgaan met de gevolgen van kanker op het leven. In dit centrum werken onze mensen vanuit verschillende deskundigheden nauw met elkaar samen in één team rondom de patiënt. Elke patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt tijdens het hele behandeltraject.  Complexere oncologische operatieve ingrepen worden in Almelo uitgevoerd.

Modern operatieproces in Hengelo
Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Om het onze patiënten – ondanks hun situatie – zo comfortabel mogelijk te maken en hen niet langer in het ziekenhuis te laten verblijven dan noodzakelijk, richten wij ons operatiecentrum in Hengelo op moderne wijze in. De patiënt wordt voor een operatie direct in ons operatiecentrum ontvangen. Het proces rondom de operatie is daar zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk verloopt voor de patiënt. Dit alles vanuit een persoonlijke benadering en met aandacht voor privacy. Door gebruik te maken van nieuwe anesthesiologische zorg, waardoor patiënten minder pijn ervaren en minder misselijk zijn, kunnen zij eerder naar huis.

Hart long centrum
Patiënten met klachten als kortademigheid of pijn op de borst worden normaal gesproken gezien door de longarts of cardioloog, waarbij onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Binnen het nieuwe hart long centrum wordt diagnostiek gecombineerd en wordt interdisciplinair naar de patiënt gekeken. Door de expertise van cardioloog en longarts vanaf het begin te bundelen wordt sneller duidelijk of er sprake is van een hart- en/of longprobleem. Een snellere diagnose kan leiden tot snellere geruststelling of een vroegtijdigere behandeling. Omdat veel hart -en longproblematiek samen voorkomen zal een intensievere samenwerking en afstemming binnen het hart long centrum van waarde zijn voor de patiënt. Deze integrale aanpak zal ook van betekenis zijn bij de ondersteuning van complexe zorg als oncologie en rond het operatief proces. Voor de klinische zorg van de cardiologie en longgeneeskunde blijven patiënten in Almelo terecht kunnen.

Fasttrack Urologie
Patiënten met verschillende urologische klachten, zoals bloed in urine of een verhoogde PSA-waarde, kunnen straks snel en accuraat worden geholpen met behulp van de fasttrack methodiek in Hengelo. Hier vindt snelle diagnostiek plaats waardoor de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de aandoening inclusief behandelplan, zodat deze snel weet waar hij/zij aan toe is.

Slaapcentrum
Patiënten – volwassenen en kinderen – met slaapproblematiek, zoals in- en doorslaapproblemen, biologische klok problematiek en slaapapneu kunnen terecht bij het slaapcentrum. In het slaapcentrum wordt expertise van de betrokken specialismen als neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie en kindergeneeskunde gecombineerd en diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. Het slaapcentrum kent meerdere somnologen (slaapspecialisten).

Huidziektencentrum
Patiënten met een huidaandoening kunnen straks terecht bij het huidziektencentrum, waar alle dermatologische expertise in Hengelo wordt gebundeld. Binnen het huidziektencentrum worden onder andere complex eczeem, vormen van huidkanker en andere complexe huidziekten onderzocht en behandeld. Binnen dit centrum wordt ook Mohs chirurgie uitgevoerd. Daarnaast wordt het deelspecialisme flebologie binnen dit centrum gebundeld, en verhuist deze dus van Almelo naar Hengelo. Dit zijn ziekten waarbij de aderen van het bloedstelsel zijn aangedaan, zoals spataderen.

Wat verandert dit voor u als patiënt?
De veranderingen zijn erop gericht om u als patiënt beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Het is duidelijk waar u naartoe gaat en er wordt relatief sneller een diagnose gesteld. Op termijn kan het betekenen dat u niet in Almelo wordt geholpen, maar in Hengelo. Ofwel op een andere plek binnen locatie Hengelo. De aangekondigde veranderingen vinden niet tegelijk plaats, maar stap voor stap. De ambitie is om bovenstaande plannen voor 2021 te hebben gerealiseerd. Uiteraard wordt u als patiënt tijdig en persoonlijk geïnformeerd als er voor u iets gaat veranderen.

Gespecialiseerde centra rondom ziektebeeld patiënt
Het oncologisch centrum wordt een belangrijke spil binnen locatie Hengelo. Van den Akker daarover: “Waar een patiënt met kanker nu bij verschillende poliklinieken terecht kan komen, is er straks voor hem één interdisciplinaire plek waar de bij de zorg betrokken professionals met elkaar in één team samenwerken. De patiënt heeft een vast aanspreekpunt waarmee het traject uitgezet wordt aan de hand van wat voor de patiënt belangrijk is in het leven. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoogrisico zorg in Almelo. Dat is voor patiënt, zijn naasten en professional wel zo prettig.”

De aangekondigde veranderingen op locatie Hengelo sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling dat steeds meer zorg plaatsvindt in gespecialiseerde centra rondom het ziektebeeld van de patiënt. Van den Akker: “Die beweging is in Hengelo nu al goed zichtbaar. Zo zijn daar nu onder meer het Obesitascentrum, Borstkliniek Oost-Nederland (BON) en orthopedisch centrum OCON gevestigd. En straks dus ook een slaapcentrum, een oncologisch centrum, een huidziektencentrum en een hart en long centrum. Door alle expertise zoveel mogelijk op één plek te organiseren, kunnen patiënten daardoor ook rekenen op de beste en meest efficiënte zorg. Dit kan wel betekenen dat de patiënt soms iets verder moet reizen voor goede zorg.”

Moderne werkwijze maakt korter verblijf mogelijk
Steeds meer behandelingen binnen de ziekenhuiszorg vinden plaats in dagbehandeling. De verwachting is zelfs dat dit op termijn ruim 70% van alle behandelingen betreft. Ook op die ontwikkeling wordt nadrukkelijk ingespeeld met de veranderingen binnen locatie Hengelo. “Door het proces rondom operaties anders in te richten, wordt een kortere opnameduur veel vaker en beter mogelijk”, bevestigt Van den Akker. “Dat vraagt wel om een andere manier van werken met optimale voorbereiding, verpleging en nazorg. Het zal ook betekenen dat we sommige operaties straks niet meer in Almelo doen, maar in Hengelo. Ook in dat opzicht gaan we dus meer doen in Hengelo.”

Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet langer in het ziekenhuis is dan nodig, wil ZGT ook de fasttrack-methodiek verder gaan uitrollen. “Die methodiek houdt in dat een patiënt alle benodigde onderzoeken opeenvolgend ondergaat”, aldus Van den Akker. “De patiënt weet dan eerder waar hij aan toe is, omdat ook direct de uitslag wordt besproken, evenals het eventuele behandelplan.”

Zorg van de toekomst
“De voorgestelde veranderingen binnen locatie Hengelo spelen in op de ontwikkelingen in het snel veranderende zorglandschap”, legt Van den Akker uit. “We richten ons echt op ‘de zorg van de toekomst’. Dat blijven we doen in nauwe samenwerking met onze omgeving en vanuit de visie dat met het patiëntproces centraal de beste zorg kan worden geboden. Met deze veranderingen maken we van locatie Hengelo ook echt een onderscheidend medisch centrum waar de Twentse patiënt voor planbare zorg terecht kan.”

Cliëntenraad
Threes Oude Moleman, voorzitter Cliëntenraad ZGT: “Hoewel we dit voorgenomen besluit nog goed moeten bestuderen, is de Cliëntenraad altijd blij met nieuwe ontwikkelingen waarbij de patiënt nóg meer het vertrekpunt is en alle behandelingen samen met de patiënt goed, snel en efficiënt worden afgestemd.”

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit gedeeld met de collega’s binnen ZGT. Het voorgenomen besluit ligt nu ter advisering voor bij de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad (CR) en de Zorgadviesraad (ZAR) en wordt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details