Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
‘Meer zorgaanbieders is beter voor de kwaliteit’

‘Meer zorgaanbieders is beter voor de kwaliteit’

Chris Oomen (70) neemt op 1 juni aanstaande afscheid als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 groeide de organisatie uit van een lokaal ziekenfonds tot een ‘solidaire’ zorgverzekeraar met een landelijke uitstraling. Niet in het minst vanwege een mediagenieke jaarlijkse primeur: DSW is telkens de eerste partij die de nieuwe zorgpremie bekendmaakt. Ter gelegenheid van zijn vertrek sprak Bouwen aan de Zorg met Oomen. “Solidariteit staat voorop. Daar hebben wij veertig jaar hard voor gewerkt.” 

Wat is de officiële reden van uw vertrek?
“Wij zijn als zorgverzekeraars verplicht om een successiebeleid te voeren, en daarbij is afgesproken dat ik eind 2018 zou terugtreden. Dat is 1 juni 2019 geworden om de transitie wat soepeler te laten verlopen en omdat de jaarwisseling geen geschikt moment is om te vertrekken. Ik heb nog een vijftal commissariaten en investeringen in een aantal bedrijven. Ik heb nog genoeg te doen.” 

U hebt als voorzitter van de Raad van Bestuur de volledige overgang van ziekenfonds naar zorgverzekeraar meegemaakt. Hoe staat DSW ervoor na 13 jaar zorgverzekeringswet?
“We verkeren in uitstekende conditie. Startend met een ziekenfondspopulatie met lokale binding in de regio’s Delfland, Schieland en Westland, hebben wij de afgelopen jaren verzekerden uit het hele land getrokken en zijn wij gegroeid naar meer dan 700.000 verzekerden. Iedereen is bij ons welkom en wij merken dat een helder beleid – zoals bijvoorbeeld geen collectiviteitskortingen en een symbolische korting op het eigen risico van €10,00 – zijn vruchten afwerpt. Solidariteit staat bij ons voorop.”

Wat is de toekomst van het zorgstelsel, bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere liberalisering zoals winstuitkering aan derden door ziekenhuizen?
“Laat ik vooropstellen dat iedereen in de zorg winst probeert te maken, van de leveranciers van geneesmiddelen, hulpmiddelen, software en hardware, tot zorgaanbieders in de eerste lijn. Waarom zouden mensen die met private investeringen vernieuwingen in de zorg proberen te realiseren dat dan niet mogen? De grote kwaal van ziekenhuizen is dat het veelal stichtingen zijn, de meest ondemocratische rechtsvorm: het geld is van niemand. Iedereen heeft het over marktwerking, maar de realiteit is dat er veelal een gebrek aan is. Marktwerking, of noem het competitie, is net als in de sport nodig om jezelf te verbeteren en innovatie tot stand te brengen.”

Is de dienstverlening door zorgverleners wezenlijk verbeterd binnen het nieuwe stelsel en op welke gebieden?
“Het is zonder twijfel verbeterd. De zorgverleners zijn voor hun financiering afhankelijk geworden van de keuze van de patiënt. Dit heeft evenwel geleid tot veel fusies, en veelal onnodig. Concentratie van zorg is alleen nodig voor hoog-complexe zorg, maar dat is niet meer dan 15% van de totale ziekenhuiszorg.”

In welke gebieden heeft schaalvergroting zin en in welke juist maatwerk?
“Schaalvergroting werkt bureaucratie in de hand en vermindert de competitie. Er is ook vaak geen draagvlak voor onder specialisten. Er wordt gefuseerd omdat niet mag worden samengewerkt. Dit is de ongewenste ontwikkeling. Maatwerk is alleen nodig bij hoog-complexe zorg.”

Gaat de fusiegolf van ziekenhuizen ergens stoppen, of zal die uiteindelijk gezondheidsmonopolisten met een adherentiegebied creëren?
“De fusiegolf is nu wel zo’n beetje ten einde. Sterker nog, veel specialisten staan op het punt om bij de gefuseerde ziekenhuizen te vertrekken. Net als hiervoor benoemd geldt: hoe minder partijen, des te minder competitie. De ellende is dat als er eenmaal een fusie tot stand is gekomen, de omgekeerde weg moeilijk te bewandelen is, terwijl meer spelers beter is voor de kwaliteit van zorg.”

U zei begin maart tegen De Telegraaf dat sluiting van de ziekenhuizen van de MC Groep (Slotervaart/IJsselmeerziekenhuizen) te voorkomen was geweest. Hoe ziet u dit precies?
“Het is een ongelofelijke fout. Die ziekenhuizen hadden goede kwaliteit van zorg en goede prijzen, daar waren geen klachten over. Er was een liquiditeitsprobleem ontstaan doordat de verzekeraars de bevoorschotting stopten. Nu moeten er voor alle patiënten nieuwe aanbieders worden gevonden, nieuwe behandelingen worden gestart en onderzoeken worden overgedaan. Dit is allereerst een rampscenario voor de patiënten gebleken, terwijl de verzekeraars duurder uit zijn dan wanneer men de ziekenhuizen had opengehouden. Op Loek Winter is karaktermoord gepleegd.”

Wat wenst u de zorgsector en DSW toe in de toekomst?
“Zorgvernieuwing. Die moet komen van zowel externe partijen, onder meer door middel van technologie, als ook van binnenuit. Innovatie is hard nodig om de resultaten van de interventies te verbeteren, en zoals gezegd, meerdere spelers is beter voor de competitie. Met voldoende vernieuwing zal men nog trotser zijn op de zorg dan nu al het geval is. DSW blijft als eerste de premie bekend maken, en doet niet mee aan collectiviteitskortingen. Bovendien krijgen verzekerden van DSW nog gewoon een mens aan de telefoon in plaats van een keuzemenu.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details