MAS architectuur
01:50
19-10-2018

Meerwaarde door co-creatie

Met het ontwerp van Mytylschool De Trappenberg te Hilversum heeft MAS architectuur wederom een goed voorbeeld afgeleverd van een ontwerp dat niet alleen vóór, maar vooral mét de organisatie en haar gebruikers is gemaakt. De Trappenberg is een school voor speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en diplomagericht onderwijs (DGO) voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Gedurende diverse workshops met zowel leerlingen als personeelsleden uit alle lagen van de organisatie is onder leiding van MAS gezocht naar de kernwaarden van de school en de wijze waarop dit ruimtelijk vorm krijgt.

Architect Daan ter Avest: “In de gesprekken tijdens workshops met de leerlingen bleek de locatie, in de bossen op het terrein van Merem Revalidatie, een identiteitsbepalend gegeven.” Hieraan is invulling gegeven door vanuit de lokalen de relatie met de buitenwereld zo sterk als mogelijk te maken. Onderwijsruimten op de begane grond hebben direct toegang tot het speelplein, verder zijn alle ruimten voorzien van grote raampartijen met te openen delen. Het bos kan hierdoor optimaal ervaren worden, niet alleen door het uitzicht maar ook door geur en kleur.

De buitenwereld bleek ook in de gesprekken met personeelsleden een belangrijke rol te spelen. De school staat middenin de maatschappij en haalt deze ook graag naar binnen. Dit heeft in het ontwerp vorm gekregen door in het gebouw ruimten op te nemen als een kooklokaal, winkel en leerbedrijf. Hierdoor kan binnen de veilige kaders van de school kennis worden gemaakt met de realiteit van de buitenwereld. Deze ruimten zijn allen vanuit de centrale entree toegankelijk, ook voor ouders en bezoekers.

Zorgfuncties van Merem Revalidatie maken integraal deel uit van de school, onder andere door de aanwezigheid van behandelruimten en een zwembad, allen eenvoudig toegankelijk vanuit de onderwijsruimten.
Hiermee is een school ontworpen die aansluit op de wensen en behoeften van haar gebruikers.

Gedurende de bouwvoorbereidings- en uitvoeringsfasen heeft MAS architectuur haar waarde bewezen: het project is in nauwe samenwerking met de aannemer uitgewerkt in een Bouw Informatie Model (BIM), op basis waarvan de werkvoorbereiding heeft kunnen plaatsvinden. MAS bewijst hier haar waarde door ook gedurende de uitvoeringsfase betrokken te blijven. Architect Dianta Wilmsen: “We leven ons goed in de gebruikers in met meeloopstages, workshops en zijn betrokken bij alle fasen van het proces. Hiermee maken we gebouwen die passen bij de organisatie: flexibel, passend en zonder wijzigingen na oplevering.”


MAS architectuur
MAS architectuur werkt, als één van Neerlands oudste architectenbureaus, met gevoel voor authenticiteit en traditie. “Vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Hengelo en Terneuzen doen we dit in een moderne, hedendaagse setting. We maken gebruik van concepten als de lean-methode, co-creatie, circulair bouwen, revitalisatie en werken aan zeer diverse projecten: van gezondheidszorg, onderwijs en woningbouwprojecten t/m restauratie. Dit doen we met aandacht voor functionaliteit, detail en architectonische kwaliteit. MAS architectuur maakt tijdloze ontwerpen die de waan van alledag ontstijgen. We zoeken samen met onze opdrachtgever naar het verhalende achter het ontwerp. Hiermee initiëren, verbinden en enthousiasmeren we de eindgebruiker en creëren we draagvlak op alle lagen in het proces. Een ontwerp is pas echt goed als het vele decennia later nog staat als een huis. In ons 150-jarige bestaan is dat vele malen bewezen. Daar zijn wij trots op!”    


MAS architectuur
Rotterdam  |  Hengelo  |  Terneuzen
www.masarchitectuur.nl
architectuur | stedenbouw | interieur | restauratie

Tekst: John Nieuwenhuize   Beeld: Rob Damen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

wissner-bosserhoffAZ Sint-Maarten