Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda

Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda

Het Amphia Ziekenhuis Breda Molengracht wordt een ultramodern ziekenhuis. De uitbreiding omvat vier nieuwe gebouwen met daarin een concentratie aan multidisciplinaire specialismen, een nieuwe hoofdingang en een parkeergarage. De plannen zijn uitgewerkt in een uitgebalanceerd voortraject, waarbij ook de gemeente Breda is betrokken. Barend Staal (bouwdirecteur) en Anne Bossers (projectsecretaris) van het ‘Amphia’ belichten het voortraject. Inmiddels zijn de stukken klaar om naar ‘de markt’ te sturen voor de aanbesteding.

‘Amphia’ gaat op termijn de vestiging Langendijk sluiten en alle medisch specialismen bijeenbrengen aan de Molengracht. Naast de bestaande gebouwen komen er vier nieuwe bouwkernen, samen goed voor een verdubbeling van de zorgvloer (139.000 m2). Staal spreekt wat betreft het interventiecentrum, in een van de bouwkernen, over een ‘concentratie van techniek’. Hij doelt daarmee onder meer op de zestien operatiekamers, waaronder een hybridekamer en een kamer die daarop is voorbereid. “In de hybridekamers overheerst de beeldvormende techniek. De röntgentechnologie die rondom de patiënt wordt bewogen, maakt het mogelijk om tijdens de operatie diagnostiek uit te voeren. Om een idee te geven van het gewicht van de equipement: er hangt ‘een auto aan techniek’ aan het plafond.” Ook onder meer de spoedeisende hulp en de afdeling radiologie met MRI en CT’s vinden hun weg naar de ‘hot floor’ in het episch centrum. “Allemaal disciplines die erop gericht zijn om de complexe en acute zorg optimaal te kunnen verlenen.”

Eigen regie
In de overige drie bouwkernen worden de speerpunten Oncologie, Vrouw Moeder Kind en Hart, Long en Vaatziekten gehuisvest. Daarnaast krijgt de acute en multidisciplinaire zorg een plek in de nieuwbouw. Waar mogelijk zijn alle poliklinieken van deze ‘high cure’ zorg op de begane grond gesitueerd. Op de eerste laag worden de bijzondere functies zoals Scopiecentrum, verloskamers, OK en special care gehuisvest. Op de lagen daarboven komen alleen eenpersoonskamers.

Bossers onderbouwt die keuze: “Uit hygiënisch oogpunt is dit opgenomen in het programma van eisen. De infectiekans van patiënten wordt daarmee sterk verminderd. Ook ‘healing environment’ gaat een steeds grotere rol spelen in de huisvesting van patiënten. Mensen willen zelf de regie voeren over hun omgeving in het ziekenhuis.” Zorg waarvoor geen achtervang van een intensive care nodig is, zoals onder meer orthopedie, dermatologie en keel, neus en oog, vinden hun weg in de bestaande bouw. Staal benadrukt dat het maken van keuzes op dat vlak niet altijd gemakkelijk was. “Elk specialisme heeft immers zijn raakvlakken.”

Structuurplan
Om draagvlak te creëren en tot een sluitend plan te komen, is gestart met het formuleren van eisen. Maatschappen en zorgkernen werden geraadpleegd. Staal: “We hebben zestig gebruikersgroepen samengesteld. Met elke groep hebben we drie gesprekken gevoerd. Daaruit kwam een voorlopig ontwerp naar voren. Daarna hebben we een week lang zogenoemde ‘snelkookpansessies’ gehad. Staal en Bossers kijken terug op een uiterst intensief traject. “De projectorganisatie trok een week uit voor een zorgeenheid, bijvoorbeeld de bouwkern Oncologie. Maandag aan tafel met een voorstel van de geïnventariseerde wensen, dinsdag werd de vertaling gemaakt, woensdag de aanscherping en vrijdag de eindpresentatie. Zorg- en logistieke trajecten kwamen daarbij uitgebreid aan de orde, met steeds vragen als ‘Hebben we het goed begrepen?’, ‘Zijn de zorgpaden goed vertaald?’ en wellicht nog wel belangrijker ‘Hoe ziet het zorglandschap er in 2019 uit?’. De nieuwbouw wordt immers pas dan betrokken.”

Huisvesting
Ook werd intensief overlegd over architectuur (Wiegerinck architectuur), huisvesting (PTG Advies), technische zaken (Deerns), constructie (ABT) en landschap (Bosch & Slabbers). Het laatstgenoemde bureau richtte zich op de openbare ruimte rond het nieuwe ziekenhuis. Staal en Bossers kijken terug op een mooie exercitie en een uitstekende dialoog met deze geselecteerde adviseurs. Op dit moment bevindt Amphia zich midden in het aanbestedingsproces. Samen met de adviseurs is deze voorbereid. Er heeft een vrijblijvende marktconsultatie plaatsgevonden. Hierbij heeft Amphia de markt doordrongen van de manier waarop er samengewerkt moet worden om tot een optimaal resultaat te komen. De doelstelling is duidelijk: ‘geen restpunten’. Er is een shortlist van vijf partijen die zijn uitgenodigd om een prijs te maken.

Parkeergarage
De parkeervoorziening wordt gerealiseerd in een nieuw te bouwen parkeergarage op het voormalige Jeka-voetbalterrein, goed voor negenhonderd plaatsen. Die bouw, ondergebracht bij een belegger, staat in de startblokken. Staal en Bossers verwachten dat de nieuwbouw van de vier bouwkernen medio 2016 kan starten. De oplevering vindt in 2019 plaats. De gemeente zorgt voor de aanpassing van de openbare ruimte rond het nieuwe ziekenhuis.

Tekst: Willem de Volder   Impressies: Amphia

 

i-project-infov3 Projectinfo

Integrale advisering bij complexe vernieuwbouw
Pieterse terwel grevink is gericht op huisvestingsvraagstukken in de gezondheidszorg. Het bureau adviseert ook het Amphia Ziekenhuis (Amphia) over de aanstaande nieuwbouw in Breda, als onderdeel van een integraal vernieuwbouwplan. Partner Michiel Sitsen: “Samen met Amphia hebben wij een vastgoedstrategie ontwikkeld, die zijn waarde tot en met het financieringsproces bewezen heeft. Wij zien dit proces als voorbeeld voor andere ziekenhuisprojecten.”

Hij vervolgt: “De visie van Amphia hebben wij vertaald in een integraal vernieuwbouwplan en uitgewerkt en bewaakt in diverse planonderdelen. De principiële werkprocessen zijn door ons omgezet in huisvestingsconcepten en uitgewerkt in programma’s van eisen en een functioneel ontwerp voor de nieuwbouw. Het ontwerpproces hebben wij mede ontwikkeld en ook volledig begeleid. Het contract- en financieel management hebben wij eveneens verzorgd, alsmede het proces met gemeente Breda inzake de ruimtelijke ordening.”

‘Prachtig nieuw gebouw’
Begin 2015 is het plan door het ontwerpteam opgeleverd, gereed voor aanbesteding. “Ook het aanbestedingsproces is door ons ontwikkeld en begeleid. Wij hebben het bestuur van Amphia hiermee integraal geadviseerd over de ontwikkeling van nieuwe, passende huisvesting; een prachtig nieuw gebouw.”

Na de aanbesteding gaat het bedrijf de realisatie van de nieuwbouw voor Amphia tot en met de ingebruikname procesmatig en financieel begeleiden. Naast de nieuwbouw heeft pieterse terwel grevink de herontwikkeling van locatie Langendijk vorm gegeven, alsmede de mogelijke herontwikkeling van locatie Oosterhout.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details