Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
NVTG Voorjaarscongres 2019: “Energietransitie betekent investeren en innoveren”

NVTG Voorjaarscongres 2019: “Energietransitie betekent investeren en innoveren”

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorgsector (NVTG) nodigt sprekers uit om een abstract-paper in te sturen voor het NVTG Voorjaarscongres 2019. Het thema van dit jaar is “Energietransitie betekent investeren en innoveren“. Het congres wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 in Veldhoven. De NVTG biedt professionals en wetenschappers de kans om hun visie te presenteren en hun expertise te delen over onderwerpen die vallen binnen de kaders van het thema van het NVTG Voorjaarscongres 2019. 

Het NVTG Voorjaarscongres zal honderden bezoekers trekken die zich allen verbonden voelen door technologie in de zorg. De leden van de vereniging zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de technologie in de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand houden van gebouwgebonden technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector.

We zouden het bijzonder waarderen als gegadigden een abstract zouden willen insturen van één pagina voor hun lezing van een half uur, zodat selectie door de NVTG congrescommissie kan plaatsvinden en uitnodigingen kunnen worden geformaliseerd.

Belangrijke data

  • Medio december 2018: Lancering van de Call for Papers
  • Vrijdag 15 februari 2019: Deadline voor indiening abstracts
  • Vrijdag 22 februari 2019: Bekendmaking welke gegadigden zijn geselecteerd
  • Donderdag 11 april 2019: NVTG Voorjaarscongres in Veldhoven

Thema
Het thema van het voorjaarscongres 2019 is: Energietransitie betekent investeren en innoveren.

Congres met toegevoegde waarde voor de leden
We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die steeds dominanter onze eigen dagelijkse agenda gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om ons hier niet op voor te bereiden. De kosten van het niet handelen zullen ons als burger te hoog worden, de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag samen de zorg vooruit willen helpen. NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het lobbyen voor en managen van het verduurzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten.

Doelgroep voor het congres zijn technisch-facilitaire professionals gelieerd aan de cure en care sector. Het congresprogramma beoogt dus iets toe te voegen voor de achterban, de leden van NVTG. Dit kan zijn over trendsettende technische inhoud of over houding/ondernemerschap/cultuur als kennis en ervaring leren van elkaar. We kunnen veel maatschappelijke trends in de zorgsector duiden, maar is dat nu een kans of een bedreiging voor de technisch facilitaire professional? Het is waardevol als we eerst thema’s / problematiek schetsen vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens daar een analyse / vergelijk / studie / lering uit kunnen trekken voor de eigen praktijksituatie.

Framework voor topics
Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector en care-sector en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen.

In de volgende pagina’s zijn deze thema’s verder uitgewerkt als richtlijn voor een presentatie.

Klik hier voor de richtlijnen voor onderwerpen van presentaties, beoordeling van ingezonden papers en instructies voor het inzenden van papers.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details