00:37
25-03-2016

OK-special | CPS6000-systeem: een modulair ruimtedruk monitoringsysteem

In verband met besmettingsgevaar voor patiënt en personeel dienen ziekenhuizen hun ruimtes steeds vaker op over- of onderdruk te controleren. Speciaal voor deze toepassing en voor cleanrooms waar hoge eisen gelden met betrekking tot ruimtedrukbewaking, zijn het CPS6000- en het PresSura-systeem ontwikkeld.

Het CPS6000-systeem is een uniek modulair drukverschilsysteem dat door middel van een interne Modbus een netwerk van touchscreen displays en verschildrukopnemers met elkaar verbindt. Op deze manier kan de status van de verschildruk aan beide zijden van de ruimten en in de zusterposten worden gevisualiseerd. Simpel en doeltreffend wordt de status van de verschildruk in kleuren weergegeven, zonder afbreuk te doen aan de inrichting.

De status van de druk kan tevens via de externe Modbus aan het GBS-systeem worden doorgegeven. Daarnaast zijn de drukopnemers (6280-serie) naast de interne Modbus uitgerust met analoge uitgangssignalen (0-10V, 4-20mA).

Het PresSura-systeem bestaat uit geavanceerde touchscreen kleurendisplays die zowel met de unieke ‘through the wall’-sensoren van TSI als met verschildruktransmitters kunnen worden verbonden. Het PresSura-systeem beschikt naast de analoge uitgangssignalen over digitale busuitgangen, zoals Modbus, Bacnet en LonWorks.

Kijk voor meer informatie op: www.catec.nl

Bouwen aan de Zorg partners