01:10
27-03-2016

OK-special | ‘Hotfloor’ bundelt afdelingen intensieve zorg

Op de zogeheten ‘hotfloor’ in het nieuwe MST zijn onder meer alle OK’s en alle intensive care- en medium care-ruimten gebundeld. Hoe korter de afstanden tussen deze afdelingen, hoe veiliger er gewerkt kan worden en des te geringer de kans op complicaties.

De ‘hotfloor’ is een essentiële levensader van het ziekenhuis en daarom één van de belangrijkste pijlers van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Meer dan de helft van de patiënten die naar het ziekenhuis komt, ondergaat ergens in het behandelingstraject een operatieve ingreep. Deze intensieve zorgvoorziening is op de derde etage tussen de poliklinieken en de klinische zorg gepositioneerd.

Geavanceerde apparatuur
De elf algemene OK’s, de drie thorax-OK’s voor hart- en longoperaties en de gezamenlijke hybride OK voor ingewikkelde operaties aan het hart, de longen en de grote bloedvaten, zijn uitgerust met de meest geavanceerde en hoogwaardige apparatuur. Dit omdat er complexe, risicovolle behandelingen plaatsvinden. Ook de intensive care, medium care, hartbewaking, eerste hulp, hartcatheterisatiekamers en vaatkamer bevinden zich op dezelfde verdieping. De medium care-afdeling is nieuw; deze patiënten hoeven geen intensieve zorg, maar sommige lichaamsfuncties moeten wel worden bewaakt. Tevens zijn de OK’s uitgerust met camera’s die eventueel een volledige operatie kunnen filmen. Zodoende kunnen de chirurg en het OK-personeel naderhand alle medische ingrepen evalueren op hun merites en deze toevoegen aan het elektronisch patiëntendossier. Daardoor krijgt het MST de mogelijkheid om te blijven leren en ontwikkelen van de intensieve zorg.

Veel aandacht voor familie
Het transport van patiënten vindt strikt gescheiden plaats van de goederenstroom. Via een separate gang worden de patiënten naar de OK vervoerd. Aan de andere kant van de OK-afdeling worden in de zogenaamde ‘schone gang’ OK-materialen verzameld en gesteriliseerd. Een geavanceerd luchtverversingssysteem houdt de ruimten steriel, waardoor de kans op infecties tot een minimum wordt beperkt. Temperatuur, luchtvochtigheid en overdruk moeten goed worden bewaakt.

Zoals overal in het ziekenhuis wordt ook op de ‘hotfloor’ veel aandacht besteed aan de familie van de patiënt, gezien de vijf familiekamers waar dierbaren rustig kunnen praten met de behandelend arts of arts-assistent.

Tekst: Marcel van Rijnbach
Beeld: MST

Bouwen aan de Zorg partners