01:11
28-03-2016

OK-special | Weiss Technik Nederland realiseert cleanrooms en operatiekamers

Weiss Klimatechnik GmbH is in Nederland vertegenwoordigd door Weiss Technik Nederland BV te Tiel. Weiss Technik heeft zich altijd geprofileerd als betrouwbare producent en leverancier van kwalitatief hoogwaardige apparatuur op het gebied van klimaatbeheersing, cleanrooms, meetkamers, operatiekamers, klimaatsimulatie apparatuur en ovens.

Door haar ervaring en de bewezen kwaliteit op het gebied van deze Air Solutions heeft Weiss Technik Nederland haar productgroepen uitgebreid met het ontwikkelen en realiseren van cleanrooms, meetkamers en operatiekamers. Weiss Technik profileert zich hiermee als volwaardige speler met alle daarvoor van toepassing zijnde vakdisciplines voor totaaloplossingen.

Alle vakdisciplines in huis
Luchtbehandeling voor een schone productie omgeving is bedoelt om geclassificeerde ruimten in stand te houden en deeltjes emissie te beheersen. Door haar geavanceerde luchtbehandelingsystemen en integrale oplossingen op het gebied van contamination control in zowel de gezondheidszorg, micro-elektronica, medische-, fijnmechanische- en farmaceutische sector heeft Weiss Technik Nederland alle vakdisciplines in eigen huis en is de partner voor uw cleanroom op maat.

Revolutionaire Plenum techniek
Om contaminatie tijdens het operatieproces tot een minimum te beperken, heeft Weiss Technik een volledig programma voor de realisatie van operatiekamers. Het bedrijf heeft nu haar revolutionaire plenumtechniek toegepast bij de testruimten van Philips Medical Systems. U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met deze nieuwe techniek, waarbij zowel de standaardoperatiekamer als ook de hybride OK kan worden voorzien van een systeem waarbij de deeltjesconcentratie en insnoering van het plenumgebied tot een minimum worden beperkt, zonder toepassing van glasafscherming. Gezondheidszorg is op ons lijf geschreven en Weiss Technik biedt u dan ook een totaaloplossing voor de bouw van uw operatiekamer.

Validatie-expertise
Voor de validatie en het onderhoud van cleanrooms, meetkamers en operatiekamers is het serviceteam van Weiss Technik Nederland uitgebreid. Weiss biedt u de kwaliteit en expertise voor de validatiestudies en het onderhoud, waardoor zij borg staat voor de werking van uw cleanroom of operatiekamer. Zodat deze blijft voldoen aan het gerealiseerde ontwerp. Hierdoor kan Weiss u garanderen dat de door u aangeschafte hoogwaardige installaties optimaal blijven functioneren.

Validaties kunnen plaatsvinden op basis van onder andere de RL7-richtlijnen in de gezondheidszorg en conform de ISO- en GMP-standaarden.

Voor meer informatie: www.wkt.com
Tekst en beeld: Weiss

Bouwen aan de Zorg partners