Ommelander Ziekenhuis
05:18
15-08-2018

Ommelander Ziekenhuis borgt zorg in noordoost Groningen

Nieuwbouw ziekenhuis binnen 6 jaar 

Daglicht, rust en ruimte voor ontmoeting. Zo zou het ontwerp van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis kunnen worden samengevat. In het Groningse Scheemda opende dit nieuwe regionale ziekenhuis op 30 juni haar deuren. Daarmee valt het doek voor de twee andere locaties van het Ommelander Ziekenhuis in Delfzijl en Winschoten. Janneke Procee, projectleider nieuwbouw bij het OZG: “Op deze plek kunnen we verder. Met beter bereikbare zorg voor het hele gebied.” 

Aanleiding voor de nieuwbouw lag in het feit dat de kwaliteit van de zorg in dit dunbevolkte gebied geborgd moest blijven voor de toekomst. “De uitdaging voor ons ligt in de combinatie van het vinden en binden van kwalitatief goed – en in dit gebied schaars – personeel waarmee we 24/7 zorg kunnen bieden en de bereikbaarheid in dit uitgestrekte gebied”, vertelt Procee. “We willen naast goede zorg aan de patiënten ook onze medewerkers voldoende werk kunnen bieden. De manier waarop dat aspect zich ontwikkelde op de twee locaties in Winschoten en Delfzijl was niet duurzaam. Met deze constatering zijn gesprekken tussen onze raad van bestuur en verzekeraar Menzis ingestoken. Met als uitkomst de keuze om bereikbaarheid centraal in het verzorgingsgebied te verankeren met de nieuwbouw in Scheemda.”

Ommelander Ziekenhuis

Nieuwbouwplannen
Een mooi optimum van pragmatiek en bereikbaarheid, noemt Procee deze keuze. “In 2012 zijn we gestart met de uitwerking van onze nieuwbouwplannen. Leeuwenkamp Architecten is al snel aan boord gekomen.” Daarbij vormden het samenbrengen van een grote diversiteit van patiënten, medewerkers en de logistiek voor architect Robbin Leeuwenkamp een belangrijk vertrekpunt. “Door goed te luisteren naar de gebruikers hebben we aanknopingspunten in kaart gebracht van hoe het proces van zorg voor dit ziekenhuis werkt. In de ruimtelijk opzet is gekozen om de kliniek met 200 bedden, de polikliniek met 60 behandelkamers, de hotfloor met zes operatiekamers, kantoren en technische functies uit elkaar te halen en te herschikken in vier verschillende gebouwdelen, over een totaal van 45.000 m2. Daaraan hebben we een logisch logistiek proces gekoppeld.” Daarbij heeft de architect de patiënt centraal gesteld. “Dat zie je terug in de positie die de patiënt in het gebouw krijgt, met korte looplijnen, een duidelijke routing, brede afgeronde gangen en veel daglicht in het hele gebouw.”

Ommelander Ziekenhuis

Rust en ruimte
De vier gebouwdelen worden met elkaar verbonden op een centrale as, die uitkomt in de centrale ontvangsthal; de ontmoetingsplek voor bezoek, patiënten en personeel. Het gebouw weerspiegelt de mentaliteit van het gebied. Procee: “We wegen alle keuzes af tegen het totale kostenplaatje, een nuchtere benadering. Daarom hebben we de architect meegeven dat de exploitatiecomponent ook meegenomen moest worden in de ontwerpkeuzes, maar dat de kwaliteit vanuit het concept voorop stond. Zij hebben ons zeer verrast met de hoogwaardige en evenwichtige opzet qua kleuren en materialen. Het is een ziekenhuis met een eigen, herkenbare uitstraling en sfeer geworden, waarbij licht, rust en ruimte voorop staan. De afwerking in het gebouw is zeer verzorgd en vooral heel duurzaam.”     

Ommelander Ziekenhuis

Gebruikersinput
“In het ontwerpproces hebben wij veel geleerd van de input van de gebruikers”, vertelt Leeuwenkamp. “Met een helder programma en budget alleen kom je er niet. De gebruikers waren erg betrokken en dat hielp ons enorm. Dit zorgde ervoor dat wij vanuit een structuur en vlekkenplan hebben gewerkt, gebaseerd op hoe de samenwerking tussen gebruikersgroepen hier is. Door deze gesprekken hebben we dit snel op tekening kunnen krijgen. Daarmee hebben we een ontwerpproces doorlopen waar we naast een helder programma ook gelijk heel veel details en knelpunten inzichtelijk konden maken. Dat heeft bijgedragen aan de gekozen oplossingen en de snelheid van het proces.” 

Mock-up
Zo’n twintig gebruikersgroepen en patiëntenpanels hebben het ontwerp ‘getest’. Procee: “Zoveel mensen, zoveel wensen. Het vasthouden aan een hoofdstructuur met zoveel input vanuit de gebruikers, was best een uitdaging. Maar dat is gelukt. Mede dankzij de inzet van mock-ups die we hebben gebouwd van de vier meest voorkomende ruimtes in het ziekenhuis. Daar hebben we tientallen mensen de voorzieningen laten testen; routing, bediening, meubilair, etc.. Ook de inzet van 3D-visualisaties hielp in dit keuzetraject. Aan de hoofstructuur wil je niet meer tornen, maar dit heeft ervoor gezorgd dat het nog wat beter is geworden.”     

Ommelander Ziekenhuis

Pittige uitdaging
Binnen 6 jaar van een initiatief naar een operationeel én aardbevingsbestendig ziekenhuis. “Dit had niet sneller gekund”, aldus Procee. “We beseffen ons dat we een pittige uitdaging aan de bouwpartners hebben meegegeven om in twee jaar een compleet ziekenhuis te bouwen. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop dit is gebeurd. De mate van flexibiliteit die we van ze gevraagd hebben en de hoeveelheid aan raakvlakken vanuit vooral de installaties… petje af voor hoe ze dit allemaal op elkaar hebben afgestemd. Ze hebben het waargemaakt in goede samenwerking met ons team.”

Positief
“In de afgelopen maanden hebben we al onze 1.300 medewerkers getraind op de nieuwe locatie”, vertelt Procee. “Zodat iedereen goed voorbereid op zijn nieuwe werkplek aan de slag kon. Opvallend was hoe positief de medewerkers over het gebouw en hun nieuwe werkplek waren. Het gebouw gaat pas echt leven als het in gebruik is. Deze trainingen gaven al een mooi voorproefje hiervan.” Robbin Leeuwenkamp: “Er valt ook veel te ontdekken in het gebouw. Wanneer je door het gebouw heen loopt, zijn er kleine belevingen en contact met de omgeving. Zoals zicht over de landerijen of op een vide met bomen en binnentuinen. Kleine onderdelen die aan de positieve beleving bijdragen. Dat effect is in dit gebouw heel erg goed gelukt.”

Ommelander Ziekenhuis

Tekst en beeld: Anniek Heijs


U zoekt blijvende flexibiliteit in uw zorginstelling?

Met Airdeck kiest u voor de juiste basis!
Als technische dienst van een zorginstelling plant u voortdurend renovatiewerken of uitbreidingen van installaties. U kent ongetwijfeld als geen ander de beperkingen: balken hinderen de werkzaamheden, er is te weinig plaats in de systeemplafonds, er kan niet overal door de vloeren geboord worden, …. Maar het kan ook anders! Met Airdeck zorgt u voor een lichte gebouwstructuur met grote overspanningen zonder balken of ondersteunende muren. Daardoor krijgt u maximale ruimte in de systeemplafonds voor het integreren van technische installaties. Ook toekomstige wijzigingen – zoals het herindelen van ruimtes of het integreren van nieuwe toestellen of OK’s – zijn met Airdeck eenvoudig te beheren. Zelfs verticale doorvoeren van technieken behoren in samenspraak met uw studiebureau tot de mogelijkheden. 

Flexibiliteit begint bij de keuze van de juiste gebouwstructuur. Maak kennis met Airdeck én hun visie op flexibel en balkloos bouwen.

Ommelander Ziekenhuis


Totaalpakket voor OZG
Onlangs is het nieuwe Ommelander Ziekenhuis (OZG) in Scheemda opgeleverd. Een groot deel van de medische infrastructuur en apparatuur voor de acute zorgafdelingen is door Dräger geleverd. Het ziekenhuis is daarvoor een huurcontract voor vijftien jaar aangegaan met de medische technologiegigant. Onderhoud en training maken eveneens deel uit van het totaalpakket. 

Uniek hierbij is dat het niet alleen om naadloos op elkaar afgestemde medische technologie gaat. “Dräger waarborgt tijdens deze periode eveneens dat de nieuwste innovaties op technologiegebied geïntegreerd worden. Daarnaast zijn er onderhouds- en trainingsplannen voor de duur van het contract opgesteld. Deze dragen niet alleen zorg voor de instandhouding en kwaliteitsborging van de medische technologie, maar ook voor de kennis van zowel gebruikers (zorgprofessionals) als medisch technici van het ziekenhuis”, zegt Lauran Casteleijn, Manager Businessunit Medische Apparatuur bij Dräger. 

Ommelander Ziekenhuis

Geïntegreerd
Voor de acute zorg levert Dräger apparatuur voor anesthesie, beademing en warmtetherapie, evenals gebouwgebonden systemen zoals de gassendistributie-installatie, bedwandpanelen, pendels en operatielampen. Casteleijn ziet een verschuiving in de acute zorg van standalone medische apparatuur naar medische technologiesystemen, met naadloos in elkaar overlopende apparatuur en ICT. “De achterliggende informatietechnologie die Dräger biedt op het gebied van patiëntbewaking is zeer belangrijk voor het monitoren van patiënten in hun gang door het ziekenhuis. Deze gegevens worden ten behoeve van evaluatie en eventuele verdere behandeling van de patiënt direct verwerkt naar bruikbare informatie en opgeslagen in informatiedeelsystemen. Het belang van goede dataverwerking gaat de komende jaren verder groeien. Bij het OZG hebben we daarmee gezamenlijk een flinke stap kunnen zetten.” 


Hoogwaardige afwerking operatiekamers 

Cleanroom Combination Group uit Bergeijk is gespecialiseerd in de realisatie van hoogwaardige ruimtes, zoals cleanrooms, operatiekamers, laboratoria, et cetera voor onder andere de zorg, farma en biotech. Als één van de specialisten in Nederland op dit gebied, weet dit bedrijf precies wat er nodig is om een ruimte af te werken naar de normen van de medische sector. “In een notendop betekent dat een oppervlakte maken dat zo schoon en zo glad mogelijk is”, vertelt Marco de Bruijn, commercieel technisch adviseur bij CCG.

Ommelander Ziekenhuis

Ommelander Ziekenhuis
In de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is in nauwe samenwerking met de architect en adviseurs de hotfloor met zes operatiekamers en voorbereidingsruimtes gerealiseerd. “Wij zijn vroegtijdig betrokken voor de OK’s. Dat heeft geresulteerd in een totaalaanpak waarbij we geluisterd hebben naar de klant, maar gelijktijdig ook een passende doorvertaling hebben kunnen maken naar hoe dit te realiseren.”

Panelen met alle voorzieningen
“De afbouw van een OK is in dit geval een box-in-box oplossing”, aldus De Bruijn. “Wij werken conceptmatig en nemen altijd het uitgangspunt ‘best for project’. Dat betekent dat we niet vast zitten aan één type of soort in materiaalkeuze, afwerking, et cetera. Zo zorgen we voor een functionele oplossing waarbij we rekening houden met de impact van veranderende regels en normen.” In Scheemda heeft CCG de invulling van de OK’s in modulaire panelen uitgevoerd, waarbij beeldschermen, bedieningspanelen, hygiënische en veiligheidsvoorzieningen allemaal vlak en glad in de wanden zijn geïntegreerd. De Bruijn: “We zijn trots op het eindresultaat, maar vooral op de goede en professionele samenwerking met alle betrokken partijen waarmee we dit resultaat hebben bereikt!” Het Ommelander Ziekenhuis is op 30 juni in gebruik genomen.    

Ommelander Ziekenhuis
Ommelander Ziekenhuis

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

Guus SchrijversTotaal OK