Ontwerpdecreet Woonzorg
01:20
20-11-2018

Ontwerpdecreet Woonzorg naar Vlaams Parlement

Op vrijdag 9 november hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet woonzorg (memorie van toelichting). Het ontwerpdecreet wordt nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement voor de verdere bespreking.

De grote lijnen van de tekst zijn ongewijzigd (zie VVSG-bericht van 23 april 2018). Op basis van het advies van de Raad van State zijn wel een aantal aanpassingen doorgevoerd (volledig overzicht in de nota aan de Vlaamse Regering).

Erkende benaming
Een belangrijke aanpassing vinden we in art. 39, dat de noodzaak verduidelijkt van de erkenning om een woonzorgvoorziening uit te baten en de erkende

vlnr-nadia-jansen-group-jansen-lucas-marain-wase-werkplaats-koen-coekelbergs-csb-en-eric-vanhees-csb_-copywrite-stefaan-van-hul-kopierenExpert day