Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Nieuws

OPGESCHORT EN UITGESTELD Congres 2 december 2021 te Antwerp Expo

hero

29 november 2021 Leestijd 3 minuten

Deel dit artikel

Geachte collega, partner en exposant, 

Als bestuur van ZORG.tech zijn we uiteraard begaan met de precaire situatie aangaande de COVID-problematiek in onze zorginstellingen.

Vandaag worden onze ziekenhuizen geconfronteerd met snel evoluerende opnames van zwaar zieke COVID-patiënten. Dit betekent natuurlijk dat er heel veel deskundig personeel ter beschikking dient te zijn. Dit geldt tevens voor de ouderenzorg.

Daarbij is de inzet van technisch en logistiek personeel uiterst belangrijk om te kunnen blijven beschikken over de noodzakelijke ondersteuning voor de patiënten en bewoners.

Het organiseren van ons jaarlijks congres is in de huidige omstandigheden volgens ons moeilijk te verantwoorden. Wij hebben de laatste maanden sterk gewerkt aan de uitbouw van een veilig congres rekening houdende met de geldende federale en regionale voorwaarden.

Momenteel worden in heel wat zorginstellingen bijkomende voorzichtigheidsmaatregelen gevraagd aan het personeel om te voorkomen dat het COVID-virus de inzetbaarheid van beschikbare personeelsleden drastisch zou verminderen.

Een congres organiseren zonder aanwezigheid van een aanvaardbaar aantal ZORG.tech-leden kunnen we aldus niet verantwoorden naar jullie als exposanten. Onze leden oproepen om massaal aanwezig te zijn op het congres op 2 december 2021 is naar onze instellingen maar ook naar de bewoners en patiënten toe niet verdedigbaar.

Bijgevolg heeft het bestuur van ZORG.tech verplicht moeten beslissen om het congres op 2 december 2021 niet te laten doorgaan. Dit zien we als een opschorting en uitstel, en we kijken uit naar een andere datum om leden, partners en exposanten samen te brengen.

Heeft u intussen nog vragen of opmerkingen, dan willen wij u uitdrukkelijk vragen dit via email info@zorg.tech te doen.

Hoe dan ook zijn wij overtuigd van uw begrip en we zullen U zo snel als de omstandigheden het toelaten verder informeren.

Zorg goed voor elkaar.

Namens het bestuur van ZORG.tech,
Voorzitter ZORG.tech : Erik Van De Wauwer

De CONGRESCOMMISSIE : 
Roger Albertijn, coördinator
Dirk De Man, David De Mol, Inge Croux, Wouter Maes

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Patty Ros

Projectmanager

Uitvoerige beleids- en projectredactie binnen de bouw en inrichting en alle andere denkbare aspecten komen iedere twee maanden aan de orde. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details