MEDICA 2018

Parallel zum Deutschem Krankenhaustag treffen sich Entscheider aus Europas Kliniken zur EUROPEAN HOSPITAL CONFERENCE (EHC) in Düsseldorf. Sie diskutieren politische und ökonomische Fragen sowie Aspekte der stationären Versorgung mit internationaler Relevanz. Diese internationale Konferenz begleitet jedes zweite Jahr den Krankenhaustag.

03:29
25-10-2018

Programmaplanning voor MEDICA 2018 is in volle gang

Digitale transformatie van de gezondheidszorg blijft een belangrijk thema en wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd

Met de start van de aanmeldingsperiode voor exposanten voor MEDICA 2018 in Düsseldorf begint onlosmakelijk ook de planning van de programma’s voor de begeleidende conferenties en foren van ’s werelds grootste interdisciplinaire medische beurs (12 – 15 november). “De digitale transformatie drukt wereldwijd haar stempel op de gezondheidszorg en verandert soms vrij radicaal de processen en businessmodellen. We blijven met betrekking tot dit belangrijke thema de vinger aan de pols houden en belichten het met onze foren en begeleidende conferenties vanuit verschillende invalshoeken”, aldus Horst Giesen, Global Portfolio Director Health & Medical Technologies van Messe Düsseldorf. Alleen al de communicatie- en informatieplatforms MEDICA HEALT IT FORUM en MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (inclusief de MEDICA App COMPETITION) telden het afgelopen jaar al meer dan 8.000 bezoekers.

De discussierondes, presentaties en lezingen bij deze foren zullen ook dit jaar de bezoekers (in beurshal 15) informeren over de huidige stand van zaken op het gebied van belangrijke digitaliserings- en IT-trends, zoals de opties voor het inzetten van kunstmatige intelligentie, analyses van grote gegevensbestanden (Big Data) door middel van algoritmes of maatregelen rond cyber security. Tegelijkertijd worden echter ook innovatieve producten en technologieën gepresenteerd, onder andere uit de segmenten wearable technologies, telehealth, robotics en apps. “De kracht van MEDICA is dat ze zich niet uitsluitend tot IT voor ziekenhuizen en praktijken of het vergelijkbare starre korset van de nationale telematica-infrastructuur beperkt. De beurs weerspiegelt grensoverschrijdende digitale trends en best practices voor het verbinden van spelers binnen de gezondheidsbranche”, geeft Horst Giesen als voorbeeld. Er kan nu al worden geconstateerd dat dit jaar het thema ‘patient empowerment’, dus de verantwoordelijkheid van patiënten voor het managen van de eigen gezondheidsdata belangrijker zal worden. 

Na het afscheid van de e-health-wetgeving staan in Duitsland weliswaar toepassingen van een elektronisch patiëntendossier gekoppeld aan een elektronische gezondheidskaart op de planning, maar de eerste door ziekenfondsen ontwikkelde oplossingen rond elektronische gezondheidsaktes voor smartphones en computers zullen naar verwachting eerder dit jaar beschikbaar zijn. Tegelijkertijd staan de leidende technologie- en softwareconcerns op het gebied van smartphones in de startblokken om de health-apps voor hun aansturingssystemen met gezondheidsakte-applicaties uit te breiden (bijvoorbeeld ‘health records’ in iOS). “Tijdens MEDICA 2018 verwachten we boeiende discussies rond de vraag in hoeverre de betrokkenen uit de gezondheidsbranche dergelijke digitale oplossingen voor patiënten toegankelijk zullen willen maken”, vervolgt Horst Giesen. Bij onder andere het MEDICA HEALTH IT FORUM zal er inhoudelijk worden ingegaan op de daarmee samenhangende aspecten zoals de nieuwe ‘HL7 FHIR’- standaard voor mobiele communicatie binnen het gezondheidswezen of het offensief van het platform Economie op medische gegevens. 

MEDICA START-UP PARK – platform voor creatieve koppen
De première van het MEDICA START-UP PARK kon in 2017 op veel bijval van het vakpubliek rekenen. Een reden om dit nieuwe platform voor de creatieve start-up-scene als vast programmaonderdeel van MEDICA op te nemen. In hal 15 kunnen jonge ondernemingen hun ideeën voor voornamelijk het segment Digital Health presenteren en potentiële businesspartners ontmoeten. Dit jaar zal onder meer Magnosco uit Berlijn acte de présence geven. Het team van ontwikkelaars zal een applicatie voor het vroegtijdig constateren van huidkanker op basis van een combinatie van lasertechnologie en kunstmatige intelligentie presenteren. “Als nieuwe marktspeler willen we onze unieke methode voor een pijnloze, niet-invasieve diagnose laten zien. MEDICA biedt ons een goede mogelijkheid om uiteenlopende doelgroepen uit de medische branche maar ook strategische partners en potentiële investeerders op één plaats te ontmoeten”, aldus Larissa Middendorf, manager Marketing & Communication van Magnosco, die vol verwachting uitkijkt naar MEDICA 2018. 

Ook NUVOAIR uit Stockholm is één van de deelnemers van het MEDICA START-UP PARK en wil haar aanwezigheid benutten om hun project ‘Air Smart Spirometer’ te presenteren. Het afgelopen jaar legde ze daar op MEDICA de ideale basis voor door aan de MEDICA App COMPETITION deel te nemen en er een respectabele tweede plaats te behalen. “Met onze combinatie van hardware en een app kan de gebruiker thuis zelf zijn longcapaciteit meten. We hopen hiervoor op MEDICA 2018 meer businesspartners te kunnen overtuigen”, omschrijft Max Ladow, productmanager van NUVOAIR het doel.

MEDICA 2018

‘Blockbuster’-thema’s uit de medische praktijk
Na de start in 2017 zal ook dit jaar de MEDICA ACADEMY als gecertificeerd bijscholingsprogramma voor artsen uit verschillende vakdisciplines op ‘blockbuster’-thema’s uit de medische praktijk ingaan. Naast praktijkcursussen ‘aan de apparatuur’ (bijvoorbeeld röntgenapparatuur) en updates rond algemene medische diagnose- en behandelingsvraagstukken, staat ook hier het thema digitalisering op het programma. Zo zijn er sessies over cyber security in de artsenpraktijk en best practices uit de telegeneeskunde. 

Tot de programmahoogtepunten van MEDICA 2018 tellen ook de conferentie voor catastrofe- en defensiegeneeskunde DiMiMED en de MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE (beide op 13 en 14 november 2018/Congress Center Düsseldorf Süd) rondom de belangen van preventie en sportmedische behandelingsconcepten. Het betreft hier Engelstalige conferenties, gericht op internationale bezoekers.

De 41ste Deutsche Krankenhaustag, het toonaangevende communicatieplatform voor topbeslissers uit ziekenhuizen (12 – 15 november) en de MEDICA PHYSIO CONFERENCE richten zich hoofdzakelijk op het nationale vakpubliek, met op de behandeling georiënteerde lezingen voor fysiotherapeuten, sportartsen en orthopeden en vinden dit jaar op 14 en 15 november plaats in eveneens het Congress Center Düsseldorf Süd. Andere foren die in de vakbeurs MEDICA zijn geïntegreerd, zijn onder andere het MEDICA LABMED FORUM (trends uit het segment van de laboratoriumgeneeskunde), het MEDICA ECON FORUM, met dialogen rond politieke thema’s en het MEDICA TECH FORUM, met relevante thema’s uit de markt op het gebied van technologie, wetenschap en wettelijke voorwaarden.

Met wederom meer dan 5.000 exposanten uit ruim 70 landen omvat het gesegmenteerde aanbod van de vakbeurs de volgende zwaartepunten: elektrogeneeskunde/medische techniek (meer dan 2.500 exposanten), laboratoriumtechniek/diagnostica, fysiotherapie/orthopedietechniek, ge- en verbruiksartikelen, informatie- en communicatietechniek, medisch meubilair en speciale inrichting voor ruimtes in ziekenhuizen en praktijken. Parallel aan MEDICA 2018 vindt op alle vier de dagen (12 t/m 15 november) in de hallen 8a en 8b COMPAMED 2018 plaats, met circa 800 exposanten het toonaangevende internationale marktplatform voor de toeleveranciers van de medische industrie.

Afgelopen jaar telde MEDICA samen met de parallel plaatsvindende toeleveranciersbeurs COMPAMED 123.500 vakbezoekers, afkomstig uit 130 landen.

Kijk voor meer informatie op www.medica.de of www.compamed.de. Informatie over alle andere medische beurzen van de Messe Düsseldorf Group is online te vinden op: www.medialliance.global.   

Tekst en beeld: Medica 2018

Bouwen aan de Zorg partners

Online veiling