ActiZ
01:33
15-02-2019

Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg  

Jaarlijks monitort ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg door zorgkantoren. Naast afspraken over prijs, kwaliteit en volume of persoonsvolgende bekostiging, heeft het zorgkantoor dit jaar voor het eerst ook afspraken gemaakt over het kwaliteitsbudget voor de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. Uit het twaalfde ActiZ-onderzoek ‘Zorgcontractering Wlz 2019’ – waar 181 zorgorganisaties aan mee hebben gewerkt – blijkt het beeld positief als het gaat over de verbeterde relatie met zorgkantoren: 65% van de zorgorganisaties ervaart de dialoog over het kwaliteitsbudget als constructief. Tegelijk geeft 51% van de zorgorganisaties aan belemmeringen te ervaren bij het aanvragen van het kwaliteitsbudget. 

Meer ruimte nodig voor

Bouwen aan de Zorg partners

Microbiologie en Data Science