Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg  

Rigide kaders belemmeren kwaliteitsverbeteringen verpleeghuiszorg  

Jaarlijks monitort ActiZ de inkoop van verpleeghuiszorg door zorgkantoren. Naast afspraken over prijs, kwaliteit en volume of persoonsvolgende bekostiging, heeft het zorgkantoor dit jaar voor het eerst ook afspraken gemaakt over het kwaliteitsbudget voor de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. Uit het twaalfde ActiZ-onderzoek ‘Zorgcontractering Wlz 2019’ – waar 181 zorgorganisaties aan mee hebben gewerkt – blijkt het beeld positief als het gaat over de verbeterde relatie met zorgkantoren: 65% van de zorgorganisaties ervaart de dialoog over het kwaliteitsbudget als constructief. Tegelijk geeft 51% van de zorgorganisaties aan belemmeringen te ervaren bij het aanvragen van het kwaliteitsbudget. 

Meer ruimte nodig voor innovatieve oplossingen
Zorgorganisaties hebben voor 2019 plannen gemaakt om 10.000 extra medewerkers in de verpleeghuiszorg in dienst te nemen. Ondanks dat er geld beschikbaar is, maken zorgorganisaties zich zorgen of zij hun verbeterplannen kunnen uitvoeren vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het kwaliteitsbudget 2019 voor 85% geoormerkt voor extra medewerkers en 15% voor andere investeringen zoals technologie. Deze verdeling is een landelijke richtsnoer waarvan lokaal kan worden afgeweken. Het ActiZ-onderzoek toont echter dat zorgkantoren zeer beperkt tot geen ruimte zien om af te wijken van de 85%-15% verdeling. Van de organisaties die belemmeringen ervaren, ziet 59% deze opgelegde verdeling als een obstakel om te komen tot kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg, conform de uitgangspunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, is investeren in met name meer medewerkers niet voldoende: er moet meer ruimte komen om te investeren in innovatieve oplossingen.

Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg en bestuursvoorzitter Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Als we de kwaliteit willen blijven verbeteren, moeten we meer kunnen investeren in andere oplossingen, zoals het opleiden en behoud van medewerkers of de inzet van technologie.”

Te veel geldstromen verpleeghuiszorg
Verpleeghuizen hebben te maken met meerdere geldstromen met aparte aanvragen en aparte verantwoording. 58% van de zorgorganisaties ervaart het werken met het kwaliteitsbudget dan ook als een belemmering, aangezien het weer een nieuwe geldstroom is naast de reeds bestaande geldstromen zoals de reguliere ZZP bekostiging, Waardigheid & Trots en SectorplanPlus. De verantwoording van alle afzonderlijke budgetten kost veel menskracht, tijd en geld. 81% van de zorgorganisaties ziet de verhoging van administratieve lasten door het werken met het kwaliteitsbudget dan ook als een belemmering.

Oproep aan de minister
In het ActiZ-onderzoek hebben zorgorganisaties suggesties en tips meegegeven voor het verbeteren van het aanvragen van het kwaliteitsbudget: het opnemen van het kwaliteitsbudget in het integrale tarief, meer flexibiliteit door het loslaten van de 85%-15% verdeling en het verminderen van de administratieve lasten door de verantwoording van het kwaliteitsbudget aan te laten sluiten op andere reeds bestaande geldstromen. ActiZ doet dan ook een dringend beroep op de minister om het aantal regelingen en verantwoordingslijnen per 2020 sterk te verminderen, innovaties meer kans te bieden en de invulling van de financiële kaders te verruimen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details