De Vijf Havens

Ook aan de buitenkant is veel vernieuwing zichtbaar, waaronder een ruime buitenruimte bij elke huiskamer.

03:46
21-06-2019

Rotterdam | De Vijf Havens

Iedereen een eigen plek in De Vijf Havens

De geheel vernieuwde laagbouw van locatie De Vijf Havens van ouderenzorgorganisatie Aafje in Rotterdam is sinds april jl. officieel in gebruik. Dit bouwdeel, naast de hoogbouw aan de Zevenkampse Ring is flink onder handen genomen en volledig afgestemd op de eisen van nu. Het resultaat mag er zijn: een compleet gemoderniseerd gebouw waarin de behoeften van de bewoners centraal staan.

Je merkt het meteen als je binnenkomt. Alles is ruim en licht, uitgevoerd in rustige kleuren en er heerst een prettige sfeer. Manager Zorg en Behandeling van De Vijf Havens Marlène Balvert is tevreden. “Na anderhalf jaar renoveren is het een prachtig eigentijds gebouw geworden, waar iedereen zich prettig en thuis voelt. Niet alleen de 106 bewoners met een somatische of psychogeriatrische problematiek, maar ook de medewerkers en bezoekers.” Eén van de uitgangspunten was om alles zoveel mogelijk op de wensen en behoeften van de bewoners af te stemmen. Volgens Jan Idema, projectleider Vastgoed bij Aafje, was dat vroeger anders. “De laagbouw van het woonzorgcentrum is zeker 30 jaar oud en was gebouwd met de toenmalige zorgvisie in het achterhoofd. Het was een gedateerd gebouw met grote afdelingen, donkere gangen en kleine kamers waar meerdere mensen woonden. Tegenwoordig ondenkbaar.” Kleinschalig wonen, de behoefte aan eigenheid van elke bewoner en een persoonsgerichte aanpak vormen de uitgangspunten van de hedendaagse zorgvisie en tegelijk de hoofdredenen voor de renovatie. 

De Vijf Havens

De vernieuwde moderne behandelgang; open en centraal gelegen voor bewoners van De Vijf Havens en voor bewoners uit de wijk.


Functioneel en 
innovatief gebouw
Iedere bewoner heeft nu een eigen ruime studio met sanitaire voorzieningen (circa 30 m²). De studio’s liggen rondom een grote gemeenschappelijke woonkamer met een complete keuken waar maaltijden gezamenlijk bereid kunnen worden. Laura Kleinveld, manager Diensten en Welzijn, is blij met de royale afmetingen van alle ruimten. “Bewoners kunnen nu activiteiten en/of behandelingen in de eigen studio krijgen. Daarbij is de huiskamer zodanig van afmeting dat zelfs verschillende activiteiten tegelijkertijd aangeboden kunnen worden.” In totaal gaat het om elf woongroepen van tien personen. En omdat Aafje de filosofie hanteert dat iedereen dagelijks zonder barrières naar buiten moet kunnen, beschikt elke woonkamer over een grote veilige buitenruimte (terras/balkon).

De Vijf Havens

V.l.n.r. Marlène Balvert, Jan Idema en Maurits Ozephius.

In het functionele drielaagse bouwwerk kunnen de mensen die er wonen en werken goed uit de voeten. Zo heeft elke studio een ‘slimme badkamer’. Door de beweegbare wand wordt deze in één handomdraai twee keer zo groot, zodat de bewoner zich goed kan redden en zelfs met een douchebrancard gemakkelijk naar binnen kan. Om aan te sluiten bij de behoefte aan maximale bewegingsvrijheid en veiligheid beschikken alle studio’s verder over een innovatief persoonsgericht zorgoproep- en dwaaldetectiesysteem. Iedere bewoner heeft een polsband met sensor. In het pand reageren bakens op de sensor van de individuele bewoner waardoor deuren al dan niet opengaan. 

De Vijf Havens

Laura Kleinveld.


Bijna-energieneutraal
Dat besloten is tot renovatie had ook te maken met duurzaamheid, een ander speerpunt van het beleid van Aafje. “Renoveren is duurzamer dan nieuwbouw omdat we minder (bouw)afval produceerden, delen van installaties zijn hergebruikt en de oude tegels weer zijn toegepast in de bestrating van de tuinen. Bovendien bevat dit gebouw met een totale oppervlakte van 31.360 m² meer ruimte dan bij nieuwbouw mogelijk zou zijn”, aldus Idema. Het is een bijna-energieneutraal gebouw door de extra isolerende maatregelen zoals HR++ beglazing, 750 zonnepanelen op het dak, de WKO-installatie en de zonneboilers, evenals LED-verlichting met een biodynamische sturing in de huiskamers om het dagritme van de bewoners te ondersteunen. Maurits Ozephius, projectleider bij bouwbedrijf Van Wijnen: “Ook is een nieuwe verwarmings- en koelingsinstallatie in combinatie met een ventilatiesysteem aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de studio’s altijd direct met verse buitenlucht geventileerd worden. Bewoners kunnen de verwarming en koeling zelf reguleren.” 

De Vijf Havens

De beweegtuin.


Bewoners centraal
Alle woongroepen hebben een grote visual aan de wand die aansluit bij de naam van de groep. De kleurstellingen van het gehele interieur passen bij een healing environment.       

Dit betekent overal rustige, warme kleuren. In de eigen studio kunnen de bewoners één wand laten bekleden met zelfuitgezocht behang. Verder bevat elke studio een royale en functionele kledingkast. Maar hun inbreng gaat nog verder. Bij het ontwerpproces zijn naast medewerkers ook bewoners en hun naasten betrokken. Idema: “Zij konden in gebruikersgroepen suggesties doen. Daarna werd in de projectgroep besloten wat we daadwerkelijk konden doen.” Dat dit wel eens een spanningsveld vormde, bevestigt Ozephius: “We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners en medewerkers van Aafje. Ook moet je kijken naar het maximaal haalbare op het gebied van techniek, financiën en werkprocessen. Gezamenlijk hebben we het goed opgelost en planning, proces en bewonerswensen voortdurend in de gaten gehouden. Daarbij paste ook de twee fasen waarin de renovatie moest plaatsvinden, omdat niet alle bewoners in tijdelijke huisvesting ondergebracht konden worden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, waren veelvuldige afstemming en aangepaste werktijden nodig.”

De Vijf Havens

De slimme badkamer in elke studio; met één handomdraai wordt hij de helft groter. Hierdoor is hij tevens goed toegankelijk met een rolstoel en kan een bewoner met veel meer comfort ook direct op bed geholpen worden met wassen.


Jong en oud verbinden
Veel aandacht is eveneens besteed aan de drie tuinen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Kleinveld: “We willen graag dat er kinderen langskomen, omdat bewoners daar enorm van genieten. Kleinkinderen, maar ook kinderen van de buitenschoolse opvang in de buurt. In de beweegtuin bijvoorbeeld, waar bewoners op speciaal aangepaste toestellen kunnen oefenen samen met een fysiotherapeut. Of in de beleeftuin, waar naast een expositieruimte ook een waterpomp en zandbak voor kinderen aangelegd zijn. Zij kunnen eveneens terecht in de grote speeltuin aan de achterzijde. De tuin als verbindingsmiddel tussen jong en oud!”

De Vijf Havens

Het restaurant is open voor iedereen in het huis en uit de buurt. Ook is het een ontmoetingsplein voor allerhande activiteiten.


De wijk
Verbinding is er ook met de wijk. Vooral kwetsbare ouderen kunnen tegen een kleine vergoeding een maaltijd in de vernieuwde brasserie in de naastgelegen hoogbouw nuttigen. Ze kunnen eveneens meedoen aan activiteiten op het ontmoetingsplein op de begane grond van de laagbouw. Balvert: “Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de fysio- en ergotherapiebehandelingen en -faciliteiten in de behandelgang/-ruimtes op de begane grond. Daar zijn de kapsalon en het winkeltje eveneens voor iedereen toegankelijk. Kortom, een bijzonder project, waarbij tachtig procent van het gevraagde geïmplementeerd is!”

De Vijf Havens

Nieuwe ruime huiskamers met een centrale keuken om gezamenlijk maaltijden te kunnen bereiden.

Tekst: Irene Teunissen
Beeld: Aafje Rotterdam, Irene Teunissen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

FEITEN EN CIJFERS

Energieneutraal gebouw voor De Vijf Havens 

Het realiseren van een energieneutraal gebouw stond centraal in de plannen voor de renovatie van De Vijf Havens. Daarbij moest de energie ook zo duurzaam mogelijk opgewekt worden. 

Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig ingenieursbureau J. van Toorenburg BV uit Rijswijk heeft op basis van een eerder gedaan haalbaarheidsonderzoek volgens het CareConcept-principe een plan uitgewerkt om zorgcentrum De Vijf Havens zo duurzaam en energieneutraal mogelijk te maken. Richard van Toorenburg, projectmanager bij het familiebedrijf: “Dit ontwerpplan is inmiddels ook doorgevoerd. Zo zijn hoog geïsoleerde raampartijen aangebracht, evenals een innovatief decentraal ventilatiesysteem dat speciaal voor De Vijf Havens is ontwikkeld. Daarnaast is het gebouw gekoppeld aan een duurzame WKO-bron en zorgen grote zonneboilers voor warm tapwater. Tot slot ligt er 2.500 m² aan zonnepanelen op het dak. In dit ontwerp hebben wij geprobeerd het energieverbruik te minimaliseren en de energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Daarbij mochten we het comfort van de bewoners en de exploitatie van het pand niet uit het oog verliezen.”

Bij alles moest uiteraard rekening gehouden worden met de mensen die in het gebouw bleven wonen tijdens de renovatie. Dit had vooral invloed op de werkzaamheden aan de gevel voor het aanbrengen van de raampartijen en het ventilatiesysteem. Een voordeel van dit decentrale systeem is wel dat er geen grote luchtkanalen door het gebouw heen aangelegd hoefden te worden. 

Op basis van dit ontwerpplan worden nu meerdere locaties van Aafje aangepakt. 


Trots op het mooie resultaat

Als bestuurder van ouderenzorgorganisatie Aafje ben ik trots op het mooie resultaat. De Vijf Havens is een prachtig gerenoveerd pand geworden, dat mede tot stand gekomen is dankzij de optimale samenwerking met alle partijen! 

Als je als ouderenorganisatie goede (intramurale) zorg wilt leveren, moet je je aanpassen aan de eisen van de tijd. Daarom vindt Aafje kleinschalig wonen, een prettige woon- en werkomgeving, bewonersbetrokkenheid, veilige buitenruimtes en verbinding met de wijk belangrijk. Bovendien vinden wij als maatschappelijk betrokken organisatie het leveren van bijdragen aan de energietransitie pure noodzaak. We hebben dit dan ook vertaald in ons vastgoedprogramma. 

Dit renovatieproject is het tweede op rij en maakt deel uit van de vastgoed­strategie van Aafje. We hebben vastgoed in eigendom en/of huren dit van bijvoorbeeld woningcorporaties. Voordat tot renovatie of nieuwbouw besloten wordt, onderzoeken we in hoeverre hergebruik mogelijk is. En of na renovatie optimale zorg geboden kan worden. Niet alleen scheelt renoveren dertig procent van de kosten, het geeft ook minder kapitaalvernietiging. Besloten is tot nieuwbouw van twee en renovatie van zes panden. De Vijf Havens is er één van.

Alle speerpunten van het vastgoedbeleid van Aafje zijn hier doorgevoerd. Ik noem er een paar. Prettig is dat de bewoners nu ieder een eigen ruime studio met badkamer hebben en blij zijn met hun nieuwe huisvesting. Door de renovatie is tegelijk een aangename werkomgeving gecreëerd. Zeker in een tijd met personeelstekorten in de zorgsector, niet onbelangrijk. Een prettige werkomgeving staat gelijk aan het kunnen verlenen van goede zorg. Daarvoor beschikt De Vijf Havens nu over een energieneutraal gebouw waarin meerdere maatregelen op het gebied van duurzaamheid toegepast zijn. Tot slot wil ik de bijzondere bewoners- en medewerkersparticipatie noemen. In projectgroepen is gekeken naar de werkprocessen en wat daarvoor in het gebouw nodig was. Zo is een gebouw ontstaan dat volledig aansluit bij de functionaliteiten van het zorgproces. Een gebouw waarin mensen zich herkennen!

De Vijf Havens

Peter Ploegsma.

Peter Ploegsma

Raad van Bestuur Aafje

Lees meer over: Aafje , De Vijf Havens , Projecten , rotterdam

Bouwen aan de Zorg partners

Bouwinfo

Opdrachtgever en zorgverlener Aafje thuiszorghuizen en zorghotels
Architect Lengkeek architecten en ingenieurs De Bilt
Bouwmanagement Lengkeek architecten en ingenieurs / Aafje vastgoed
Aannemer Van Wijnen Dordrecht
Installatie-adviseur Van Toorenburg Den Haag
E-installatie LOK installatietechniek Bodegraven
W-installatie Heating service Nieuwerbrug
Klimaatbeheersing Heating Service Nieuwerbrug / ClimaRad Oldenzaal
Vast interieur Van Keulen interieurbouw Nijverdal
Los meubilair Vervoort Meubelen Goirle
Aantal bewoners 213, waarvan 106 in de gerenoveerde laagbouw
Totale oppervlakte terrein 9.170 m²
Totale bouwkosten € 9.600.000 incl. BTW

Lingehofbravis-ziekenhuis-nieuwe-locatie-3-kopieren