Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Start onderzoek energiegebruik operatiekamers
(Fotograaf: Hanne van der Woude)

Start onderzoek energiegebruik operatiekamers

Landelijk Netwerk de Groene OK gaat een onderzoek uitvoeren naar het energiegebruik van het luchtbehandelingssysteem van operatiekamers. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op basis van de Urgenda agenda maatregel 51.

Binnen het onderzoek zal op basis van vragenlijsten geïnventariseerd worden hoeveel verschillende typologieën operatiekamers er binnen de ziekenhuizen aanwezig zijn. Van een aantal operatiekamers zal in de praktijk worden gemeten wat het energiegebruik is. (Fotograaf: Karel Bingen)

Landelijk Netwerk de Groene OK is een samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen en is medeondertekenaar van de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’. Het Landelijk Netwerk stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De werkgroep Energie houdt zich bezig met CO2-reductie en energiebesparing op het operatiecomplex. Het energieverbruik van een operatiecomplex is wezenlijk anders dan dat van een volledig ziekenhuis. Voor een operatiecomplex geldt namelijk dat meer dan ca. 90% van het energieverbruik veroorzaakt wordt door de luchtbehandeling.

Voor een operatiecomplex geldt dat meer dan ca. 90% van het energieverbruik veroorzaakt wordt door de luchtbehandeling. (Beeld: Keesnan Dogger)

Het onderzoek

Vanuit de werkgroep Energie is er een onderzoek gestart, waarbij een promovendus gaat onderzoeken wat het energiegebruik van operatiekamers in Nederland is en welk besparingspotentieel aanwezig is. De promovendus van de Technische Universiteit Delft (drs. ing. Jos Lans) wordt bij dit onderzoek primair begeleid door TNO (dr. Roberto Traversari) en Royal HaskoningDHV (ir. Anne Brouwer). Daarnaast zal de werkgroep Energie de promovendus met raad en daad bijstaan. 

Binnen het onderzoek zal op basis van vragenlijsten geïnventariseerd worden hoeveel verschillende typologieën operatiekamers er binnen de ziekenhuizen aanwezig zijn. Van een aantal operatiekamers zal in de praktijk worden gemeten wat het energiegebruik is. Op basis van deze metingen en de in kaart gebrachte ventilatie-installaties zal per operatiekamer en per ventilatie-installatietypologie een inschatting worden gemaakt van het energiegebruik van de Nederlandse operatiekamers bij ziekenhuizen. Van de verschillende typologieën zal op basis van een simulatiemodel worden berekend wat het besparingspotentieel van verschillende maatregelen is. Maatregelen die nu al gedefinieerd zijn, betreffen:

1 Het vergaand reduceren van de hoeveelheid verse buitenlucht en recirculatielucht op de momenten dat een operatiekamer niet in gebruik is;

2 Het alleen nog bevochtigen van de lucht als de relatieve vochtigheid onder een bepaalde waarde komt;

3 Schakelen tussen verschillende prestatieniveaus (klasse 1 en klasse 1+ operatiekamers) afhankelijk van het type ingreep;

4 Uitschakelen van randapparatuur zoals verlichting en medische apparatuur zoals anesthesietoestel, monitoren, etc.

Het onderzoek is recent gestart en zal een doorlooptijd hebben van ongeveer 18 maanden.

Volledige medewerking

Landelijk Netwerk de Groene OK vraagt aan ziekenhuizen om, indien mogelijk, volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Indien u nog niet benaderd/betrokken bent en wel graag wil bijdragen aan dit onderzoek, kunt u dat aangeven aan de voorzitter van de werkgroep Energie (Sandra Lako) via de e-mail van de groene OK: info@degroeneok.nl. Via deze route kunt u ook suggesties voor aanvullende maatregelen aanleveren, waarvan het energiebesparingspotentieel kan worden onderzocht.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details