Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Technologie essentieel voor betaalbare zorg

Technologie essentieel voor betaalbare zorg

Technische Universiteiten overhandigen position paper aan ministerie van VWS

Vandaag overhandigen de vier technische universiteiten in 4TU-verband een position paper aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van VWS. Met het position paper willen de TU’s een evenwichtige beschouwing op de kosten van medische technologie bevorderen. Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: ‘Het beeld is ontstaan dat technologie synoniem is voor hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval. Middels dit paper willen we benadrukken dat er veel technologieën zijn die kostenverlagend werken. En dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiënte zorg in de toekomst.’

Technologie als onderdeel van de oplossing in plaats van probleem

Erik Koffijberg: ‘Technologie heeft de kwaliteit van zorg enorm verbeterd, maar dat is vaak gepaard gegaan met hogere kosten. Er zijn echter veel nieuwe, medische technologieën die, bij betere of gelijkblijvende gezondheidsuitkomsten, zorgkosten kunnen verlagen. Dat dit niet overal het geval is, komt vaak doordat implementatietrajecten een te beperkte focus hebben en evaluatiemomenten ontbreken. Daardoor blijft kostenbesparing onbenut en wordt technologie vaak onterecht gezien als onderdeel van het probleem. In plaats van een mogelijke oplossing om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. We kunnen met technologie wel degelijk kostenbesparing realiseren in de zorg. Daarvoor is het essentieel om, naast goed uitgewerkte en ondersteunde implementatieprocessen, al tijdens de ontwikkeling van technologie evaluatiemomenten in te bouwen en de optimale inzet van technologie te onderzoeken.’

Miljoenen besparing door ‘Health Technology Assessment’

           
In het position paper getiteld ‘Kosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg’, rekenen de vier technische universiteiten voor dat onderzoek vooraf en tijdens ontwikkeling en implementatie de potentie heeft om miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar te besparen. Een zogenaamde ‘Health Technology Assessment’ (HTA) kan, in combinatie met implementatie onderzoek,  helpen om vroegtijdig te bepalen in hoeverre een medische technologie kostenbesparend is en barrières voor succesvolle implementatie wegnemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hoge implementatiekosten, suboptimaal gebruik en beperkte adoptie van nieuwe technologie, en beperkte vervanging van oude technologie. Deze verschillende barrières hebben betrekking op verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg en vereisen een multidisciplinaire aanpak. De 4TU partners roepen op tot samenwerking binnen onderwijs en onderzoek om meer focus aan te brengen in de toekomstige eisen aan de ontwikkeling en het gebruik van technologie in de Nederlandse gezondheidszorg. Met als doel de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar, bemensbaar en efficiënt te houden.

Over 4TU

Het position paper Kosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg’ kunt u middels deze link downloaden. Deze is tot stand gekomen in opdracht van de regiegroep Health@4TU. Deze regiegroep houdt zich, binnen 4TU-verband, bezig met medisch onderzoek en zet zich in voor samenwerking met partners uit het zorgdomein.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details