Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Tien redenen om uw nieuwe operatiekamers modulair te bouwen

Tien redenen om uw nieuwe operatiekamers modulair te bouwen

Stel dat er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd en u verantwoordelijk bent voor de bouw van het OK-complex. Hoe zou u dat vandaag de dag aanpakken? Diezelfde vraag kunnen we ook stellen indien bij uw ziekenhuis de OK’s aan een grote renovatie toe zijn. Dat laatste gebeurt natuurlijk nog vaker, want binnen een ziekenhuis is het OK-complex de snelst verouderende afdeling.

Elk ziekenhuis krijgt hier gemiddeld eens in de vijftien jaar mee te maken. De reden is simpel. In geen andere ruimte in het ziekenhuis is zoveel techniek verwerkt als in OK’s. Juist deze techniek verandert razendsnel. Nieuwe vindingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen. De nieuwe WIP-richtlijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ooit ‘state of the art’ gebouwde operatiekamer na een aantal jaren aan een grondige renovatie toe is.

Tien redenen voor modulair bouwen
Het begint allemaal met het maken van plannen, het inventariseren van de wensen van de gebruikers en de ruimtelijke mogelijkheden binnen het gebouw. Uiteindelijk ligt er een Plan van Eisen (PvE) en moet de wijze van bouwen worden gekozen. Wel eens aan modulair bouwen gedacht? We geven u tien redenen waarom dit heel aantrekkelijk zou kunnen zijn voor u.

1. Snelheid
De tijdsduur tussen het vaststellen van het PvE en de uiteindelijke oplevering van de nieuwe of gerenoveerde OK’s, loopt soms op tot enkele jaren. Vaak zijn in die tijd de inzichten al weer veranderd en worden er dus OK’s in gebruik genomen die feitelijk al niet meer voldoen aan de laatste eisen. Zowel de voorbereidingstijd als de bouwtijd is voor een modulair samengesteld OK-complex vele malen korter.

2. Productie onder ideale omstandigheden
Bij de realisatie van een modulair gebouw vindt een groot deel van de werkzaamheden vooraf in de fabriek plaats. Het is logisch dat dat onder veel gunstigere omstandigheden gebeurt dan wanneer alles op locatie moet gebeuren. Zeker als het gaat om een ziekenhuisomgeving die de nodige beperkingen met zich meebrengt.

3. Het ziekenhuisterrein blijft beschikbaar waar het voor bedoeld is
Bouwwerkzaamheden zorgen nu eenmaal voor overlast. Vrachtwagens rijden af en aan en een deel van het ziekenhuisterrein, vaak de schaarse parkeerplaatsen, moet worden afgesloten om bouwketen te kunnen plaatsen en materialen op te slaan. Een compleet modulair OK-complex kan fysiek in enkele dagen tijd geplaatst worden.

4. Aanmerkelijk minder overlast
Traditioneel bouwen zorgt vaak voor veel stof en lawaai, juist in een omgeving waar je dat niet wilt. Het grove werk is bij een modulair gebouw al vooraf in de fabriek gedaan. De bouwkundige en installatietechnische afwerking is schoon werk dat nauwelijks overlast creëert.

5. Kans op uitval technische systemen
In geval van een renovatie moeten de omliggende afdelingen gewoon doordraaien. Indien de renovatie gefaseerd wordt uitgevoerd, moet zelfs ook nog een groot deel van het OK-complex zelf doordraaien. In een OK-complex zijn veel technische systemen waar tijdens de renovatie aan gewerkt moet worden. Dit brengt risico’s met zich mee op het uitvallen van deze systemen. Dat kan weer leiden tot onveilige situaties voor de patiënt.

6. Voorbereid op volgende renovatie
De hypermoderne OK’s van nu zijn over vijftien jaar weer aan een grondige renovatie toe. Waarom dan de ongemakken en risico’s die dat dan met zich meebrengt nu al inplannen? Nu modulair bouwen betekent straks simpelweg modules wisselen.

7. Financieel
Bouwkosten
Ook financieel is een modulair gebouw aantrekkelijk. De bouwkosten van een modulair gebouw steken vrijwel altijd gunstig af tegen traditioneel bouwen.

Verplaatsbaar
Een modulair gebouw is verplaatsbaar. Is het op de oorspronkelijke locatie niet meer nodig, dan kan het elders ingezet worden. In een tijd van fusies tussen ziekenhuizen en de daarmee samenhangende herverdeling van taken kan het wenselijk zijn de bestaande OK-capaciteit elders in te zetten.

Restwaarde
Een traditioneel gebouw dat moet plaatsmaken voor iets anders, moet gesloopt worden. Als het nog niet geheel is afgeschreven, moet dat versneld gebeuren en ook het slopen zelf is kostbaar. Een modulair gebouw heeft altijd nog een restwaarde.

8. Plug & Play
Alle door Bussman gerealiseerde OK-complexen zijn Plug & Play-geëngineerd. Dat wil zeggen dat alle aansluitingen voor luchtkanalen, elektra, medische gassen, et cetera, altijd op exact dezelfde plaats zitten. Hierdoor is het mogelijk OK’s af te koppelen, weer aan te koppelen en onderling uit te wisselen. Stel dat er over drie jaar een nieuwe behandeling mogelijk wordt, maar dat deze alleen uitgevoerd kan worden in een speciaal daarvoor aangepaste operatiekamer. Dankzij het Bussman Plug & Play-concept kan bij een OK-complex dat verder in gebruik blijft, één OK weggenomen worden en in de fabriek worden aangepast. Eenmaal klaar wordt hij weer teruggeplaatst, terwijl de overige OK’s gewoon in gebruik zijn gebleven.

9. Tweede leven voor OK’s
OK’s verouderen technisch en functioneel relatief snel. De modules waar deze OK’s in gebouwd zijn, kunnen natuurlijk worden gestript en opnieuw worden ingezet. Er is echter nog een andere mogelijkheid. OK’s kunnen volgens onze strenge Westerse normen dan weliswaar verouderd zijn, in veel ontwikkelingslanden zou de zorgkwaliteit enorm omhoog gaan als men daar kon beschik-ken over onze operatiekamers van vijftien jaar geleden. Als we die toen al modulair gebouwd hadden, zouden die nu relatief goedkoop ingezet kunnen worden voor de mensen in derdewereldlanden. Waarom daar dan nu niet mee beginnen?

10. Groen bouwen
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), wilt u natuurlijk zo groen mogelijk bouwen. Er is geen andere bouwvorm waarbij zo weinig afval geproduceerd wordt en het hergebruik zo groot is. Bussman is de specialist op het gebied van technisch gecompliceerde ruimten in de gezondheidszorg en levert deze ruimten turn-key en gevalideerd op. Zijn er bij uw ziekenhuis bouw- of verbouwplannen? De adviseurs van Bussman komen graag en geheel vrijblijvend een keer bij u langs.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details