Tonnie Vogel digitalisering zorg
02:27
04-10-2017

Tonnie Vogel: ‘Polikliniek wordt deels digitaal’

Ze voerde als innovatiemanager bij ouderenzorgorganisatie Sensire de iPad in voor thuiszorgcliënten, inmiddels ondersteund met een speciale app. Een hele klus gezien de doelgroep, maar als het daar al lukt? Inmiddels is Tonnie Vogel zelfstandig adviseur in zorginnovaties, met een sterke focus op ICT. “Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering snel meer terrein zal winnen in de diagnostisering en zorgverlening.”

Ook woningen zullen steeds ‘digitaler’ worden, vervolgt Vogel: “Dat levert kansen op voor de steeds langer thuiswonende senior, om nog vele jaren met het nodige comfort – en met zo weinig mogelijk risico – daadwerkelijk zolang mogelijk thuis te wonen. Eigen regie gaat overigens gewoon om mensen, en ICT is mits toegankelijk voor iedereen een goed middel, waarbij kwaliteit van leven het meest belangrijk is.”

VvE’s
Tonnie Vogel (62) heeft dertig jaar ervaring in ICT-management en groeide via het iPad-project bij Sensire door naar een zelfstandig adviesbureau. Vogel Innovatie Advies begeleidt tegenwoordig zorgorganisaties in innovatietrajecten, die altijd met eigen regie, veelal met langer thuiswonen en steeds vaker met digitalisering gepaard gaan. “De zorg verhuist naar thuis, dat mogen we gewoon wel stellen, en de problematiek verandert daardoor ook sterk. Wat als een thuiszorgmedewerker geen eigen sleutel krijgt van een appartement omdat er een VvE tussen zit die eisen stelt en er geen sleutelkastjes voor toegang gemonteerd mogen worden?” Het lijkt een klein probleem, maar is het niet, zegt Vogel. De match van vraag en aanbod in het langer thuiswonen heeft vele aspecten – “denk ook aan de wijze van betalen als het gaat om de aanpassing van een woning. De huidige generatie ouderen is niet gewend daarvoor zelf te betalen, terwijl de publieke middelen vaak niet meer beschikbaar zijn. Kortom, we moeten de maatschappij voorbereiden op het besef dat eigen regie ook betekent: meer zelf betalen.”

Apple Watch
De transformatie van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorgverlening is een proces; er is geen deus ex machina, zegt Vogel. “We moeten echt af van het idee dat alle verandering een last is of het gevolg van bezuinigingen. Aanbieders als Apple ontwikkelen met de Apple Watch bijvoorbeeld zelf applicaties voor bloed- en glucosemeting, beelddiagnose wordt steeds vaker toegepast. Waar we wel voor moeten waken, is dat digitale technieken voor iedereen even toegankelijk zijn. Maar dat zij de zorgomgeving en de zorgverlening sterk verbeteren, staat voor mij als een paal boven water. Ik geloof dat uiteindelijk de ziekenhuizen veel kleiner zullen worden – gespecialiseerd in hoogtechnologische zorg, terwijl de poliklinische behandeling veel meer digitaal zal plaatsvinden. Er komen zelfs volledig digitale ziekenhuizen, ondersteund door thuisbehandeling, consulten op afstand, zelfdiagnose en thuisbezorgde maaltijden.”

Zelfrijdende scootmobiel
Verzorging aan huis maakt bovendien acceptabel dat onderdelen van de traditionele zorgverlening individueel betaald worden, vervolgt Vogel. “Thuis moet je tenslotte ook eten. En als het platform, noem even de iPad-app voor Sensire, eenmaal beschikbaar is, hoeft dat platform niet voor iedere zorgverlener opnieuw ontwikkeld te worden. Oké, het kost tijd: nog niet iedere oudere kan met de digitale samenleving omgaan en ook binnen zorgorganisaties moeten soms weerstanden worden overwonnen, maar de digitalisering van de zorgverlening zal binnen afzienbare tijd zijn beslag krijgen. Nu al wordt monitoring van zware zorg gemakkelijker door domotica; zelf werk ik momenteel mee aan de ontwikkeling van een zelfrijdende scootmobiel. Wat mij bovendien is gebleken uit het iPad-project van Sensire, inmiddels alweer vijf jaar geleden, is dat op speelse wijze een verbetering in intermenselijke relaties tot stand kan worden gebracht.”

‘Digitale wereld omarmen’
Met een druk op een icoontje wordt een mantelzorger of verpleegkundige gebeld, die natuurlijk wel aan moet geven of hij wel of niet beschikbaar is. “Dat beschikbaarheidsobstakel wordt overigens niet door de digitalisering an sich gecreëerd, het zou er ook zijn zonder de iPad. Maar de gebruiker heeft wel meteen duidelijkheid. Een mooi voorbeeld van de werking is dat een oudere mevrouw die vereenzaamd was zichzelf in beeld zag toen ze de camera van de iPad aanzette, en daardoor ineens het besef kreeg dat ze zichzelf verwaarloosde; de volgende keer zat ze netjes gekapt met een mantelpakje klaar voor de zorgmedewerker. Eigen regie is een begrip dat niet alleen gaat om vraag en aanbod, maar altijd om mensen en aandacht.” Dat blijft zo in de zorg, thuis of in een zorggebouw, met of zonder beeldverbinding via de iPad, aldus Tonnie Vogel. “Technologie gaat ons veel meer veranderen dan we zelf denken. Het is beter de digitale wereld te omarmen en de enorme kansen die dat biedt, te benutten.”

Tekst: Jan-Kees Verschuure    Beeld: VIA

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

CK Design PBASchouderloze operatietafel