02:39
29-09-2016

Van bouwmanagement tot financieel advies

“De zorgsector vraagt om meer expertise dan louter zorg. Met Inservo, onderdeel van de Amarant Groep, staan we zorginstellingen bij met ondersteunende diensten zoals bouwmanagement, financieel advies, onderhoud, veiligheid, digitalisering, inkoop, technologie en facilitaire diensten”, vertelt manager Mathilde Muis, die inzicht verschaft in de sectoren waarin Inservo expertise heeft.

Niet alleen de zorgwereld verandert, maar ook alles wat eraan is gelinkt. Denk aan nieuwbouw, de technologie en alle daaraan gelieerde voorschriften. Mathilde Muis: “Het vraagt een veelheid aan kennis om dat op een verantwoorde wijze in goede banen te leiden. Inservo heeft die kennis en zorgt ervoor dat de verantwoordelijke zorgmanagers zich kunnen focussen op hun corebusiness: de zorg voor patiënten en cliënten. Wij leveren ondersteunende diensten en zijn een volwaardige partner voor zorginstellingen en nemen, afhankelijk van de opdracht de regie maar ook de uitvoerende werkzaamheden in handen.”

Een unieke koppeling
“Wat Inservo onderscheidend maakt, is de koppeling tussen ervaring in het vak en ervaring in de zorg. Onze inkoopspecialisten weten alles op het gebied van (collectieve) inkoop voor de zorg. De veiligheidsexperts van Inservo weten wat er nodig is voor een goed noodplan en voor de juiste legionellapreventie in een zorginstelling. En onze afdeling subsidie is op de hoogte van de laatste zorgtrends. Zij kunnen de juiste hulp bieden bij het opsporen en aanvragen van een subsidie. Die combinatie tussen zorg en expertise maakt ons uniek.”

Van concept tot realisatie
Inservo heeft, als onderdeel van de Amarant Groep een veelheid aan kennis en kunde in huis en wil die delen. “Waarom zouden zorginstellingen het wiel zelf uitvinden als wij de ervaring in huis hebben? Kleine en middelgrote zorginstellingen ontzorgen we en nemen we werk uit handen. Met grote zorginstellingen sparren we en we adviseren hen.” Als voorbeeld noemt Mathilde Muis de bouwmanagers. “Zij begeleiden de bouw of verbouwing van een zorglocatie van concept tot realisatie. Ze hebben kennis van de bouw en van de zorgwereld. Elk gebouw waarin zorg wordt geleverd, vraagt namelijk om een specifieke en unieke aanpak. Denk aan: wat is het doel van het gebouw? Wie komen er wonen, leven, werken, verblijven? Waar hebben cliënten behoeften aan? En wat wensen de medewerkers?”

Oog voor zorg
Praktijkvoorbeelden heeft Mathilde Muis voldoende voorhanden. “De bouwmanagers van Inservo hebben oog voor de afmetingen van woonruimtes en gangen, zodat elke ruimte toegankelijk is voor mensen met een beperking, van welke aard dan ook. Ook het formaat van de liften moet afgestemd zijn op de gebruikers zodat cliënten in geval van nood snel in veiligheid kunnen worden gebracht. Onze bouwbegeleiders kijken verder dan de wettelijk gestelde eisen. Ze anticiperen op de aanwezige (zorg)situatie.”

Team samenstellen
‘Samen met de klant’ valt met regelmaat tijdens het gesprek met de manager. “In goede harmonie tot een optimaal resultaat komen, staat centraal.” De specialisten kijken naar de haalbaarheid van het idee van de zorginstelling en werken samen een Programma van Eisen uit. Ze vertalen de wensen van de opdrachtgever/klant naar praktijkoplossingen. Van daaruit starten ze met de ontwerpfase en betrekken onder andere een architect, installateur en aannemer bij het project. Ontwerpende partijen en (eind)gebruikers worden nauw bij de ontwikkeling van het project betrokken. “Afhankelijk van het project en de wensen van de klant kiezen onze bouwmanagers voor een aanbesteding of juist voor een vast bouwteam dat al eerder soortgelijke projecten heeft uitgevoerd. Samenspraak heeft in dat traject de overhand.”

Onder één dak
Inservo heeft alle ondersteunende diensten onder één dak. “Naast een bouwkundig project kunnen we ook adviseren op gebied van inrichting, inkoop, veiligheid, toezicht, onderhoud, financiën en beheer. Onze bouwmanagers betrekken de benodigde specialisten bij de realisatie zodat zij al tijdens het (ver)bouwproces hun deskundigheid kunnen inzetten. Wij zijn ervan doordrongen dat (kennis)delen de toekomst heeft. Het maakt je als zorginstelling sterker. De ondertitel van Inservo is niet voor niets ‘Deelt Mogelijkheden’.”

Tekst en beeld: Willem de Volder


Zintri Zorggroep prijst samenwerking met Inservo

“Inservo is een organisatie die zich onderscheidt door kennis en kunde. Als kleine organisatie hebben we op hen een beroep gedaan voor ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, in het bijzonder financiële expertise en HRM. De samenwerking is naar volle tevredenheid verlopen.”

Sonny de Nijs, Directeur van Zintri Zorggroep in Rijen, is niet alleen tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van Inservo. Ze noemt als positieve punten ook de brede expertise op het gebied van randvoorwaarden in de zorg, snelheid van schakelen, goed analyseren, het luisterend oor en de tariefstelling. “In een kort tijdsbestek hebben ze antwoord gegeven op vragen die er al geruime tijd lagen. Niet alleen kleine zorgorganisaties maar ook grotere organisaties kunnen profiteren van de expertise van Inservo.”

Zintri Zorggroep is werkzaam in Midden- en West-Brabant. Ze richt zich op autisme met een normale begaafdheid, ambulante begeleiding, beschermd wonen, logeren en groepsbegeleiding.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

HMC Haaglanden Medisch Centrum