Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Veilig vluchten in de zorg

Veilig vluchten in de zorg

Wat als er brand uitbreekt in een zorginstelling? 

Nog steeds vallen er elk jaar slachtoffers door brand in zorginstellingen. Een risicogerichte aanpak die kijkt naar de situatie kan zorgorganisaties helpen bij het voorkomen van brandincidenten. Onderdeel daarvan is de VluchtWijzer; een door Dräger Zoetermeer ontwikkelde tool die in vijf tellen laat zien hoe het met de brandveiligheid in een zorggebouw gesteld is en hoe mensen op tijd in veiligheid kunnen worden gebracht.

Het leveren van kwalitatieve zorg in zorginstellingen moet in een veilige omgeving plaatsvinden. Alles in en rondom een zorggebouw moet het primaire proces ondersteunen. Eén van de eisen waaraan zorghuisvesting dan ook moet voldoen, is optimale veiligheid. Voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Helaas vallen er elk jaar nog steeds slachtoffers en gewonden door brand in zorginstellingen. Diverse partijen, waaronder de overheid, zijn bezig met het ontwikkelen van oplossingen hiervoor. Zo bevat het Bouwbesluit allerlei regels en voorschriften over veilig vluchten vanuit een bouwwerk. Daarin is onder meer voorgeschreven hoe de brandveiligheid van zorgorganisaties ten minste moet zijn geregeld. 

Veilig vluchten bij brand
Technologiegigant Dräger, die naast medische werkplekinrichting en gassendistributiesystemen eveneens gespecialiseerd is in brandbeveiliging in zorginstellingen, vindt dat er meer gedaan moet worden. Volgens Marcel Hoogland, Business Unit Manager Fire & Gas bij Dräger bieden de eisen in het Bouwbesluit op zich geen garantie dat er veilig gevlucht kan worden door niet-zelfredzame personen. “Wij vinden het belangrijk dat een brandbeveiligingsconcept doet wat het moet doen: mensen veilig kunnen laten vluchten bij brand!” Dräger heeft daarom ‘Veilig Vluchten in de zorg’ ontwikkeld, een effectief risicogestuurd en integraal brandveiligheidsconcept dat onder meer in kaart brengt welke brandrisico’s er zijn en wat de maximale gevolgen daarvan mogen zijn (bijvoorbeeld de brand mag zich niet verder verspreiden dan de ruimte waar deze uitbreekt). Dat wordt het te behalen ambitieniveau. Integrale brandveiligheid richt zich daarnaast op het totaal aan bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) maatregelen. Deze beïnvloeden het verschil in de beschikbare en benodigde vluchttijd. Hoe meer tijd beschikbaar is om te vluchten, hoe groter de kans dat mensen dit veilig kunnen doen. BIO-maatregelen zijn bijvoorbeeld sprinklerinstallaties of kleine blusmiddelen die meer vluchttijd opleveren.

VluchtWijzer

VluchtWijzer maakt veilig vluchten makkelijker.


VluchtWijzer
Maar hoeveel tijd is er echt beschikbaar? Welke combinatie van BIO-maatregelen zorgt ervoor dat het gevraagde ambitieniveau met betrekking tot veilig vluchten betaalbaar gerealiseerd wordt? Of veilig vluchten mogelijk is, hangt af van wat je weet over de beschikbare en benodigde tijd om mensen veilig te evacueren. Volgens Hoogland waren dat altijd ingewikkelde berekeningen die veel geld kostten. “Als onderdeel van ‘Veilig Vluchten in de zorg’ heeft Dräger daarvoor de VluchtWijzer ontwikkeld, een tool die het mogelijk maakt tegen lage kosten de benodigde en beschikbare tijd uit te rekenen. Elk brandveiligheidsscenario met alle BIO-oplossingen is hiermee in vijf seconden te berekenen. Daarbij kun je spelen met allerlei parameters, zoals met/zonder handbrandblusser of met sprinkler/watermist. Je kunt net zo lang zoeken tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Op tijd zijn is daarbij altijd het uitgangspunt. En als dit niet zo is, moet het sneller. Bijvoorbeeld door een kortere opkomsttijd of door aanvullende BIO-maatregelen die meer tijd creëren, zoals een blusinstallatie.” 

De VluchtWijzer beschikt over een module die het tijdsverloop van de brand en de redding visualiseert. Daardoor is deze prima te gebruiken bij trainingen. “Je kunt wel vertellen dat deuren dicht moeten, maar door rookontwikkeling in een gebouw te visualiseren beseffen mensen pas echt hoe rampzalig dit is”, aldus Hoogland. “Kortom, de VluchtWijzer is een handig instrument dat supersnel toont hoe het met de brandveiligheid in een zorggebouw gesteld is. En wat eraan gedaan kan worden om deze te optimaliseren zodat iedereen, zelfredzaam of niet, op tijd in veiligheid gebracht kan worden. De tool geeft exact aan bij welke BIO-maatregelen je welk resultaat kunt verwachten.”

VluchtWijzer

Marcel Hoogland, Business Unit Manager Fire & Gas bij Dräger.


Realisatie brandveiligheidsconcept
Met behulp van de VluchtWijzer kan dus een brandveiligheidsconcept geformuleerd worden waarmee veilig vluchten mogelijk is. Dräger kan behulpzaam zijn bij het formaliseren ervan door alle BIO-aspecten van dit concept te beschrijven in het Programma van Eisen Veilig Vluchten. Hoogland: “En als we het brandveiligheidsconcept ook mogen uitvoeren, ontvangt een zorgorganisatie een Attest Veilig Vluchten; een verklaring van Dräger dat de instelling op het gebied van brandveiligheid alles gedaan heeft voor haar personeel en niet-zelfredzame bewoners/patiënten.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details