Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland
Vlaams minister van welzijn Wouter Beke
Wouter Beke

Vlaams minister van welzijn Wouter Beke

Wouter Beke (46 jaar)

Master politieke en sociale wetenschappen, doctor sociale wetenschappen, KU Leuven Senator (2004-2014),
Burgemeester Leopoldsburg (2013-heden), Volksvertegenwoordiger (2014-2019),
Federaal minister van werk en economie (2019), Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin (2019-heden)

“Om geselecteerd worden, moesten de ingediende projectaanvragen aan duidelijke criteria voldoen. Niet alleen moeten ze noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid, ze moeten ook toekomstgericht zijn en bijdragen aan een betere planning van het medisch aanbod. Vlaanderen wil immers het zorglandschap zo hertekenen dat eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, ook dicht bij huis bereikbaar is. Voor andere aandoeningen is gespecialiseerde zorg nodig die schaalgrootte en het samenbrengen van expertise vereist.”

De totale enveloppe van 30 miljoen euro wordt verdeeld in 3 deel­enveloppen: de psychiatrische ziekenhuizen, de revalidatieziekenhuizen en de algemene en universitaire ziekenhuizen. “Alle geselecteerde ziekenhuizen zullen verder moeten aantonen dat ze voor een welbepaald bedrag in aanmerking komen.”

De Vlaamse regering gaat de komende 30 jaar jaarlijks gemiddeld 30 miljoen euro extra investeren in de infrastructuur van verschillende algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen. “Daartoe hebben we een selectie gemaakt van de aanvragen die in de voorbije jaren werden ingediend bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Vipa)”, zegt Vlaams minister van welzijn Wouter Beke (CD&V). “De uitbaters van de betrokken ziekenhuizen zullen voor hun project een strategisch forfait ontvangen, op voorwaarde dat het gaat om dringende dossiers. Die moeten ook passen in de logica van de regionale zorgstrategische planning die de Vlaamse Regering momenteel uitrolt.”

Psychiatrische ziekenhuizen

Vlaanderen reserveert daarbij telkens 7 miljoen euro voor de psychiatrische ziekenhuizen. “De coronacrisis heeft het belang van mentaal welzijn opnieuw scherp gesteld. Daar waar de infrastructuur verouderd is, is een inhaalbeweging nodig.” Beke is vastberaden om die beweging te maken. “De dossiers die worden ingediend voor een strategisch forfait, zullen getoetst worden aan diverse criteria. In welke mate is de infrastructuur verouderd? In welke mate komt de veiligheid van patiënten en medewerkers in het gedrang? En in welke mate is er een mogelijkheid ‘high intensive care’ uit te bouwen?”

Revalidatieziekenhuizen

5,5 miljoen euro is bestemd voor de revalidatieziekenhuizen. “Tijdens de coronacrisis werden revalidatieziekenhuizen ingezet als buffer. Daarbij kwam het probleem van soms sterk verouderde infrastructuur – ongeschiktheid voor bijvoorbeeld cohortering – weer aan de oppervlakte. Om aanspraak te maken op de subsidies zullen de ziekenhuizen moeten aantonen dat hun infrastructuur effectief precair is.” Op basis van de inschatting door Vipa zou een budget van 5,5 miljoen euro moeten toelaten om de meest precaire projecten binnen de revalidatieziekenhuizen te ondersteunen. Concreet zou het gaan om MSNC Melsbroek, BZIO Oostende, RMSC Pelt en Inkendael Vlezenbeek.

Algemene ziekenhuizen

Verder trekt Vlaanderen 17,5 miljoen euro uit voor de algemene ziekenhuizen. “Vipa zal de geselecteerde aanvraagdossiers screenen.
Alleen als aan de voorwaarden is voldaan, zal een dossier uiteindelijk een strategisch forfait kunnen verkrijgen”, aldus Beke. “Zo moeten de projecten een precair karakter hebben en mogen ze nooit strijdig zijn met de doelstellingen van de netwerkvorming en zorgstrategische planning. Voor de Vlaamse ziekenhuizen streef ik naar een solide basisaanbod, een concentratie van expertise voor complexe pathologieën en een rationalisatie van het hoogtechnologisch zorgaanbod.”

De Vlaamse regering selecteerde al deze ziekenhuizen om hun dossier verder te vervolledigen: AZ Vilvoorde (Vilvoorde), ZNA-campus Jan Palfijn (Antwerpen), GZA-campus Sint-Augustinus (Antwerpen), AZ Diest (Diest), AZ Sint-Rembert (Torhout), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder), AZ Sint-Jan Brugge-Oostende (Brugge), AZ Lokeren (Lokeren), Maria Ziekenhuis (Pelt), ASZ Aalst (Aalst), AZ Sint-Lucas Gent (Gent), Sint-Dimpna (Geel), AZ Glorieux (Ronse) en AZ Groeninge (Kortrijk). “In Vlaanderen is de zorgvraag drastisch veranderd, als gevolg van de vergrijzing en de toename van het aantal personen met chronische aandoeningen en comorbiditeiten. De ziekenhuizen moeten zich hierop aanpassen en de Vlaamse Regering gaat hen daarin ondersteunen. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier verder uitbouwen.”

OverKophuizen

Een OverKophuis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden en wanneer nodig kan worden ingezet op laagdrempelige ondersteuning voor wie daaraan nood heeft. “Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze dikwijls onder druk staan. De impact van de coronamaatregelen voor jongeren heeft dat extra scherp gesteld”, benadrukt Beke. De komende maanden starten daarom naast de 5 al bestaande 25 nieuwe OverKophuizen op in Vlaanderen en Brussel. “OverKop nestelt zich op een kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Daarmee stappen we af van het hokjesdenken en kiezen we resoluut voor een intersectorale aanpak. Vanuit elk OverKophuis kunnen partners hun engagement zelf bepalen. Onder meer dankzij een sterk engagement van de lokale besturen slagen we erin om in meer dan de helft van de 16 werkingsgebieden meer dan één OverKophuis op te starten. Zo klokken we af op 30 OverKophuizen die al in 2021 starten. In 2022 en 2023 komen er nog 3 bij.”

De OverKophuizen worden opgericht onder de vleugels van het Vlaams agentschap Opgroeien. “In Vlaanderen en Brussel bouwen we 16 regionale OverKop-werkingen uit. Die ontvangen de komende 3 jaar elk een subsidie van 100.000 euro per jaar. Bij een positieve evaluatie kunnen de initiatieven vanaf 2024 rekenen op een duurzame financiering.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details