MEDICA & COMPAMED
02:09
09-11-2018

Voorbeschouwing MEDICA & COMPAMED

MEDICA 2018 met ruim 5.000 exposanten – alles draait om digitale geneeskunde en de meerwaarde hiervan voor arts en patiënt

Als midden november in Düsseldorf de topbeslissers van de gezondheidsbranche op MEDICA 2018, ’s werelds belangrijkste medische beurs bijeen komen (looptijd: maandag 12 tot en met donderdag 15 november), zullen wederom meer dan 5.000 exposanten uit bijna 70 landen zich als innovatieve partners presenteren – met pasklare oplossingen voor de ambulante en stationaire verpleging. Ook dit jaar is de digitale transformatie, die wereldwijd haar stempel op de gezondheidssector drukt en zowel processen als businessmodellen verandert, een groot thema.

Deze overheersende trend zal op MEDICA niet alleen in de noviteiten van de exposanten tot uiting komen, maar wordt ook in het programma van de begeleidende congressen en foren weerspiegeld.

Als voorbeelden hiervan kunnen onder meer het MEDIA HEALTH IT FORUM, rond ict-thema’s zoals big data, kunstmatige intelligentie en cyber security, het MEDICA CONNECTED HEALTH FORUM met hard- en software-oplossingen voor een gekoppelde gezondheidszorg en ook de overwegend Engelstalige MEDICA MEDICINE & SPORTS CONFERENCE, waar onder meer de toepassing van applicaties en wearables dicht op de huid, voor het monitoren van vitale functies wordt belicht, worden genoemd.

“Ongeacht de vooruitgang door de digitale geneeskunde: de centrale factor in de gezondheidszorg is en blijft de mens In de medische beeldvormende techniek zorgt bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie voor een trefzekere analyse en voorselectie van relevante beelddata in het kader van de bevindingen. Dit versnelt het diagnoseproces en biedt de arts een waardevolle ondersteuning bij diens besluitvorming. Zijn of haar beoordeling blijft nog steeds maatgevend,” schetst Horst Giesen, Global Portfolio Director Health & Medical Technologies van Messe Düsseldorf exemplair de optimale samenwerking van ‘mens en machine’.

Creatieve start-ups bieden volop impulsen
De wereldwijde trend van digitalisering in de healthcare-segmenten wordt ook door veel innovatieve, jonge ondernemingen opgepakt. Zij zijn in grote getale op MEDICA aanwezig, onder meer in het MEDICA START-UP PARK. Een select gezelschap van oprichters van deze ondernemingen presenteert de nieuwste ideeën ook parallel tijdens sessies binnen het MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (dagelijks in hal 15). Tot de gethematiseerde en gepresenteerde productnoviteiten behoren onder meer een smartphone-opthalmoscoop bestaande uit een camera-opzetstuk en een app voor het onderzoek van netvlies en ogen, een nieuw manier voor het diagnosticeren van huidkanker (eveneens bestaande uit een smartphone-applicatie) en een compacte, digitale stethoscoop. Deze wordt zonder het oorstuk geleverd en is niet zozeer voor artsen maar veel meer bezorgde ouders geproduceerd. Met de compacte stethoscoop-kop kan een eerste check-up van de ademwegen van hun kind worden gedaan waarna de gegevens daarvan aan een arts kunnen worden doorgegeven. Afhankelijk van het resultaat kan dan besloten worden of een bezoek aan de artsenpraktijk nodig is.

Een absolute kracht van MEDICA is dat op één locatie en op één tijdstip niet alleen de oplossingen voor afzonderlijke medische disciplines worden gethematiseerd, maar de complete ‘workflow’ van de behandeling van patiënten aan bod komt. De naar hal ingedeelde thema’s zijn: elektrogeneeskunde / medische technologie (circa 2.500 exposanten), laboratoriumtechnologie / diagnostica, fysiotherapie / orthopedietechnologie, ge- en verbruiksartikelen, informatie- en communicatietechnologie, medisch meubilair en speciale inrichting voor ziekenhuizen en praktijen.

Parallel aan MEDICA vindt dit jaar met bijna 800 exposanten voor de 27stekeer COMPAMED plaats (in de hallen 8a en 8b). Daar waar in het begin door de exposanten overwegend eenvoudige componenten, onderdelen en uitrustingen voor technische apparatuur en medische producten werden gepresenteerd, is COMPAMED nu dé hotspot voor complexe hightech-oplossingen (zoals innovatieve materialen, micro- en nanotechnologieën).

In de voorgaande jaren telden MEDICA en COMPAMED samen tussen de 120.000 en 130.000 vakbezoekers, waarvan circa 60 procent van buiten Duitsland afkomstig was. Dit jaar zal ook de Duitse minister van gezondheid Jens Spahn een bezoek aan de beurs afleggen. Hij opent op 12 november zowel MEDICA 2018 als de 41steeditie van de parallel plaatsvindende Deutsche Krannkenhaustag.

MEDICA en COMPAMED beleggen samen het complete Düsseldorfse beursterrein. Het aanbod is uitsluitend op vakbezoekers gericht.

Openingstijden: van 10.00 tot 18.00 uur / 12 – 15 november 2018.

Informatie online op www.medica.de/ www.compamed.de

Bouwen aan de Zorg partners

DelabieLensen Projectinrichters