Woonzorgdecreet
05:58
25-04-2018

Voorontwerp nieuw woonzorgdecreet goedgekeurd

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 20 april haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over woonzorg. Het bestaande woonzorgdecreet was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe. De bevoegdheidsoverdrachten die gepaard gaan met de zesde staathervorming (2014), de demografische evolutie, de veranderende samenleving en inzichten uit de ervaring en de praktijk, zetten aan tot een bijsturing. In nauw overleg met de sector ging in 2015 een intensief actualiseringstraject van start.

Het decreet regelt de erkenning van woonzorgvoorzieningen en verenigingen en hun subsidiëring, voor zover deze niet geregeld is via het decreet Vlaamse sociale bescherming. Raadpleeg de

Lees meer over: Nieuws , Voorontwerp , Woonzorgdecreet

Bouwen aan de Zorg partners

ntgrateVerpleeghuiszorg