woonzorgcampus
02:12
03-06-2016

Woonzorggroep op kruissnelheid

In april opende zijn vijftiende woonzorgcampus, op de Ezeldijk in Diest. Bouwen aan de Zorg had een gesprek met twee van de oprichters-bestuurders van deze snelgroeiende Vlaamse zorgorganisatie, Patrick Kerkhofs en Patrick Syen, tevens oprichters van de Probis-groep: “Momenteel realiseren we diverse nieuwe woonzorgcampussen. Voor 2016 staan er nog drie nieuwe werven op stapel.”

Heren, om elke vorm van verwarring te vermijden: hoe verhouden Foyer de Lork en Probis zich tot elkaar?
Probis is het bedrijf dat we in 1990 oprichtten als nichespeler voor de zorgsector, gekend voor zijn management- en bouwconsultancy (Probis Consulting), vakbeurzen (Expo60+, HealthCare, sedert 2014 in handen van Artexis), online vacaturebeheer (carejobs.be) en vorming (Vorm.be). Daarnaast zijn we actief betrokken bij diverse exploitatie-vzw’s in de zorg: vzw De Lork (gehandicaptenzorg), vzw De Lariks (beschut wonen) en vzw Foyer de Lork (beheer van woonzorgcentra en assistentiewoningen).

We willen het hier vooral hebben over Foyer de Lork, een woonzorgoperator in volle ontwikkeling. Hoe zouden jullie het DNA van Foyer de Lork omschrijven?
Foyer de Lork wil vooral een warm nest zijn voor de meer dan 1.300 bewoners, de om en nabij de 1.000 werknemers en de vele duizenden betrokken familieleden en andere naasten. Vriendelijkheid en respect zijn sleutelbegrippen in de aanpak en de filosofie van Foyer de Lork. Het bewaken van dit DNA start al bij de werving van het personeel. Mensen die zich niet herkennen in de missie en die geen natuurlijke vriendelijkheid en respect in zich hebben, worden simpelweg niet aangenomen. Dit was de basis van ons verhaal, dat voortdurend verder wordt ontwikkeld. Zo hebben we de stafdiensten sinds kort uitgebreid met een ‘hospitality manager’.

Wat doet zo’n hospitality manager precies?
De hospitality manager waakt over de gastvrijheid van Foyer de Lork in al haar aspecten: gastvrijheid in onze omgang met de bewoners, familie, vrijwilligers en personeel, gastvrijheid als leidraad bij het uitwerken van onder meer procedures en kwaliteitshandboeken, gastvrijheid in onze communicatie, gastvrijheid voor leveranciers en doorverwijzers…. Alleen al het feit dat we gastvrijheid hebben benoemd als centraal en belangrijk thema heeft een bijzondere dynamiek met zich meegebracht.

Hoe verlopen de bouwprojecten van Foyer de Lork? Hebben jullie tips voor andere bouwheren?
Momenteel realiseren we diverse nieuwe woonzorgcampussen en voor 2016 staan er nog drie nieuwe werven op stapel. Gelukkig kunnen we een beroep doen op onze eigen bouw- en ontwikkelingsafdeling (Probis B&O) en is het opstarten of uitbreiden van woonzorgcampussen inmiddels routine voor onze groep. Om zulke belangrijke bouwprojecten tot een goed einde te brengen, moet je als ontwikkelaar enkele gulden regels in acht nemen. Kies allereerst een architect die de doelstellingen en ambities van de bouwheer onderschrijft. De architect dient het project, en niet omgekeerd…. Dit klinkt misschien een beetje hard, maar het is dan ook erg belangrijk dat een architect zowel respect heeft voor het Programma van Eisen als voor het budget. Voorts dien je zelf en op voorhand het volledig programma en ambitieniveau van ieder bouwproject en het prestatie- en afwerkingsniveau van elke ruimte in de nieuwe gebouwen te bepalen. Eens dit gebeurd is, kan de architect een uiterst gefundeerde raming maken, die dan ook heilig wordt. En tot slot: steek je budget vooral in de zaken die de latere klant/bewoner effectief voelt….  Wij moeten bijvoorbeeld toegeven dat we geen ‘wereldkampioenen’ zijn als het aankomt op de energieprestatie van een gebouw. Maar anderzijds trachten we de klant zoveel mogelijk ‘oppervlakte’ te geven en de diensten te organiseren met zo weinig mogelijk verlies of overschot aan ruimte.

Hebben jullie nog een tip voor onze minister van Zorg en Welzijn?
Zeker, en meer dan één…. We hopen dat bouwen niet nog duurder gaat worden en dat onze ministers de (over)normering van (zorg)bouwen een halt toeroepen. Daarnaast is het aangewezen om de wildgroei aan (autonome) projecten van serviceflats (of assistentiewoningen) in te dijken. Overijverige projectontwikkelaars zien uiteraard graten in de vergrijzing, maar vaak ontbreken in hun verhaal de garanties op een betaalbare en continue (in house) dienstverlening.

Tekst: Tim Janssens    Beeld: Probis

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners