04:31
14-10-2019

wzc Vogelsbleek, Weert | Zorgplein Weert

Afgelopen zomer opende zorgorganisatie Land van Horne het nieuwe Zorgplein. Midden in het centrum van Weert. Op het Zorgplein zijn diverse expertises in drie woongebouwen en een kantoorgebouw onder één dak gekoppeld: zorgcentrum Martinus, het huntingtoncentrum, een behandelcentrum plus een geriatrisch revalidatiecentrum. Totale oppervlakte: 11.000 vierkante meter.  

Op 1 september 2018 was twee derde deel als ruwbouw gereed en werd de eerste steen van de nieuwbouw gelegd.

 

Een bewuste keuze om de plek waar mensen wonen en het behandelcentrum samen te brengen, zo laat Raoul Bakkes, directeur zorg- en dienstverlening weten. “Dit is een ideale situatie die een absolute meerwaarde is voor zowel de zorg als de cliënt.” In iedere groepswoning is plaats voor acht bewoners. In totaal dus 72 zorgbehoevenden. “Daarnaast zijn er nog 42 bestaande appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking die nog wel zelfstandig kunnen wonen. Dit is een modern zorgcentrum dat uitstekend aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd.”

Keuzes maken

Het nieuwe zorg-, behandel- en revalidatiecentrum is ontworpen door 2.0 architecten en gevestigd op de locatie waar voorheen zorgcomplex Sint Martinus gevestigd was. De sloop startte in januari 2018, duurde 12 weken en op 1 september van hetzelfde jaar was twee derde deel als ruwbouw gereed en werd de eerste steen van de nieuwbouw gelegd. Eind mei 2019 is het Zorgplein dus al volledig opgeleverd. “Zorgorganisaties moeten tegenwoordig andere keuzes maken,” zo vervolgt Bakkes zijn uitleg over de nieuwbouw. “Er is een groeiende behoefte aan zorgplekken. Om klaar te zijn voor de toekomst is de stichting, in samenwerking met adviesbureau Van Aarle De Laat, in 2016 begonnen met een haalbaarheidsstudie voor de nieuwbouw en uitbreiding. Je weegt alle plussen en minnen af, discussieert en maakt keuzes. Vervolgens is een aanbesteding op basis van de bouwteamgedachte uitgeschreven, waarbij we op zoek zijn gegaan naar ervaren bouwteampartners met expertise die gedurende het traject kritisch meedenken.”    

Het nieuwe Zorgplein ligt midden in het centrum van Weert.

 

Kleinschalig wonen

Bij de negen groepswoningen staat de sfeer van kleinschalig wonen centraal. Ieder met een eigen karakter en woongroep. Volgens Bakkes bestaat de mogelijkheid om met kleine aanpassingen van cliëntgroep te wisselen. Wat houdt dat precies in? “Een woongroep voor mensen met dementie kan door middel van een aantal kleine aanpassingen ook gebruikt worden door ouderen met een lichamelijke beperking of door de huntingtonpatiënten. Deze huntingtonpatiënten zijn net zo vaak jonge mensen die behoefte hebben aan zeer specialistische zorg die wij in een zo vroeg mogelijk stadium willen ondersteunen en begeleiden.  

V.l.n.r. Rob van den Boom (projectleider Mertens), Edwin van der Wulp (architect), Raoul Bakkes (directeur zorg- en dienstverlening Land van Horne), Eric Schellevis (architect), Léon Tobben (facilitair manager Land van Horne) en Stijn van Osta (senior projectmanager van Van Aarle De Laat).

 

Zij verblijven vaak een aantal jaren in een zorginstelling als deze.” Behalve de woongroepen is er tevens een restaurant, maar ook een behandelcentrum waar tevens plek is voor patiënten die elders wonen. Hier zijn diverse oefen- en behandelkamers te vinden waar tachtig behandelaren werkzaam zijn. Variërend van fysio- en ergotherapeuten tot logopedisten, maar ook het administratieve personeel.

Weinig prikkels

Wie door de drie woongebouwen met ieder drie woonlagen loopt, zal merken dat de cliënt centraal staat. Iedere bewoner met (dementie, huntington en of somatische beperkingen) is anders; heeft eigen behoeftes, beperkingen en mogelijkheden. Het gebouw is ontworpen volgens, de door 2.0 Architecten, eigen ontwikkelde methode ‘belevingsgericht wonen. Door de gemeenschappelijke woonkamer op te knippen en alle ruimtes van een eigen sfeer en prikkelniveau te voorzien ontstaat er een grote diversiteit op dit gebied. Voor wie gezelschap zoekt, zijn er royale zithoeken inclusief TV. Wie minder goed bestand is tegen prikkels, kan kiezen voor de rust van de eigen slaapkamer of andere rustige hoekjes of ruimtes. Iedere slaapkamer is 23 vierkante meter groot en de kamergebonden badkamers 7 vierkante meter. Centraal in de woonruimte bevindt zich een kookeiland waar dagelijks vers gekookt kan worden. Tevens is iedere woning voorzien van een royale buitenruimte. Op maaiveldhoogte is een tuin; bewoners van hoger gelegen etages kunnen gebruik maken van daktuinen of een balkon. De verwachtingen zijn hoog, want de belevingsgerichte aanpak heeft bij eerdere projecten onder meer geleid tot 30% minder medicijngebruik en 85% minder conflictmeldingen. Architect Eric Schellevis zegt daar aanvullend op. “We hebben op alle mogelijke aspecten gelet om de bewoners rust te gunnen. Zo komen leveranciers van buitenaf, die bijvoorbeeld voor de bevoorrading zorgen, niet op de woning.  

Aan de achterzijde van het complex bevindt zich, volledig uit het zicht, de facilitaire ingang. Via de kelder en liften komen deze mensen met de karretjes wel op de etages tot de voordeur van de woongroepen, maar niet in de woongebieden zelf. Ze hebben via een speciale deur toegang tot de bevoorradingskast die aan de woonkant weer voor het personeel via een andere ingang bereikbaar is.” Stijn van Osta, senior projectmanager van Van Aarle De Laat vult hem aan. “Hier staat een complex voor de komende veertig tot vijftig jaar, waar bewoners van nu en later op een perfecte manier zijn gehuisvest.”

‘Er was bij alle betrokkenen een enorme drive om hier iets fantastisch neer te zetten’.

 

Optimale samenwerking

De keuze voor 2.0 architecten was voor stichting Land van Horne overigens logisch. Het Venlose bureau was eerder betrokken bij diverse bouwopdrachten voor Land van Horne. Tevens hebben de projectarchitecten Edwin van der Wulp en Eric Schellevis veel ervaring met soortgelijke projecten in de zorg. “Dit project werd gekenmerkt door een enorme complexiteit,” aldus Schellevis. “Je ontwikkelt en bouwt in het hart van een deels bebouwd gebied. Een aantal omliggende gebouwen, zoals de naastgelegen Long- en Shortstay-gebouwen en de bestaande gebouwen van Land van Horne bleven gewoon in gebruik en werden verbonden met de nieuwbouw. De samenwerking tussen alle bouwpartijen verliep optimaal omdat er in het plan van aanpak duidelijke afspraken waren gemaakt over budget, kwaliteit en tijd.” Van Osta knikt bevestigend:  “Wie niet mee in de pas liep, werd direct tot de orde geroepen.” Ook projectleider Rob Van den Boom van Mertens Bouwbedrijf onderschrijft het enorme belang van de optimale samenwerking. “Er was bij alle betrokkenen een enorme drive om hier iets fantastisch neer te zetten.” Vanaf de eerste dag was dit project een feestje. Dat de gebouwen binnen de gewenste tijd zijn opgeleverd mag in deze tijd van schaarste in de bouwwereld zeker ook als uniek gezien worden. Het was een voordeel dat wij beschikken over veel vaste partners die flexibel inzetbaar zijn. Daarom waren wij niet afhankelijk van de situatie op de markt. Dat draagt zeker bij aan de algehele kwaliteit. Regelmatig waren 120 tot 130 mensen op de bouw aanwezig. Ik heb dat telkens als een prachtige uitdaging ervaren. Een opdracht die volledig bij ons bedrijf past.”

LEAN

De woorden van Mertens onderstrepen de filosofie van LEAN bouwen die tijdens dit project werd toegepast. “Alle betrokkenen willen blijven leren en zichzelf verbeteren. Dit alles in het belang van de opdrachtgever.” Architect Edwin van der Wulp onderschrijft deze filosofie.

“De planning is duidelijk; je weet wanneer iets klaar moet zijn en het maakt mensen nog meer persoonlijk betrokken doordat ze nieuwe inzichten krijgen. Het voordeel is dat niemand van zijn verantwoordelijkheden wegliep. Nu het project is opgeleverd, vind ik het zelfs jammer dat het voorbij is.” Mertens noemt tevens het belang van de vooraf gemaakte 3D-tekeningen. “Doordat iedereen in het voorstadium tot in detail kon zien hoe de nieuwbouw zou worden en het gebouw eigenlijk eerst virtueel is opgeleverd, ontstond er achteraf geen discussie. Er was voldoende tijd en ruimte om traditionele problemen weg te halen. De bestellingen waren keurig op het bouwschema afgestemd. Je maakt een gebouw zichtbaar en dus gelijk bespreekbaar. Dan ben je tevens goed voorbereid.”

Raoul Bakkes hoort het als opdrachtgever tevreden aan. “Vertrouwen, verantwoordelijkheid en plezier. Dat stond hier duidelijk centraal en precies dat hebben wij tijdens overlegmomenten ook zo gevoeld. Wij zijn zelf geen architect, adviseur of aannemer en hebben de partijen alle vertrouwen geschonken. Dankzij de heldere afspraken die vooraf gemaakt waren is voor Land van Horne een prachtige huisvesting gerealiseerd.”  

Tekst | Rob Buchholz Beeld | Land van Horne (tijdens de bouw) en Selva Wilbers

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

FEITEN EN CIJFERS

Prijs, kwaliteit en de beste oplossing

Een goede prijs-kwaliteitverhouding plus de ervaring met soortgelijke projecten bij andere zorginstellingen waren volgens Esther Kessels van Hermkes Interieur doorslaggevend om als interieurpartner bij dit project gekozen te worden. “We zijn onder andere ook verantwoordelijk voor het interieur bij het Zorghotel Roermond, zo laat de ontwerper/tekenaar weten. “Van Bakel en 2.0 Architecten zijn bekend met onze creatieve en innovatieve aanpak en benaderde ons ook voor dit project in Weert in te schrijven.  Aan de hand van de tekeningen die Van Bakel heeft gemaakt, zijn we samen in overleg gegaan om te kijken wat qua interieur en materiaal de beste oplossing voor de diverse ruimtes en locaties was.”

Hermkes Interieur leverde onder andere het interieur voor het restaurant, 73 pantry’s, maar ook groepskeukens en diverse andere soorten meubilair voor zowel woon- als werkruimtes. “Het was een grote opdracht met een strakke planning; ook nu weer hebben wij bewezen projecten van deze omvang aan te kunnen.”


Partners voor de lange termijn

“De eerdere succesvolle samenwerking tussen Land van Horne en Artimo plus de vakinhoudelijke kennis over zorgprojecten waren doorslaggevend om met Artimo in zee te gaan”, zo bevestigt René Römkens, accountmanager facilitair zorg en dienstverlening bij de Limburgse zorginstelling.

“Zij beschikken over kennis van alle soorten materialen op het gebied van gordijnen. Hun projectadviseur Jacco Seldenthuis gaf met behulp van een moodboard en diverse stalen een uitstekend overzicht van de mogelijkheden. Van daaruit hebben we gezamenlijk de  mogelijkheden bekeken. Jacco met zijn vakspecifieke kennis en ik vanuit de wensen van de eindgebruikers van Land van Horne. Ons gezamenlijk idee is tenslotte aan de leden van de projectgroep voorgelegd.”

Het ging hier om drie verschillende keuzes. Ten eerste glas- en overgordijnen voor het woongedeelte. Daarnaast ‘in betweens’ voor de sfeerverbetering in het restaurant en speciale rolgordijnen voor de werk- en kantoorruimtes, die enerzijds reflectie op de beeldschermen tegengaan maar ook voor een stuk privacy moeten zorgen. “Als Land van Horne zoeken wij partners voor de lange termijn. Zo kun je gedurende het proces veel tijdwinst behalen. Artimo snapt dat. Zij verzorgen de complete begeleiding, zelfs tot ver na de oplevering.”


Hoe kan het slimmer?

Vanaf mei 2017 werkte het team van installatiespecialist Kemtec aan dit nieuwe project van Land van Horne. “Wij zijn al in een vroeg stadium benaderd door Mertens Bouwbedrijf met het verzoek mee te denken over de installatietechniek voor dit grootschalige project”, zo weet operationeel manager Paul Laurensse. “Er lag al een plan klaar, wij hebben dat verder geconcretiseerd.”

Dat bestaande gebouwen geïntegreerd moesten worden in de nieuwbouw, zorgde volgens Laurensse voor een flinke uitdaging. “We hebben regelmatig met het team van Mertens om tafel gezeten voor een juiste afstemming. Daarbij stelden we onszelf vragen als: hoe kan het anders, hoe kan het slimmer?”

Kemtec realiseerde bij dit project de complete werktuigbouwkundige installaties. Ventilatie (zowel in de bouwdelen als in de parkeergarage), verwarming (middels lucht en vloerverwarming, koeling (middels lucht en vloerkoeling), water, afvoer, sanitair en regeltechniek. “Wij hebben ervaring met grote projecten als deze. Bovendien zorgde de prettige samenwerking met alle betrokkenen voor een succesvol verloop.” 


Gedegen plan voor hang- en sluitwerk

Willem van Riet, commercieel directeur bij Van Enckevort, prijst de positieve samenwerking bij dit nieuwe zorgcentrum. “De communicatie was vanaf het begin goed. Dat draagt bij aan een succesvol verloop van het gehele traject.”

Van Enckevort leverde het hang- en sluitwerk voor alle gebouwen op dit zorgplein. Niet alleen materiaal voor automatische draaideuren, kaartlezers en controlesystemen, maar bijvoorbeeld ook beslag en scharnieren. “Voor de aanbesteding vroeg 2.0 Architecten al om advies. Wij werkten in het verleden vaker met dit bureau en Mertens Bouwbedrijf samen. Dan ontstaat ervaring en kent iedereen elkaars expertise en groeit vanzelf een prettige samenwerking.”

De diversiteit aan patiëntengroepen en gebruikers vereist een gedegen plan met betrekking tot hang- en sluitwerk. “Je hebt ten eerste te maken met gesloten afdelingen; ook andere ruimtes vragen om een specifiek toegangsbeleid. Vanwege het leggen van kabels en leidingen is het essentieel in een vroeg stadium bij dit plan betrokken te zijn. Hierdoor konden wij een optimaal resultaat leveren.”


E-installaties

Voor Elektro Scheppers was een project van deze omvang niet nieuw. Bovendien had het bedrijf al eerder in een bouwteam samengewerkt met bouwbedrijf Mertens, maar nog niet in deze combinatie.

“Klopt en al die ervaringen waren doorslaggevend om met ons in zee te gaan”, zo laat Bob van Enckevort (projectleider bij Scheppers) weten. “Vanaf de voorbereidingsfase zijn wij al ingestapt en hebben daarbij tevens meegedacht over de budgetten. Het doel was een zorgcluster met 24-uurs zorg te realiseren. In totaal hebben wij alle elektrotechnische werkzaamheden verzorgd voor de 80 woonruimtes, het behandelgebouw plus het centrale deel waarin het restaurant en de kantoorunits gevestigd zijn. Denk daarbij aan zaken als verlichting, glasvezel, data, toegangscontrole, brandmeldinstallatie, het leggen van kabels en zelfs de zonnepanelen. De uitdaging was alle verschillende gebouwen aan elkaar te koppelen, maar met al onze ervaring hebben wij dit grootschalige project eind mei succesvol weten af te ronden.”


Alles op het gebied van raamdecoratie, meubilair en styling

De keuze met Lensen Projectinrichters in zee te gaan, was voor de opdrachtgever bij dit project snel gemaakt. “Ons plan klopte en was precies naar wens; we staken er dankzij onze complete presentatie met kop en schouders bovenuit, kregen we achteraf te horen,” aldus accountmanager Harald van Deelen.

“Wij beschikken niet alleen over voldoende ervaring bij zorgprojecten als deze, maar hadden in samenwerking met collega Patty Meesters van DeStudio tevens een volledig uitgewerkt ontwerpplan ontwikkeld. Diverse werkgroepen hebben dat op inhoud en functionaliteit beoordeeld en het sloeg bijzonder goed aan. Men vond het vernieuwend en was zeer te spreken over de diversiteit in kleurstellingen die wij bedacht hadden, geïnspireerd door De Groote Peel, Weerterbos en Tungelerwallen. Aan de hand van digitale tekeningen van de nieuwbouw hebben we ons doel voor de diverse bewonersgroepen goed weten over te brengen.”

Voor de presentatie bracht een delegatie van stichting Land van Horne en diverse andere betrokken partijen een bezoek aan de showroom van Lensen. “Dankzij onze creatieve ideeën, kunnen wij mensen hier het beste inspireren en onze visie overdragen. Dat heeft ook deze keer bijgedragen aan het binnenhalen van de opdracht.”

Lensen leverde bij het Zorgplein in Weert alles op het gebied van raamdecoratie, meubilair en is ook gevraagd voor het stylen van de diverse woonruimtes. Afgelopen mei vond de oplevering plaats en de reacties vanuit de opdrachtgever waren louter positief. “Wij hebben onze rol als totaalinrichter naar alle tevredenheid uitgevoerd en binnen de afgesproken termijn geleverd. Dat is onderdeel van het ontzorgen van de klant, zodat alle betrokkenen weten dat ze op ons kunnen vertrouwen.”


Vinyl wandbekleding

Interieurarchitecte Kim van Bakel stelde zich ten doel de groene omgeving naar binnen te halen in WZC Vogelsbleek, bijvoorbeeld met de toepassing van een aantal Vescom vinyl wandbekledingdessins. Zo is in diverse rustruimtes dessin Larak toegepast, een dessin dat een associatie laat zien met bomen. In andere ruimten werd Detroit toegepast, een dessin waarin men de menselijke huid herkent.

Door vervolgens te spelen met de kleuren blauw, groen en roze is op elke verdieping een ander kleurbeeld en sfeer gecreëerd. ‘De keuze voor Vescom wandbekleding was een bewuste. Samen met de opdrachtgever heeft de interieurarchitecte ervoor gekozen wandbekleding toe te passen die niet alleen esthetisch fraai oogt, maar ook nog eens functioneel interessant is. Immers, Vescom vinyl wandbekleding is reinigbaar, onderhoudsvrij, kras- en stootvast, licht- en kleurecht, brandvertragend, naadloos en makkelijk aan te brengen’.

Bouwen aan de Zorg partners

Bouwinfo

Opdrachtgever  Stichting Land van Horne

Zorgverlener  Land van Horne

Architect  2.0 Architecten, Venlo

Aannemer  Mertens Bouwbedrijf, Weert

Bouwdirectie  Van Aarle de Laat, Eindhoven

E-installatie  Elektro Scheppers, Weert

W-installatie  Kemtec, Budel

Hang- en sluitwerk  Van Enckevort, Venlo

Vast interieur  Hermkes Interieur, Horst

Los meubilair  Lensen Projectinrichters, Zaltbommel

Gordijnen  Artimo Textiles, Roosendaal

Wanden  Vescom, Deurne

Vloer  Forbo, Krommenie

Selectie architecten  2010

Start sloop  11 december 2017

Start nieuwbouw  5 februari 2018

Oplevering  augustus 2019