Yvonne-Witter,-adviseur-Aedes-ActiZ-Kenniscentrum-Wonen-en-Zorg.
02:08
12-05-2017

Yvonne Witter (KCWZ): ‘Woningcorporatie verbindt en signaleert in transformatie wonen met zorg’

Het beleid om wonen en zorg te scheiden en mensen langer thuis te laten wonen, vraagt een actievere rol van woningcorporaties. Wordt maatwerk het sleutelwoord in de woningtoewijzing van de toekomst?, vraagt Bouwen aan de Zorg aan Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ). Witter schreef de in maart uitgekomen publicatie ‘Goed gezien! Wonen met zorg: 13 voorbeelden uit de praktijk’. “Gerichte toewijzing van woningen.

De extramuralisatie van diverse groepen zorggebruikers leidt tot een toename van de behoefte aan wonen met zorg. Het aantal zelfstandig wonende 55-plussers met matige tot ernstige lichamelijke beperkingen groeit sowieso fors de komende periode, alsook het aantal zelfstandig wonende ggz-cliënten. “De in ‘Goed gezien!’ beschreven corporaties gingen met bewoners in gesprek en daaruit bleek dat mensen zoveel mogelijk eigen regie willen houden over hun leven”, begint Witter, als adviseur vanuit Aedes actief in het Kenniscentrum Wonen-Zorg. Witter was direct betrokken bij het verzamelen van best practices voor ‘Goed gezien!’. In bondige, enthousiasmerende stijl worden in de publicatie recente woon-zorgprojecten van en met woningcorporaties in beeld gebracht, met een goede landelijke dekking. “Verschillen tussen stad en platteland en kleine en grote corporaties kunnen groot zijn, maar de betrokken corporaties geven over het algemeen op innovatieve wijze ruim baan aan een diverser woon-zorgaanbod. De diversiteit spat ervan af.”

Transformaties
In ‘Goed gezien!’ is bijvoorbeeld te lezen dat in Amsterdam (vanwege de populariteit van de stad) aandacht nodig is voor een rechtvaardige verdeling van woningen, terwijl er tegelijkertijd gezocht wordt naar specifieke huisvesting voor doelgroepen als kunstenaars. In krimpgebied Limburg is er dan weer een bovenmatige ggz-problematiek – vooral in Venlo en omgeving. Een leegstaande steenfabriek in Panningen werd opgeknapt en getransformeerd tot MFA met zorgappartementen. In Oss (NB) werd een voormalige ziekenhuislocatie geschikt gemaakt voor nieuwbouw van een gezondheidscentrum, waarboven zowel sociale woningen als koopwoningen zijn gerealiseerd door BrabantWonen en ontwikkelaar AM (Park Zwanenberg). “Een goed voorbeeld van samenwerking tussen partijen op grond van een passende locatie”, aldus Witter. “Zo zie je een diversiteit aan initiatieven voortkomen uit de lokale vraag.”

Regie in ‘driehoek’
Voor corporaties geldt vaak: ieder werkgebied heeft zijn eigen problematiek. “Tegelijkertijd is de wens in de eigen woning te blijven een landelijke trend, maar ook die wens vraagt om maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld in het kader van woningaanpassingen.” Het woningaanbod dient op de gewijzigde omstandigheden te worden afgesteld. En dat is nergens een vanzelfsprekendheid, omdat de financiële middelen beperkt zijn, net als de beschikbare locaties. De driehoek gemeente-corporatie-zorgaanbieder speelt daarin vrijwel altijd een regierol; ook ontwikkelpartijen en beleggers mengen zich steeds vaker in deze constellatie. Voorkomen dient te worden dat regionale verschillen ontstaan in kwaliteit van het aanbod, veroorzaakt door verschil in schaalgrootte en dynamiek tussen de betrokken organisaties. Een positieve lijn die Witter ziet is de kracht van bestaande contacten. “De mensen die bij de netwerkregievoering in de genoemde driehoek zijn betrokken, kennen elkaar vaak al.”

Lokale binding
De lokale binding van corporaties is iets om te koesteren, zegt Witter. “Corporaties hebben een signaalfunctie als het gaat om wonen met zorg. Zij kennen de behoefte van hun bewoners, en de verbindende rol van de corporaties wordt door de huidige ontwikkelingen alleen maar sterker, bijvoorbeeld als het gaat om het overnemen van vastgoed van sommige zorgaanbieders die zich beperken tot zorgverlening.” De corporatie gaat dan over de ‘stenen’ en de zorgaanbieder over de ‘handjes aan het bed’, maar dat is niet alleen een formele kwestie. “Ook de inhoudelijke rol van woningcorporaties in wonen met zorg wordt geïntensiveerd en gerichte toewijzing van woningen wordt steeds belangrijker. Het is mooi te zien dat daaruit zoveel verschillende, innovatieve projecten voortkomen, ongeacht het werkgebied of de schaalgrootte van de betrokken corporaties.”

‘Goed gezien! Wonen met zorg: 13 voorbeelden uit de praktijk’ is te downloaden via www.aedes.nl en www.kcwz.nl

Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ)

Tekst: Jan-Kees Verschuure    Beeld: Claudia Kamergorodski 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

Nieuwbouw AZ Alma EekloStroomvoorziening AZ Alma E. van Wingen