Gezamenlijke toekomst voor ZNA en GZA

Vlnr: dr. Etienne Wauters - afgevaardigd bestuurder GZA Ziekenhuizen, Wouter De Ploey - CEO ZNA, Jan Declerck - Voorzitter RVB GZA Ziekenhuizen en Fons Duchateau - schepen van Gezondheid stad Antwerpen en Voorzitter RVB ZNA.

01:16
18-01-2017

Ziekenhuisspecial | Gezamenlijke toekomst voor ZNA en GZA

De afgelopen maanden zochten ZNA (Ziekenhuizen Netwerk Antwerpen) en GZA (Ziekenhuizen Gasthuis Zusters Antwerpen) toenadering tot elkaar met het oog op het uitbouwen van een structurele en duurzame samenwerking. Eind november zetten ook de medische raden én de overgrote meerderheid van de artsen in beide ziekenhuizen, het licht op groen. Een nog op te richten vzw zal alle mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken.

De samenwerking tussen ZNA en GZA werd door een overweldigende meerderheid van de artsen goedgekeurd en aangemoedigd. Maar liefst 96 procent van de artsen verbonden aan ZNA en 83 procent van de uitgebrachte stemmen bij GZA schaarden zich achter het samenwerkingsproject. Na groen licht van de raden van bestuur en de medische raden van beide ziekenhuizen, wordt hiermee een belangrijke derde horde genomen voor een gezamenlijke toekomst.

De samenwerking van GZA en ZNA krijgt nu concreet vorm in een vzw die een zorgstrategisch plan voor de brede Antwerpse regio gaat opstellen voor de zomer van 2017. Zo zijn bijvoorbeeld de gesprekken over een intense samenwerking in het domein van de anatomo-pathologie al ver gevorderd. Ook andere samenwerkingsverbanden van medische en niet-medische aard worden onderzocht. In eerste instantie zijn er al trajecten opgestart in het kader van ICT en een gemeenschappelijke apotheek met één geneesmiddelendistributiesysteem.

Beide ziekenhuisgroepen zijn op evenwaardige wijze vertegenwoordigd in deze nieuwe juridische structuur. De nieuwe vzw zal worden aangestuurd door het ‘dagelijks bestuur’ met afgevaardigden uit beide ziekenhuisorganisaties:
• Voorzitter: dr. Etienne Wauters (afgevaardigd bestuurder GZA Ziekenhuizen);
• Algemeen coördinator: Wouter De Ploey (CEO ZNA);
• Medisch coördinator: dr. Luc van Looy (hoofdarts GZA Ziekenhuizen);
• Verpleegkundig coördinator: Wim Van de Waeter (algemeen directeur patiëntenzorg ZNA).

Ook buiten de vzw worden stappen gezet voor verdere samenwerking. Leden van beide organisaties zullen in de raad van bestuur van het partnerziekenhuis zetelen. Met deze stap is de fase van aftasten voorbij en groeit het enthousiasme om een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van beide gerenommeerde organisaties te schrijven. De krachtenbundeling van GZA en ZNA is een waar huzarenstuk. In totaal gaat het over meer dan drieduizend bedden en meer dan duizend artsen, verspreid over de drie GZA-Ziekenhuizen en negen ZNA-ziekenhuizen. De hiermee gepaard gaande schaalvoordelen en het evenwichtige en complementaire karakter van beide organisaties hebben geleid tot reëel overleg over structurele samenwerking op langere termijn. Gezamenlijke investeringen behoren alvast tot de mogelijkheden.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom bouw in de zorg.

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan de Zorg partners

Rubber vloerbedekkingAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen