Magazines / Nr 01 2018

Nr 01 2018

De beste ziekenhuizen van Nederland

Elsevier Weekblad heeft de nieuwste editie van het Beste ziekenhuizen van Nederland-onderzoek gepubliceerd. Op basis van 776 prestatie-indicatoren werden 83 ziekenhuizen uitgebreid met elkaar vergeleken. Dit jaar kregen twaalf ziekenhuizen de maximale eindscore van vier bollen toegekend, waarvan er drie op alle onderdelen de hoogst haalbare score wisten te behalen.

Het is voor mensen die medische zorg nodig hebben vaak lastig zelf te weten te komen hoe het is gesteld met de kwaliteit van de verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Om hen hier meer inzicht in te verschaffen, verricht Elsevier Weekblad in samenwerking met adviesbureau SiRM sinds 2010 jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de zorg binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Om tot een nauwkeurige beoordeling te komen, werd een selectie gemaakt uit de prestatie-indicatoren die ziekenhuizen, medisch specialisten en verpleegkundigen zelf hebben vastgesteld, en die worden gehanteerd door de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd. Ook zijn de wettelijk verplichte indicatoren uit Zorginzicht opgenomen, die zijn vastgesteld door ziekenhuizen, verzekeraars, artsen, patiën- tenverenigingen en de Consumentenbond. Tot slot zijn voor zeventien operaties volumenormen opgenomen, die zijn voorgeschreven door wetenschappelijke verenigingen van medisch specialis- ten. In totaal komt het aantal indicatoren hiermee op maar liefst 776. Dit betekent echter niet dat elk ziekenhuis per se op alle criteria wordt beoordeeld, omdat alleen naar de daar geleverde zorg wordt gekeken. Zo wordt een ziekenhuis niet gestraft voor de specialismen die het niet biedt. De indicatoren gaan over aspecten als de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg en dienstver- lening, informatie en voorlichting aan de patiënt. De eindbeoordelingen zijn uitgedrukt met één tot vier bollen, die een weergave vormen van de prestaties van het ziekenhuis ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

Er zijn dit jaar drie ziekenhuizen die boven de rest uitsteken en door Elsevier Weekblad tot algemene winnaars zijn uitgeroepen. Het betreft instellingen die op alle drie de schalen – patiëntgerichtheid, medische zorg en het daarop gebaseerde finale eindoordeel – de maximale vier bollen in de wacht wisten te slepen. Het gaat om de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder, de Rivas Zorg- groep Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Naast deze drie algemene winnaars zijn er dit jaar nog negen ziekenhuizen die weliswaar niet op alle onderdelen de hoogst haalbare score wisten te behalen, maar wel de maximale vier bollen kregen toegekend in het eindoordeel. Het betreft het Deventer Ziekenhuis in Deventer, het Meander Me- disch Centrum in Amersfoort, de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, het Rode Kruis Zie- kenhuis in Beverwijk, het Sint Jans Gasthuis in Weert, het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, de Tergooiziekenhuizen in Hilversum, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Namens Bouwen aan de Zorg wil ik alle genoemde ziekenhuizen van harte feliciteren met hun uitmuntende beoordeling.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: