Magazines / Nr 02 2018

Nr 02 2018

Meer geld voor zorg dichtbij huis

Het ministerie wil meer zorg thuis en minder in het ziekenhuis. Een nieuw zorgakkoord moet daarbij helpen.

Kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis verzorgen, meteen na een operatie in eigen huis herstel- len, gezonder leven om niet in een ziekenhuis te belanden. In die richting wil het kabinet Rutte-III de gezondheidszorg in Nederland veranderen. Er is de komende vier jaar 435 miljoen euro extra beschikbaar voor wijkverpleegkundigen – de hoofdrolspelers in de plannen van het ministerie.

Dat kan worden opgemaakt uit het eind mei openbaar gemaakte zorgakkoord dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) sloot met brancheverenigingen in de zorg, patiëntenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Het is het tweede van vier grote zorgakkoorden die het ministerie van Volksgezondheid sluit.

De komende jaren zal meer geld worden besteed aan zorg dichtbij huis en minder aan medisch- specialistische zorg in het ziekenhuis. Een goede ontwikkeling? Dat zal de komende jaren moeten blijken, we zijn benieuwd naar uw mening hierover…

In deze Bouwen aan de Zorg nog weinig aandacht voor het nieuwe zorgakkoord. Wel staan we uit- gebreid stil bij de nood aan goede verzorgingshuizen voor ouderen, om de toenemende vergrijzing op te vangen. In deze uitgave hebben we diverse nieuwe en sprekende projecten voor u verzameld. Zoals de transformatie van het vroegere verzorgingscentrum Eben Haëzer, dat volgens haar makers is verworden tot een zorggebouw ‘dat je je ouders gunt’. Of wat dacht u van de nieuwbouw van het zorghotel van Rode Kruis Vlaanderen op domein Polderwind in Zuienkerke, de verbouwing en verbetering van Woonzorglocatie Zuyder Waert in Heerhugowaard, de nieuwbouw van Residentie BudaLys in Kortrijk en de nieuwbouw van Villa Molenenk in Deventer?

Ook besteden we in deze Bouwen aan de Zorg aandacht aan de economische facetten van de gezondheidszorg en aan een aantal interessante beurzen, waaronder het NVTG congres 2018, het Totaal OK Congres en Beurs, Zorg.Tech, Health&Care en Health Valley.

Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: