Magazines / Nr 03 2016

Nr 03 2016

Is uw zorginstelling ‘future proof’?

De zorg zal binnen enkele jaren revolutionair veranderen: grote ziekenhuizen zullen verdwijnen en steeds meer mensen zullen thuis via een telefoon of tablet hun gezondheid in de gaten houden. Ook wanneer ze niet ziek zijn. Tenminste, dat denken minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn.

Schippers is fan van e-health en stelde onlangs in NRC handelsblad dat grote ziekenhuizen over een paar jaar achterhaald zijn. Steeds meer zorg zal thuis plaatsvinden en niet meer in het ziekenhuis, stelt ze. Staatssecretaris Martin van Rijn is het met haar eens. ‘Over vijf jaar is de vraag: wat gaan we doen met al die grote parkeerplaatsen bij de ziekenhuizen?’, stelt hij.

Alleen de academische ziekenhuiscomplexen zullen in de toekomst grootschalig blijven. Andere ziekenhuizen zullen in de komende jaren moeten flexibiliseren, inkrimpen en overtollige vierkante meters moeten afstoten, om de ‘vastgoedlasten’ per patiënt in de hand te kunnen houden.

Ziekenhuizen die nieuw gebouwd worden, houden nu al rekening met dat toekomstscenario. Deze ziekenhuizen worden steeds compacter en efficiënter gebouwd, zoals u in deze editie van Bouwen aan de Zorg zult lezen. Zoals het AZ Sint-Maarten in Mechelen, waar de diensten en medische disciplines van drie verschillende locaties onder één dak zullen worden gecentraliseerd. Of het AZ Delta in Rumbeke bij Roeselare, waar het eilanddenken van vroeger plaatsmaakt voor procesopti- malisatie en waarbij een optimale, patiëntvriendelijke benadering voorop staat. De afstanden tussen medewerkers worden in de nieuwbouw kleiner, de muren tussen departementen verdwijnen en het accent komt meer te liggen op multidisciplinaire functies.

Ook zeer de moeite waard is het artikel over het jaarlijkse VTDV-congres, dat dit jaar in het teken stond van innovatieve technologieën, met als centrale vraag ‘Zorginstellingen: Future Proof!?’. Onder andere prof. Dr. Johan Decruyenaere en prof. Dr. Ir. Filip De Turck gaven de aanwezige VTDV-leden waardevolle lessen voor die toekomst mee. Tijdens de dag werd onder andere aandacht besteed aan de economische waarde van de zorgsector, vergrijzing en ‘kwaliteitsvol leven’, waaraan op verschil- lende manieren invulling kan worden gegeven.

Daarnaast hebben we in deze Bouwen aan de Zorg editie weer een keur aan nieuwe en vernieuwde zorgproducten voor u verzameld, waaronder kranen met lange hendels of infrarooddetectie, verrijd- bare douche- en toiletstoelen, barrièrevrije douchedeuren en antislipvloeren, waarmee u ook in uw zorginstelling het verschil kunt maken.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: