Magazines / Nr 03 2018

Nr 03 2018

Buitenruimte draagt bij aan gezondheid en ‘kwaliteit van leven’

Bewoners van nieuwe zorgwoningen krijgen weer een balkon of tuin. Minister Ollongren is terug- gekomen van een besluit van het vorige kabinet om de verplichte aanleg van een buitenruimte te schrappen. De minister erkent dat buiten kunnen zitten belangrijk is voor de gezondheid ‘en de kwaliteit van leven’, schrijft ze begin juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Cliëntenverenigingen voor ouderen, lichamelijk, geestelijk- en visueel gehandicapten klaagden in fe- bruari over de ongelijke behandelingen van mensen die zorg nodig hebben. ‘Zij hebben juist extra be- hoefte aan een goed bereikbare tuin of balkon’, schreven ze in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet heeft in 2015 de bouw van zorg- en studentenwoningen versoberd. Projectont- wikkelaars en architecten werden in het Bouwbesluit niet meer verplicht om een buitenruimte in het bouwplan op te nemen. Bouwen werd daardoor goedkoper en toenmalig minister Blok voor Wonen dacht dat er onvoldoende behoefte was aan een balkon of tuin. Maar huidig minister Ol- longren benadrukt dat zorgwoningen voor lange tijd gebouwd worden en het weglaten van een buitenplaats onverstandig is. ‘Het weglaten nu zou in de toekomst tot ongewenste situaties kunnen leiden’, schrijft ze.

Bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Klinkenberg in Ede is gelukkig wel aandacht be- steed aan de buitenruimte, zo bewijst het artikel in deze Bouwen aan de Zorg editie. De architecten kregen hier niet alleen de opdracht om een thuis te ontwerpen voor zeer kwetsbare oudere mensen, maar ook om woonomgeving te realiseren die vertrouwd aanvoelt en op een zeer natuurlijke manier opgaat in de buurt. Letterlijk iedere vierkante meter staat in dienst van de bewoners, met ruim op- gezette appartementen, eigen voorzieningen én een uitnodigende buitenruimte.

Wonen zoals thuis, in een vertrouwde omgeving speelde ook een sleutelrol bij de ontwikkeling en bouw van de nieuwe woonzorgvoorziening van Compartijn in Den Haag. In Huize De Regentes wordt persoonlijke zorg en service geboden aan mensen die kwetsbaar oud worden, in een stijlvolle villa met luxe zorgappartementen, fraaie zit-eetkamers met woonkeuken, een rustige bibliotheek, een klassieke Herenkamer én een aangename woonkamer, die uitzicht biedt op de straat. Om de villa heen zijn diverse siertuinen aangelegd, evenals terrassen aan de straatzijde en langs de zijgevel.

Daarnaast besteden we in deze editie aandacht aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda én het nieu- we Cradle to Cradle mortuarium op Schiphol. Daarnaast blikken we terug op de Zorgvastgoed Dag 2018, Totaal OK en het eerste zorgtechnologisch congres van Zorg.tech.

Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: