Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

De zorg in de schijnwerpers

Terwijl zorgbreed hard wordt gewerkt aan de verbetering van medische processen, cliëntcomfort en vastgoedvernieuwing, heeft de sector het de afgelopen tien jaar best hard te verduren gehad in de media. Meer aandacht en tijd voor de cliënt zou er moeten zijn; de zorgverlening zou tekort schieten. Talloze goede voorbeelden mochten wij zelf tegenkomen, maar de beeldvorming is hardnekkig.

Ook vanuit de eigen gelederen moet de sector het ontgelden. Zo doet de zorgbranche volgens het ministerie van VWS nog te weinig aan de energietransitie, aldus kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek op het laatste IVVD-congres. Ook dat nog? Er is geen ontkomen aan, aldus VWS en TNO. Zorgbreed is een investering van meer dan tien miljard nodig om aan het Akkoord van Parijs te voldoen, te realiseren met ‘zware ambities’. Maar wie ontplooit er grote ambities wanneer het gebouw nog niet is afgeschreven? 

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Lombardijen, gerealiseerd in 2010, innoveert wel met een energiecentrale die terug levert aan het Rotterdamse warmtenet; het goede voorbeeld, zij het alleen mogelijk in steden met zo’n warmtering. Wij blijven onverwijld aandacht geven aan positieve signalen als deze – opgetekend tijdens de genoemde Zorgvastgoeddag van het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid. 

Het Erasmus MC kreeg als eerste ziekenhuis ooit een BNA Award toegekend, in de categorie Stimulerende omgevingen. De jury van Nederlands belangrijkste architectuurprijs roemt de eenpersoonskamers met toegankelijke buitenruimte, alsmede de rust die over de gehele lijn is gecreëerd door de succesvolle scheiding van logistieke processen. Meer dan terecht, mochten wij zelf aanschouwen in recente jaren.

Zoals bekend zijn ook hoogwaardige Vlaamse zorgprojecten welkom in Bouwen aan de Zorg. Het nieuwe Melgeshof van Zorgbedrijf Antwerpen in Merksem omvat een woonzorgcentrum, serviceflats, een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum met een menselijke maat. De vroegere capaciteit van 220 bedden is teruggebracht tot 188, waarvan 180 in éénpersoonskamers. In het geheel zijn een kapsalon, wassalon, ruimte voor fysiotherapie en podologie opgenomen. ‘Bewoners moeten maximaal een huiselijke woonsfeer ervaren en niet wonen in een druk bedrijf’, aldus de exploitant. 

Jan-Kees Verschuure

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: