Magazines / Nr 04 2017

Nr 04 2017

Robots in de zorg: zinvol of zonde?

“Als we de zorgrobot niet inzetten, lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis.” Dat zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health, op de website van het adviesbureau. Volgens haar zijn de cijfers het gevolg van een toenemende vraag naar zorg en een afname van het aantal werknemers in de sector. “Uit onze berekeningen blijkt dat in Nederland in 2040 circa 180 miljoen uur aan zorg nodig is. Als we rekening houden met het feit dat steeds minder mensen in de zorg werkzaam zullen zijn, constateren wij dat slechts 80 miljoen uur aan zorg kan worden geboden”, aldus Kuperus. Het tekort van 100 miljoen uur staat gelijk aan de zorg voor ruim 300.000 tachtig- plussers, zo wordt geschat. Zorgrobots moeten voorkomen dat deze groep straks geen hulp krijgt.

Zorgrobots zijn in staat ouderen te ondersteunen bij hun huishoudelijke taken. Maar er zijn meer mogelijkheden, zo kunt u lezen in deze Bouwen aan de Zorg. In een boeiend interview houdt Tonnie Vogel, zelfstandig adviseur in zorginnovaties, met een sterke focus op ICT namelijk een pleidooi voor digitalisering in diagnostisering en zorgverlening. Volgens haar zorgt digitalisering er niet alleen voor dat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar biedt het tevens mogelijkheden voor vraaggerichte zorgverlening. Waarbij zij zelfs een toekomst ziet voor volledig digitale ziekenhuizen, ondersteund door thuisbehandeling, consulten op afstand, zelfdiagnose en thuisbezorgde maaltijden.

Zeer de moeite waard is ook het artikel over het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven, waar oncologische spreekuren én oncologische dagbehandelingen zoveel mogelijk worden geclusterd, waardoor patiëntzaken sneller en efficiënter kunnen worden afgestemd. Het basisontwerp voor het MOC is gemaakt door de eigen dienst Vastgoed & Huisvesting van het Máxima Medisch Centrum, in nauwe samenwerking met een werkgroep van specialisten en met architectenbureau Studio Kuijer. Vervolgens zijn alle ideeën getoetst bij een vertegenwoordiging van patiënten in allerlei zorgpaden, evenals hun partners, wat leidde tot verrassende inzichten.

In onze themarubrieken ‘vloeren en wanden’, ‘interieur’ en ‘deuren en hang- en sluitwerk’ hebben we relevante en innovatieve medische producten, oplossingen en toebehoren voor u geclusterd. Daarnaast kunt u in deze uitgave alles lezen over het gloednieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik, de nieuwe assistentiewoningen van De Bron in Zottegem en het nieuwe radiotherapiecen- trum van Haaglanden MC locatie Antoniushove in Leidschendam.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: