Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Het belang van samenwerking

Wie herinnert zich nog verpleeghuizen met lange, kille gangen en ziekenhuiswachtkamers zonder koffie? Misschien de veertigplussers van Nederland. We mogen onszelf als zorgbouwbranche best op de borst kloppen. Kritiek op zorgbeleid is veelgehoord in de media, maar op het gebied van uitstraling, comfort, menselijke maat en efficiency heeft het zorgvastgoed een positieve evolutie doorgemaakt. Van aanbodgericht naar vraaggericht werken: zowel opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en inrichters hebben ermee te maken.

En zeg nu zelf, waar in de bouw wordt beter integraal ontworpen en gebouwd dan in de zorg? Wonen en verblijf komen ook echt op de eerste plaats. Projecten die hiervan getuigen in dit nummer zijn onder meer Huize Eresloo in Eersel, Rubroek in Rotterdam-Crooswijk en Zorgplein Weert. Alle opdrachtgevers spreken over rust en efficiency als het gaat om de afronding van hun nieuwbouw en/of renovatietrajecten; wij willen u via panelgesprekken op de hoogte brengen van het samenwerkend vermogen dat hiertoe nodig is.

Geen sinecure en niet zonder hobbels, maar ook zelden zonder succes. Langdurig voor alle partijen, en tijdrovend; dan is samenwerking geen papieren tijger meer. Wie gefeliciteerd wordt door zijn opdrachtgever doet zijn werk goed, en mag daarvoor uitkomen. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor kostenbeheersing. Wij laten daartoe Frank Kaptein aan het woord. Ook de afscheid nemende directeur van de coöperatieve inkooporganisatie Intrakoop wijst op het belang van samenwerking, dit keer in het kader van de inkoop van zorgorganisaties.

Zo zijn de kosten per patiënt ondanks de afname van verpleegdagen verder gestegen. Kaptein: “Dat heeft vooral te maken met de voortschrijdende kwaliteit van medische behandelingen, met als gevolg tariefstijgingen. Wij zien alle inkoopgerelateerde exploitatiekosten van ziekenhuizen significant stijgen, in totaal met ruim 7%. Daar is door samenwerking nog wel een slag te maken.” U bouwt voor de zorg, en doet dat steeds beter. De opdrachtgever houdt het betaalbaar.

Jan-Kees Verschuure

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: